suomeksi  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k cestám do Finska

Dne 7. května 2020 finská vláda rozhodla pokračovat v hraničních kontrolách a omezit přeshraniční provoz do 14. června 2020. I přes jisté uvolnění hraničního režimu od 14. 5. je cizincům i nadále povoleno přicestovat do Finska pouze za prací nebo z vážných, přesně vymezených důvodů. Po příjezdu následuje 14-denní karanténa, která však umožňuje vycházet do práce a k vyřízení nezbytných záležitostí.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

V souvislosti s rozhodnutím vlády o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR doporučuje MZV i nadále cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech. Důvodem jsou rozsáhlé restriktivní opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a výrazné komplikace v dopravě. Podrobnější informace lze získat na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.
Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ FINSKA A TRANZIT

S platností od 14. 5. mohou na území Finska vstupovat:
 
a) občané Finska a jejich rodinní příslušníci
b) občané EU mající ve Finsku trvalý pobyt a jejich rodinní příslušníci
c) občané třetích zemí, kteří mají ve Finsku povolení k pobytu.

Dále mohou na území Finska vstoupit:

a) občané EU cestující z pracovních důvodů (nutno doložit dokladem potvrzujícím zaměstnání)
b) diplomaté, zaměstnanci mezinárodních organizací, vojenský personál a personál organizací poskytujících pomoc při plnění jejich povinností
c) osoby studující ve Finsku
d) osoby, které přijíždějí do Finska s povolením k pobytu (včetně občanů EU / schengenského prostoru, kteří si zaregistrovali své právo pobytu a sezónní pracovníci ze třetí země podle zvláštní kvóty)
e) osoby cestující z naléhavých rodinných důvodů (setkání s blízkým rodinným příslušníkem, účast na pohřbu, svatbě nebo v případě vážné nemoci blízkého rodinného příslušníka)
f) osoby, které potřebují mezinárodní ochranu nebo cestující z jiných humanitárních důvodů
g) další nezbytné a odůvodněné cesty (např. naléhavé osobní důvody, praxe obživy a kultury Samů)
h) zahraniční zástupci tisku mající povoleno přijet do Finska od 7.5.2020.

Podrobné informace o podmínkách vstupu do země lze nalézt na stránkách Finské pohraniční služby.

Tranzit - přes Finsko mohou zpět do vlasti cestovat občané EU a lidé trvale žijící v členských státech EU.

3. DOPRAVA

Momentálně není možná přímá letecká přeprava mezi Helsinkami a Prahou.  S přestupem se lze dostat do Prahy např. přes Amsterdam, Mnichov, Paříž, Frankfurt, Stockholm (od 21. 5.) nebo Minsk. Další možností pro dopravu mezi Českem a Finskem je využít odlet na některé z  blízkých letišť v Německu.

Automobilová přeprava:

Od 21.5. lze opět tranzitovat Polskem do země bydliště. Cesta přes Polsko nesmí být delší než 12 hodin. Estonsko, Litva a Lotyšsko tranzit rovněž umožňují. Podrobnější informace o tranzitu výše uvedenými zeměmi hledejte prosím na stránkách příslušných ambasád.

Cesta vozem je možná  i přímo do Německa (linka z Helsinek do německého Travemünde společnosti Finnlines) či přes Švédsko a Německo s využitím trajektu z Turku do Stockholmu společností Tallink nebo Viking Line.

Podrobné informace o trajektech lze nalézt na stránkách společnosti Tallink Silja.

4. OPATŘENÍ

S platností od 14. 5. následuje po vstupu na území Finska 14-denní karanténa, která však umožňuje vycházet do práce a k vyřízení nezbytných záležitostí. Během karantémy je však třeba (pokud je to možné) se vyhýbat mezilidským kontaktům a cestování prostředky hromadné dopravy.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Podrobnější informace v angličtině jsou např. na webových stránkách:
VisitFinland
Finské pohraniční služby
- finské policie
- Národního ústavu pro zdraví a sociální péči (THL).