suomeksi  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

České energetické firmy ve Finsku v rozhodující chvíli

V souladu s Národním akčním plánem do roku 2020 finská vláda projednala a odsouhlasila výstavbu dvou bloků jaderných elektráren. Povolení (tzv. „decision-in-principle") k výstavbě získaly firmy TVO a Fennovoima. Rozhodnutí o rozšíření energetické kapacity o jaderné elektrárny patří mezi jeden z nejvýznamnějších ekonomických počinů kabinetu premiéra Mattiho Vanhanena. Finální „pečetí" pro vydání licencí bude parlamentní hlasování, které se očekává ještě před prázdninami. Nepředpokládá se, že by parlament rozhodnutí vlády zamítl.

Mezi konkurenceschopná a exportně orientovaná odvětví v ČR se řadí energetický sektor a na něho navazující odvětví. V ČR současně probíhá výběrové řízení o dostavbu jaderné elektrárny v Temelíně. Průmyslová tradice, vysoká úroveň českého strojírenství a v případě Finska i dobré zkušenosti s předchozími dodávkami do tepelných a jaderných elektráren (Škoda Plzeň a Strojexport jsou ve Finsku pojmem) rozhodly o tom, že ZÚ vybral energetický sektor jako perspektivní odvětví pro české firmy.

Velvyslanectví České republiky ve Finsku, Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPD) a konsorcium finských energetických firem FinNuclear (FN) uspořádaly ve dnech 10. - 12. května 2010 Česko-finské energetické dny (CFED), které shodou okolností časově zapadaly do parlamentní debaty o jaderné budoucnosti Finska. Česká delegace byla první zahraniční misí, která po vládním rozhodnutí navštívila Finsko s cílem uchytit se v plánovaných projektech.

Účastníci z ČR

- Škoda JS a.s. - 2 zástupci
- Sigma Grroup a.s. - 1 zástupce
- EGEM s.r.o. - 2 zástupci
- Elektrosvit, a.s. - 1 zástupce
- ZVU POTEZ, a.s. - 1 zástupce
- SPD - 1 zástupce

Účastníky CFED oficiálně přivítal velvyslanec ČR ve Finsku Ing. Vladimír Kotzy. Ve svém vystoupení zdůraznil fakt, že oživení ekonomické situace v Evropě mohou nastartovat veřejné zakázky a zásadní vládní rozhodnutí v oblasti energetiky, dopravy a environmentálních technologií. Cíle zavazující státy EU ke snížení emisí a ke zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v energetice se mohou splnit i zvýšením energetické efektivnosti a větší využitelností stávajících zdrojů. Jaderná energie je čistou energií a splňuje nároky na snižování emisí. Finsko a ČR mají zkušenosti s provozem jaderných elektráren a obě země hodlají rozšiřovat stávající kapacity. České firmy mohou nabídnout turbíny, hydrauliku, elektroniku, chladící systémy, komponenty, atd. Velvyslanec vyzval finské firmy k úzké spolupráci s českými výrobci a zmínil průmyslovou tradici, zkušenosti a dobré jméno českých firem ve Finsku.

Hlavní inženýr pro energetickou problematiku státu a poradce ministra hospodářství Jorma Aurela seznámil přítomné s genezí schvalování výstavby dalších dvou bloků jaderných elektráren. Celý proces, který bude ukončen hlasováním v parlamentu pravděpodobně do konce června 2010, trval 3 roky. Přes odpor Zelených a některých aktivistických skupin byla energetická koncepce, která je postavena na zvýšení výroby energie z jádra o 1600MW do konce roku 2020, vládou schválena. Podle Aurely bude v roce 2020 Finsko nejdále ze všech zemí EU v podílu „čistých" energií na celkové výrobě (jádro, vítr, voda).

Aureola zdůraznil, že výstavba dalších jaderných elektráren byla iniciována průmyslem a tato potřeba byla přijata jako státní strategie. V současné době jsou v provozu 4 bloky, dva v Loviise (Fortum, PWR ruského typu) a dva v Olkiluoto (TVO, BWR západního typu). Pátý blok staví v Olkiluoto konsorcium Areva-Siemens.

Součástí rozhodnutí vlády bylo i udělení licence firmě Posiva, která vybuduje nové úložiště odpadu. Finsko věnuje problematice bezpečného depozita odpadu prvořadou pozornost - náklady na „waste management" z 5 bloků se odhadují na 9 mld. EUR.

5 českých a 8 finských firem uskutečnilo celkem 37 bilaterálních jednání. Podle vyjádření českých podnikatelů byla jednání příslibem do budoucna. Přímá účast českých firem na jaderných projektech by byla však omezená a dodávky do obou plánovaných elektráren by byly realizovány zejména přes německé, francouzské či japonské firmy. Přesto hlavní cíl česko-finských energetických dní byl splněn - firmy o sobě vědí a spolupráce na českých a finských projektech je možná. A to nejen v jaderné energetice. Zástupci finských firem byli většinou tzv. „decision-makers", jejichž účast na podobných akcích není vždy samozřejmostí. Jsou převážně „skryti" v organizační struktuře firmy a přitom dávají rozhodující doporučení nákupčím společností. Jedním ze závěrů bude „follow-up" uskutečněných jednání, které na finské straně zajistí OEÚ a na české straně SPD.

Českou delegaci přijal viceprezident firmy Fennovoima odpovědný za řízení projektů a kvality Kai Salminen a výkonný vicepresident Timo Kallio. Posledně jmenovaný představil firmu a její krátkou historii. Firma je vlastněna z 66% sdružením finských subjektů a z 34% německou energetickou firmou E.ON. Skladba finských vlastníků je široká - od velkých průmyslových podniků jako je např. Outokumpu a Rautaruukki (celkem 45% akcií) až po regionální a lokální prodejce elektřiny (celkem 55%). Principem vztahu mezi akcionáři a provozovatelem elektrárny je prodej energie za výrobní náklady. Zajímavou informací je, že GŘ a členové řídící rady nemohou vlastnit akcie.

Fennovoima si vybrala dvě místa pro výstavbu elektrárny. Simo a Pyhäjoki leží v blízkosti Oulu na hranici finského Laponska. Fennovoima již oslovila potenciální dodavatele - pro Simo připadá v úvahu Toshiba (reaktor AWBR), pro Pyhäjoki Areva EPR. Podle neoficiálních informací se Fennovoima přiklání k japonskému designu (pozn. v době naší návštěvy byl GŘ Tapio Saarenpää na návštěvě v Japonsku). I když japonské reaktory jsou ve světě pouze tři, jedná se o technologii vyšší generace.

Pokud finský parlament vydá finální souhlas v tomto roce (očekává se ještě do prázdnin nebo nejpozději v září), Fennovoima vybere na začátku roku 2011 lokalitu k výstavbě elektrárny a o rok později počítá se zahájením stavby. Připojení k síti je plánováno na rok 2020.

Návštěva Fennovoimy byla ze strany našich podnikatelů hodnocena velmi pozitivně. Rovněž p. Salminen a p. Kallio se zajímali o české výrobky a služby a jsou přesvědčeni o tom, že šance pro české exportéry je poměrně velká.

Loviisa je první finskou atomovou elektrárnou postavenou ve východní části země. Vlastníkem je Fortum Power (tepelné energie Heat Oy), který postavil dva tlakové reaktory VVER-440 ruského typu v 80. letech minulého století. Bezpečnostní prvky jsou západní provenience (Westinghouse).

V současné době probíhá přestavba řídících prvků z analogového na digitální systém za 100 mil. EUR.

České výrobky jsou v Loviiské elektrárně známy, například ze Škody Plzeň. JE bude v příštích letech procházet regenerací a Fortum Power může oslovit některé české výrobce.

Helsinky, květen 2010
Jan Maruška, VOEÚ


Pozn.:

  • TVO provozuje dva bloky JE v Olkiluoto na západě Finska a v současné době staví třetí blok.
  • Fennovoima byla založena v roce 2007; vlastnická struktura je rozdělena mezi Voimaosakeyhtiö (Energetická a.s.), kterou tvoří třiašedesát finských firem a organizací, které budou mít primárně zajištěné dodávky z elektrárny formou tzv. FiT, Feed-in-Tarrif a 35% vlastní německo-švédský holding E.ON Kärnkraft Finland AB
  • Ve skutečnosti se jednalo o tři místa, které si Fennovoima vybrala pro výstavbu elektrárny; kromě Simo a Pyhäjoki byla vybrána i lokalita v blízkosti stávající JE v Loviise. Po administrativním sloučení Loviisi a Hästholmen, Fennovoima tuto alternativu odmítla.

 

Galerie


energeticke dny