suomeksi  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: pexels.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k cestám do Finska

AKTUALIZUJEME -  Finsko považuje ČR za rizikovou zemi z hlediska šíření nákazy COVID-19 a cesty z ČR do Finska jsou povoleny jen ve vyjmenovaných případech (podrobněji níže). Účel cesty musí být prokázán při hraniční kontrole.  Po příjezdu je doporučena 14-ti denní karanténa, tu lze zkrátit absolvováním dvou po sobě jdoucích testů. Karanténu není třeba absolvovat, pokud se cestovatel může prokázat negativním výsledkem testu na COVID-19 ne starším než 72 hodin před příjezdem a pokud zůstává ve Finsku na dobu kratší než 72 hodin. Karanténu rovněž není třeba absolvovat, pokud se můžete prokázat lékařským potvrzením, že jste prodělal(a) onemocnění COVID-19 v posledních 6 měsících. Cestování v rámci Finska není omezeno.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

Na území České republiky zůstává vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky. Další informace k opatřením na území ČR v souvislosti s šířením COVID-19 k dispozici zde.

Vycestování z ČR (mimo nezbytné, naléhavé a neodkladné cesty) je zakázáno do 11 zemí světa s extrémním rizikem nákazy COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronavirus SARS-CoV-2 dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví. Prolink na mimořádná opatření a usnesení vlády MZd: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemí v článku Rozcestník. Prolink na https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html)

Podrobnější informace o cestách do jednotlivých zemí  jsou rovněž na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Současně MZV doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

ČR v současnosti považuje Finsko za zemi s vysokým rizikem nákazy onemocněním COVID-19.  K aktuálním pravidlům pro cestování z Finska do České republiky více zde: https://www.mzv.cz/helsinki/cz/zpravy_a_udalosti/nova_pravidla_pro_cestovani_cizincu_do.html

2. VSTUP NA ÚZEMÍ FINSKA A TRANZIT

Vstup cizích státních příslušníků do Finska zůstává omezen a z ČR je povolen pouze ve vyjmenovaných případech:

a) finští občané a jejich rodinní příslušníci;

b) občané s povolením k dlouhodobému pobytu ve Finsku;

Dlouhodobý pobyt ve Finsku je potřeba doložit potvrzením o pobytu nebo výpisem z registru obyvatel. Samotná KELA kartička nemusí při kontrole v některých případech stačit a úřady ji doporučují kombinovat např. s kopií nájemní nebo kupní smlouvy - důraz je kladen na prokázání toho, že cestující skutečně ve Finsku bydlí.

c)  pracovní cesty v případech, kdy se jedná o sektory a úkoly s kritickým významem z hlediska fungování ekonomiky a bezpečnosti (jejich výčet naleznete zde), které nesnesou odkladu a vyžadují osobní přítomnost;

Zaměstnavatel musí vyplnit formulář, ve kterém zdůvodní nezbytnost cesty, a cestující předloží vyplněný formulář při hraniční kontrole.

d) pracovníci ve zdravotnictví při plnění svých pracovní úkolů;

e) pracovníci nákladní dopravy při plnění svých pracovní úkolů;

f) osoby studující ve Finsku;

g) návštěva rodiny, svatby, pohřbu, návštěva partnera na základě dlouhodobého partnerského vztahu;

Partnerský vztah mezi dvěma osobami žijícími v různých zemích je akceptován. Nemusí jít o finského občana, pokud taková osoba ve Finsku dlouhodobě legálně pobývá. Jako příbuzní jsou definováni manžel/ka, děti, rodiče, prarodiče, vnuci, tchán/tchyně. Cestující musí doložit účel cesty zvacím dopisem v angličtině, kde jsou uvedeny jednoznačná identifikace a kontaktní údaje zvané i zvoucí osoby.

h) zástupci zahraničních médií při plnění svých pracovních úkolů;

ch) zvláštní skupiny osob působících v kultuře, sportu a obchodu (zvoucí strana musí požádat o povolení emailem přímo Finskou pohraniční stráž - rajavartiolaitos@raja.fi);

i) další nezbytné případy, kdy cesta nesnese odkladu (např. v souvislosti s majetkem vlastněným na území Finska).

Podrobné informace o podmínkách vstupu do země lze nalézt v angličtině na stránkách Finské pohraniční služby (bod 3.3. a 5.2.).

Cestující musí být při hraniční kontrole schopen účel cesty prokázat podpůrnými informacemi/dokumenty (potvrzení o studiu, zvací dopis,…).

Všichni cestující ze zahraničí by měli být po příjezdu do Finska testováni na COVID-19. Test na COVID-19 lze po příletu absolvovat  např. na mezinárodním letišti Helsinky-Vantaa (výsledek je oznámen obvykle do 1-2 dnů). Na jiných hraničních přechodech budete informováni o nejbližších místech, kde lze test na COVID-19 absolvovat. Test na COVID-19 pro cestovatele přijíždějící do Finska je prováděn zdarma. Další místa, kde lze test absolvovat, je možné po vyplnění registračního formuláře zjistit zde.

Po příjezdu do Finska z České republiky je doporučeno absolvování čtrnáctidenní karantény. Karanténu není třeba absolvovat, pokud se můžete prokázat lékařským potvrzením, že jste prodělal(a) onemocnění COVID-19 v posledních 6 měsících. Pokud cestující může předložit při příjezdu negativní výsledek testu na COVID-19 ne starší než 72 hodin a pokud zůstává ve Finsku na dobu kratší než 72 hodin, karanténu není nutné absolvovat a není potřeba po příjezdu absolvovat nový test. V případě delšího pobytu lze pak karanténu zkrátit absolvováním dvou testů na COVID-19 po příjezdu s negativním výsledkem, nejdříve však 72 hodin po sobě. Pokud cestovatel obdržel negativní test nejdéle 72 hodin před příjezdem, stačí pro ukončení karantény jeden negativní test po příjezdu, absolvovaný však nejdříve 72 hodin po příjezdu.

Podrobnější informace k podmínkám a pravidlům karantény jsou k dispozici v anglickém jazyce na internetové stránce finského Národního úřadu pro zdravotní a sociální péči (THL). Během karantény se osoba zdržuje v místě, kde má zajištěno své ubytování, nezbytné cesty jsou povoleny (např. cesta k lékaři).

Povolen je tranzit přes Finsko v rámci pravidelné letecké dopravy (cestující musí zůstat v tranzitním prostoru).

3. DOPRAVA

Momentálně zajišťuje přímé letecké spojení mezi Helsinkami a Prahou společnost Finnair. Finnair od všech cestujících do Finska vyžaduje při odletu v angličtině negativní výsledek testu na COVID-19 nebo lékařské potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19 během posledních 6 měsíců (netýká se dětí mladších 2 let a tranzitní letecké dopravy). Akceptován je PCR test (ne starší 72 hodin) i antigenní test (ne starší 48 hodin). Více informací zde.

V případě, že cestujete do/z Finska letecky přes Nizozemsko, upozorňujeme, že je v platnosti povinnost pro cestující od 13 let přijíždějící do Nizozemska letecky z rizikových zemí předložit negativní PCR test. Test nesmí být při příjezdu do Nizozemska starší 72 hodin. Nizozemsko momentálně považuje za rizikovou zemi ČR i Finsko. Opatření se týká i cestujících při leteckém tranzitu! Více informací také zde.

Aktuální podmínky z hlediska povinnosti předložit při odletu negativní test na COVID-19 si ověřte u letecké společnosti, se kterou cestujete.

Automobilová přeprava:  Podrobnější informace o tranzitu výše uvedenými zeměmi hledejte prosím na stránkách příslušných ambasád ve Varšavě, Vilniusu, Rize a v Tallinu.

Cesta vozem je možná  i přímo do Německa (linka z Helsinek do německého Travemünde společnosti Finnlines) či přes Švédsko a Německo s využitím trajektu z Turku do Stockholmu společností Tallink nebo Viking Line.

Podrobné informace o trajektech lze nalézt na stránkách společnosti Tallink Silja.

4. OPATŘENÍ

Finsko rozděluje regiony podle vážnosti situace do tří fází šíření epidemie: 5 regionů je v současnosti v první fázi, 7 regionů ve druhé a 9 regionů ve třetí, nejvážnější (vedle metropolitní oblasti kolem Helsinek jde dále o regiony na jihu a jihozápadě Finska). Nejhorší situace i nadále panuje v oblasti hlavního města Helsinky a okolí (obvod Helsinky a Uusimaa – HUS). Další postiženou lokalitou je oblast kolem města Turku na jihozápadě země.

Původně třítýdenní lockdown, platný od 8. 3., byl prodloužen a bude pokračovat až do 18. 4. Obava panuje především z šíření nových nakažlivějších mutací. Vlastní podoba opatření a míra omezení se liší podle regionů a jejich zasažení. Ve všech regionech, které jsou zařazeny do třetí, nejhorší fáze šíření epidemie, se může scházet max. 6 osob. Pokračuje distanční výuka na středních školách a druhém stupni ZŠ. Skupinové aktivity dětí nad 12 let se ruší. Místní úřady mohou od 1. 4. nařídit uzavření i soukromým sportovním a rekreačním zařízením, která mohla dosud fungovat v omezeném režimu povolujícím vstup max. 10 osobám najednou. Ve vnitřních prostorách a MHD je povinnost nosit roušku. Regionům ve druhé fázi se obdobná opatření doporučují a bude záležet na rozhodnutí samospráv. Restaurace zůstanou uzavřeny do 18.4. (povolen je pouze prodej s sebou a rozvážka) ve všech regionech kromě regionů Åland, Jižní Pohjanmaa, Střední Pohjanmaa a Kainuu.  

O aktuálně platných opatřeních v jednotlivých regionech více zde (u některých regionů informace k dispozici pouze ve finštině).

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Podrobnější informace v angličtině jsou např. na webových stránkách:
VisitFinland
Finské pohraniční služby
- Národního úřadu pro zdravotní a sociální péči (THL)

COVID Help line (Finsko) +358 (0) 931 010 024