suomeksi  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pixbay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k cestám do Finska

Česko není ve skupině zemí, ze kterých lze do Finska volně cestovat. Pro cestující z Česka platí, že mohou do Finska přicestovat pouze v odůvodněných případech a po vstupu do Finska by měli dodržet 14-denní omezení pohybu.  Omezení cestování  potrvá minimálně do 25. 8. v závislosti na situaci v jednotlivých zemích.

Níže naleznete odpovědi na nejčastější otázky týkající se cestování do Finska:

  • Mohu do Finska přicestovat bez udání důvodu?

Ne. Do Finska lze z Česka  přicestovat pouze v odůvodněných případech. Kategorie osob, které mohou překročit hranice Finska jsou podrobněji popsány níže v bodě 2. 

  • Potřebuji pro vstup do Finska negativní test na COVID-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Ne, finské úřady negativní test nevyžadují. Všichni, kdo přicestují do Finska ze zahraniční, musí na 14 dní omezit svůj pohyb na nezbytné cesty (do práce, školy, obchodu, k lékaři, apod.)

  • Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat.

Finsko umožňuje občanům EU tranzit do jejich domovské země. Doba tranzitu není časově omezena.

  • Mohu do Finska přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

Ano, cesty za prací jsou povoleny. Při vstupu do země je třeba předložit potvrzení o zaměstnání.

  • Na co si mám dát pozor?

Ve Finsku není povinnost nosit roušky, je pouze požadováno dodržovat odstup od ostatních min 1 m. Platí podobná doporučení jako v ostatních zemích.

  • Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím do ČR, která má ale bydliště ve Finsku?

Počínaje 15. červnem bude možné z Finska do Česka  přicestovat bez udání důvodu a bez nutnosti karantény nebo předložení negativního testu (Finsko je v "zelené skupině").

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

Od 15. 6. 2020 MZV ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest do ostatních států EU a schengenského prostoru s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19.  Podrobnější informace o cestách do jednotlivých zemí  lze získat na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ FINSKA A TRANZIT

Na základě rozhodnutí FI vlády je Česko ve skupině zemí, ze kterých nelze do Finska volně cestovat. Rozhodnutí je platné od 27.7. do 25.8. s přezkoumáním v polovině období. Kritériem pro volné cestování je max. 8 nových případů na 100 000 obyvatel za posledních 14 dní.  Vzhledem ke zhoršující se situaci v Česku je pravděpodobné, že omezení pro cestující z Česka budou platit i po 25.8.. Pro cestující z Česka platí, že mohou do Finska přicestovat pouze v odůvodněných případech a po příjezdu následuje 14-denní omezení pohybu (omezení pohybu je pouze doporučené a umožňuje docházku do práce/školy/obchodu). 

Aktuální seznam podmínek, za kterých lze z jednotlivých zemí do Finska přicestovat je uveden  v angličtině na stránkách Finské pohraniční stráže

Na území Finska mohou vstupovat:
 
a) občané Finska a jejich rodinní příslušníci
b) občané EU mající ve Finsku trvalý pobyt a jejich rodinní příslušníci
c) občané třetích zemí, kteří mají ve Finsku povolení k pobytu.

Dále mohou na území Finska vstoupit:

a) občané EU cestující z pracovních důvodů (nutno doložit dokladem potvrzujícím zaměstnání)
b) diplomaté, zaměstnanci mezinárodních organizací, vojenský personál a personál organizací poskytujících pomoc při plnění jejich povinností
c) osoby studující ve Finsku
d) osoby, které přijíždějí do Finska s povolením k pobytu (včetně občanů EU / schengenského prostoru, kteří si zaregistrovali své právo pobytu a sezónní pracovníci ze třetí země podle zvláštní kvóty)
e) osoby cestující z naléhavých rodinných důvodů (setkání s blízkým rodinným příslušníkem, účast na pohřbu, svatbě nebo v případě vážné nemoci blízkého rodinného příslušníka)
f) osoby, které potřebují mezinárodní ochranu nebo cestující z jiných humanitárních důvodů
g) další nezbytné a odůvodněné cesty (např. naléhavé osobní důvody, zahraniční zástupci tisku, majetek).

Podrobnější  vysvětlení jednotlivých kategorií osob, které mohou do Finska přicestovat:

a) Jedná se o návrat osoby žijící ve Finsku (podle finské Pohraniční stráže je bydliště ve Finsku potřeba doložit potvrzením o pobytu nebo výpisem z registru obyvatel. Samotná KELA kartička nemusí při kontrole stačit a úřady ji doporučují kombinovat např. s kopií nájemní nebo kupní smlouvy - důraz je kladen na prokázání toho, že cestující skutečně ve Finsku bydlí).
b) Lze přijet za rodinným příslušníkem žijícím ve Finsku (finská Pohraniční stráž doporučuje, aby osoba žijící ve FI napsala přijíždějícímu zvací dopis /e-mail v angličtině, kde uvede také svoje kontaktní údaje, aby ji mohla stráž v případě potřeby zkontaktovat). Rodinným příslušníkem se rozumí manžel/ka,  děti, rodiče, tchán/tchyně, prarodiče, sourozenci, vnoučata, pravnoučata, strýc/tety a bratranec/sestřenice.
c) Nově lze přijet také za partnerem (přítel/přítelkyně) - tzv. romantický vztah, který je občanem Finska nebo žije ve Finsku (POZOR - V instrukcích IATA, které využívají letečtí dopravci, je však uveden jen obecný pojem rodinné vztahy a může tedy při nástupu do letadle nebo při přestupech vzniknout nedorozumění. Kromě dopisu od osoby, se kterou jste ve Finsku v romantickém vztahu, kde je uveden kontakt a adresa, doporučujeme obrátit se i na finskou ambasádu v Praze, která Vám může vystavit potvrzení, že tento účel cesty je v souladu s finskými pravidly. Telefonní číslo: +420 2511 77251 e-mail: sanomat.PRA(et)formin.fi.
d) Mohou přijet lidé, kteří vlastní byt nebo volnočasové bydlení (chata) ve Finsku.

Informace o podmínkách vstupu do země lze nalézt na stránkách Finské pohraniční služby.

Tranzit - přes Finsko mohou zpět do vlasti cestovat občané EU a lidé trvale žijící v členských státech EU.

3. DOPRAVA

Momentálně obnovily přímé spojení mezi Helsinkami a Prahou ČSA (lety v pondělí a pátek).

Automobilová přeprava:

Polsko, Estonsko a Lotyšsko tranzit umožňují. Litva od 3.8. omezila vstup na své území z Česka.  Podrobnější informace o tranzitu výše uvedenými zeměmi hledejte prosím na stránkách příslušných ambasád.

Cesta vozem je možná  i přímo do Německa (linka z Helsinek do německého Travemünde společnosti Finnlines) či přes Švédsko a Německo s využitím trajektu z Turku do Stockholmu společností Tallink nebo Viking Line.

Podrobné informace o trajektech lze nalézt na stránkách společnosti Tallink Silja.

4. OPATŘENÍ

Po vstupu na území Finska z některých zemích (momentálně i Česka)  je doporučeno 14-denní omezení pohybu, které však umožňuje vycházet do práce, školy  a k vyřízení nezbytných záležitostí (obchod, lékař). Během karantémy je však třeba (pokud je to možné) se vyhýbat mezilidským kontaktům a cestování prostředky hromadné dopravy.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Podrobnější informace v angličtině jsou např. na webových stránkách:
VisitFinland
Finské pohraniční služby
- Národního ústavu pro zdraví a sociální péči (THL).