suomeksi  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: pexels.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k cestám do Finska

AKTUALIZUJEME -  Příjezd jiných než finských občanů z České republiky do Finska je aktuálně umožněn v následujících případech: (1) občané zemí EU s povolením k pobytu ve Finsku a jejich rodinní příslušníci; (2) pracovní cesty; (3)  osoby studující ve Finsku; (4) rodinné důvody a další nezbytné cesty (návštěva příbuzného nebo partnera, pohřbu, svatby). Účel cesty musí být prokázán při hraniční kontrole (pracovní smlouva, pozvání, potvrzení o studiu,…). Po příjezdu je doporučena 10-ti denní karanténa, tu lze zkrátit absolvováním dvou po sobě jdoucích testů. Karanténu není třeba absolvovat, pokud se cestovatel může prokázat negativním výsledkem testu na COVID-19 ne starším než 72 hodin před příjezdem a pokud zůstává ve Finsku na dobu kratší než 72 hodin. Cestování v rámci Finska není omezeno.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

MZV ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest do ostatních států EU a schengenského prostoru s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19.  Podrobnější informace o cestách do jednotlivých zemí  lze získat na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Současně MZV doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD. ČR v současnosti považuje Finsko za zemi s nízkým rizikem nákazy onemocněním COVID-19.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ FINSKA A TRANZIT

Finská vláda z hlediska rizikovosti jednotlivých zemí aplikuje tzv. semafor rozlišující zelené a červené  země. Primárním kritériem pro změnu zařazení je překročení 25 případů nakažených za posledních 14 dní na 100 tis. obyvatel. Pro zelené země nejsou stanovena dodatečná omezení ohledně vstupu do země a karanténní požadavky, u červených (rizikové) zemí je povolen vstup pouze u vymezených účelů cesty a je doporučena karanténa. ČR je v současnosti zařazena mezi červené země.

Na území Finska mohou z ČR vstupovat:
 
a) občané Finska a jejich rodinní příslušníci
b) občané EU mající ve Finsku trvalý pobyt a jejich rodinní příslušníci
c) občané třetích zemí, kteří mají ve Finsku povolení k pobytu.

Dále mohou na území Finska vstoupit:

a) občané EU cestující z pracovních důvodů (nutno doložit dokladem potvrzujícím zaměstnání či obchodní kontrakt)
b) diplomaté, zaměstnanci mezinárodních organizací, vojenský personál a personál organizací poskytujících pomoc při plnění jejich povinností
c) osoby studující ve Finsku
d) osoby, které přijíždějí do Finska s povolením k pobytu (včetně občanů EU / schengenského prostoru, kteří si zaregistrovali své právo pobytu)
e) osoby cestující z naléhavých rodinných důvodů (setkání s blízkým rodinným příslušníkem, účast na pohřbu, svatbě nebo v případě vážné nemoci blízkého rodinného příslušníka)
f) osoby, které potřebují mezinárodní ochranu nebo cestující z jiných humanitárních důvodů
g) další nezbytné a odůvodněné cesty (např. naléhavé osobní důvody, zahraniční zástupci tisku, majetek).

Podrobnější  vysvětlení jednotlivých kategorií osob, které mohou do Finska přicestovat:

a) Jedná se o návrat osoby žijící ve Finsku (podle finské Pohraniční stráže je bydliště ve Finsku potřeba doložit potvrzením o pobytu nebo výpisem z registru obyvatel. Samotná KELA kartička nemusí při kontrole stačit a úřady ji doporučují kombinovat např. s kopií nájemní nebo kupní smlouvy - důraz je kladen na prokázání toho, že cestující skutečně ve Finsku bydlí).
b) Lze přijet za rodinným příslušníkem žijícím ve Finsku (finská Pohraniční stráž doporučuje, aby osoba žijící ve FI napsala přijíždějícímu zvací dopis /e-mail v angličtině, kde uvede také svoje kontaktní údaje, aby ji mohla stráž v případě potřeby zkontaktovat). Rodinným příslušníkem se rozumí manžel/ka,  děti, rodiče, tchán/tchyně, prarodiče, sourozenci, vnoučata, pravnoučata, strýc/tety a bratranec/sestřenice.
c) Přicestovat lze také za partnerem (přítel/přítelkyně) - tzv. romantický vztah, který je občanem Finska nebo žije ve Finsku (POZOR - V instrukcích IATA, které využívají letečtí dopravci, je však uveden jen obecný pojem rodinné vztahy a může tedy při nástupu do letadle nebo při přestupech vzniknout nedorozumění. Doporučujeme mít od osoby, se kterou jste ve Finsku v romantickém vztahu, dopis, kde je uvedeno co nejvíce údajů a důkazů o vztahu).
d) Mohou přijet lidé, kteří vlastní byt nebo volnočasové bydlení (chata) ve Finsku.

Podrobné informace o podmínkách vstupu do země lze nalézt v angličtině na stránkách Finské pohraniční služby.

Tranzit - přes Finsko mohou zpět do vlasti cestovat občané EU a lidé trvale žijící v členských státech EU.

3. DOPRAVA

Momentálně zajišťuje přímé letecké spojení mezi Helsinkami a Prahou společnost Finnair.

Automobilová přeprava:  Podrobnější informace o tranzitu výše uvedenými zeměmi hledejte prosím na stránkách příslušných ambasád ve Varšavě, Vilniusu, Rize a v Tallinu.

Cesta vozem je možná  i přímo do Německa (linka z Helsinek do německého Travemünde společnosti Finnlines) či přes Švédsko a Německo s využitím trajektu z Turku do Stockholmu společností Tallink nebo Viking Line.

Podrobné informace o trajektech lze nalézt na stránkách společnosti Tallink Silja.

4. OPATŘENÍ

Při vstupu do Finska není vyžadován negativní test na COVID-19, v takovém případě je však doporučeno absolvování desetidenní karantény. Karanténu není třeba absolvovat, pokud se cestovatel může prokázat negativním výsledkem testu na COVID-19 ne starším než 72 hodin před příjezdem a pokud zůstává ve Finsku na dobu kratší než 72 hodin. V případě delšího pobytu lze pak karanténu zkrátit absolvováním dvou testů na COVID-19 po příjezdu s negativním výsledkem, nejdříve však 72 hodin po sobě. Pokud cestovatel obdržel negativní test nejdéle 72 hodin před příjezdem, stačí pro ukončení karantény jeden negativní test po příjezdu, absolvovaný však nejdříve 72 hod po příjezdu. Test na COVID-19 lze absolvovat například na mezinárodním letišti Helsinky-Vantaa (výsledek je oznámen obvykle do 1-2 dnů).

V současnosti je projednávána změna výše uvedených pravidel, která by měla přinést větší důraz na testy, případně i povinnost jejich absolvování při příjezdu. Změna bude vyžadovat schválení ze strany parlamentu.

Podrobné informace k podmínkám karantény jsou k dispozici v anglickém jazyce na internetové stránce finského Národního úřadu veřejného zdraví (THL).

V závislosti na vývoji epidemiologické situace v jednotlivých finských regionech vydává vláda pro tyto regiony doporučení,  o konkrétních opatřeních však rozhodují regionální samosprávy. O aktuálně platných opatřeních v jednotlivých regionech zde (u některých regionů k dispozici pouze ve finštině).

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Podrobnější informace v angličtině jsou např. na webových stránkách:
VisitFinland
Finské pohraniční služby
- Národního ústavu pro zdraví a sociální péči (THL)