suomeksi  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pixbay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k cestám do Finska

AKTUALIZUJEME - Finská vláda zmírnila od 19.9.  omezení pro vstup do země - nový limit pro volný vstup do Finska je 25 nových případů nákazy koronavirem na 100000 obyvatel. Česko tento limit nesplňuje a není tedy  ve skupině zemí, ze kterých lze do Finska volně cestovat. Pro cestující z Česka do 22.11.platí, že mohou do Finska přicestovat pouze v odůvodněných případech (práce, rodina, škola) a po vstupu do Finska držet 14-denní karanténu. Od  1.10. přibude možnost se prokázat negativním testem a zkrátit si tak karanténu a od 23.11. budou vstup do Finska umožněn všem po předložení negativního výsledku 2 testů.

 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

Od 15. 6. 2020 MZV ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest do ostatních států EU a schengenského prostoru s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19.  Podrobnější informace o cestách do jednotlivých zemí  lze získat na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ FINSKA A TRANZIT

Na základě rozhodnutí Finské  vlády je Česko ve skupině zemí, ze kterých nelze do Finska volně cestovat. Kritérium pro volné cestování je max. 25 nových případů na 100 000 obyvatel za posledních 14 dní. V současné době tento limit nespňluje žádná ze zemí EU.  Pro cestující z Česka stále platí, že mohou do Finska přicestovat pouze v odůvodněných případech (studium, práce, návštěva rodiny, návrat do místa bydliště, a další opodstatněné důvody) a po příjezdu je doporučena 10-denní se karanténa.

Od 1.10. do 22.11. - tzv. přechodné období

Všem osobám, které přicestují ze zemí s vyšším výskytem Covid-19 se doporučuje 10-denní karanténa, kterou je možno zkrátit tím, že se cestující nechají otestovat ihned po příjezdu do Finska a následně podruhé nejdříve za 72 hod po příjezdu a oba testy budou negativní.

Od 23.11.

Pro vstup do Finska nebude již třeba mít důvod (návštěva rodiny, práce, škola) a bude možné přicestovat i za účelem turismu. Cestující ze zemí nebo oblastí s vyšším výskytem Covid-19 (tj. více než 25 nových případů na 100 000 obyv. za posledních 14 dnů) budou povinni při vstupu do FI předložit negativní výsledek testu na Covid-19, který nebude starší než 72 hod. Cestujícím je možné nařídit podle zákona o infekčních nemocech po vstupu do FI karanténu. Karanténa může skončit nejdříve předložením dalšího negativního výsledku testu. Nový test je možné nechat si udělat nejdříve 72 hod od příjezdu do Finska. Druhý test nebo karanténa se nevyžaduje od cestujících, kteří budou v zemi pobývat nejdéle 72 hod.

Finští občané a osoby ve Finsku žijící nemají povinnost předložit negativní výsledek testu při vstupu do země. Pokud přicestují z oblasti nebo země s vyšším výskytem, budou nasměrováni na testy ve Finsku.

Zvláštním skupinám (např. zástupci kultury, sportu nebo obchodu) může být nově udělena výjimka, díky které se na ně omezení a podmínky nebudou vztahovat. Aby mohla být výjimka udělena, musí být vstup dané osoby do Finska odůvodněn, např. zajištěním činnosti nezbytné z dlouhodobého hlediska či podporou ekonomické obnovy nebo růstu. Zvoucí strana nebo zaměstnavatel musí pro cestujícího předložit akční plán bezpečnosti zdraví, který bude vycházet z instrukcí finských zdravotnických úřadů. Žadatelé o výjimku se musí obracet přímo na Pohraniční stráž (Rajavartiolaitos). V žádosti musí odůvodnit národní význam cesty, a proč nebylo možné přistoupit k realizaci jinou formou. Pohraniční stráž zašle žadateli své hodnocení, konečné rozhodnut ale proběhne až při pohraniční kontrole.

Aktuální seznam podmínek, za kterých lze z jednotlivých zemí do Finska přicestovat je uveden  v angličtině na stránkách Finské pohraniční stráže

Na území Finska mohou vstupovat (platí do 22.11.):
 
a) občané Finska a jejich rodinní příslušníci
b) občané EU mající ve Finsku trvalý pobyt a jejich rodinní příslušníci
c) občané třetích zemí, kteří mají ve Finsku povolení k pobytu.

Dále mohou na území Finska vstoupit:

a) občané EU cestující z pracovních důvodů (nutno doložit dokladem potvrzujícím zaměstnání)
b) diplomaté, zaměstnanci mezinárodních organizací, vojenský personál a personál organizací poskytujících pomoc při plnění jejich povinností
c) osoby studující ve Finsku
d) osoby, které přijíždějí do Finska s povolením k pobytu (včetně občanů EU / schengenského prostoru, kteří si zaregistrovali své právo pobytu a sezónní pracovníci ze třetí země podle zvláštní kvóty)
e) osoby cestující z naléhavých rodinných důvodů (setkání s blízkým rodinným příslušníkem, účast na pohřbu, svatbě nebo v případě vážné nemoci blízkého rodinného příslušníka)
f) osoby, které potřebují mezinárodní ochranu nebo cestující z jiných humanitárních důvodů
g) další nezbytné a odůvodněné cesty (např. naléhavé osobní důvody, zahraniční zástupci tisku, majetek).

Podrobnější  vysvětlení jednotlivých kategorií osob, které mohou do Finska přicestovat:

a) Jedná se o návrat osoby žijící ve Finsku (podle finské Pohraniční stráže je bydliště ve Finsku potřeba doložit potvrzením o pobytu nebo výpisem z registru obyvatel. Samotná KELA kartička nemusí při kontrole stačit a úřady ji doporučují kombinovat např. s kopií nájemní nebo kupní smlouvy - důraz je kladen na prokázání toho, že cestující skutečně ve Finsku bydlí).
b) Lze přijet za rodinným příslušníkem žijícím ve Finsku (finská Pohraniční stráž doporučuje, aby osoba žijící ve FI napsala přijíždějícímu zvací dopis /e-mail v angličtině, kde uvede také svoje kontaktní údaje, aby ji mohla stráž v případě potřeby zkontaktovat). Rodinným příslušníkem se rozumí manžel/ka,  děti, rodiče, tchán/tchyně, prarodiče, sourozenci, vnoučata, pravnoučata, strýc/tety a bratranec/sestřenice.
c) Přijet lze také za partnerem (přítel/přítelkyně) - tzv. romantický vztah, který je občanem Finska nebo žije ve Finsku (POZOR - V instrukcích IATA, které využívají letečtí dopravci, je však uveden jen obecný pojem rodinné vztahy a může tedy při nástupu do letadle nebo při přestupech vzniknout nedorozumění. Doporučujeme mít od osoby, se kterou jste ve Finsku v romantickém vztahu, dopis, kde je uvedeno co nejvíce údajů a důkazů o vztahu).
d) Mohou přijet lidé, kteří vlastní byt nebo volnočasové bydlení (chata) ve Finsku.

Informace o podmínkách vstupu do země lze nalézt na stránkách Finské pohraniční služby.

Tranzit - přes Finsko mohou zpět do vlasti cestovat občané EU a lidé trvale žijící v členských státech EU.

3. DOPRAVA

Momentálně zajišťuje přímé letecké spojení mezi Helsinkami a Prahou společnost Finnair.

Automobilová přeprava:  Podrobnější informace o tranzitu výše uvedenými zeměmi hledejte prosím na stránkách příslušných ambasád ve Varšavě, Vilniusu, Rize, a v Tallinu.

Cesta vozem je možná  i přímo do Německa (linka z Helsinek do německého Travemünde společnosti Finnlines) či přes Švédsko a Německo s využitím trajektu z Turku do Stockholmu společností Tallink nebo Viking Line.

Podrobné informace o trajektech lze nalézt na stránkách společnosti Tallink Silja.

4. OPATŘENÍ

Kategorizaci zemí bude provádět finský Národní úřad pro zdraví a blahobyt ( THL) každý týden. O zařazení do jedné ze dvou kategorií (tj. cestování bez omezení nebo cestování s testem) rozhoduje finská vláda.

THL také vydal dne 13. 8. 2020 doporučení k nošení roušek na veřejnosti. Úřad doporučuje nošení roušek v situacích, kdy není možné dodržovat bezpečné rozestupy, např. v hromadné dopravě, dále při cestě na COVID-19 test, v době čekání na výsledky testu, při cestě z rizikové země, nebo pokud člověk, kterému byla nařízena karanténa, musí nutně opustit bydliště. Podrobnosti k podobě doporučení naleznete na webu THL.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Podrobnější informace v angličtině jsou např. na webových stránkách:
VisitFinland
Finské pohraniční služby
- Národního ústavu pro zdraví a sociální péči (THL).