suomeksi  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 25. a 26. října 2013

Ve dnech 25.-26. října 2013 se uskuteční předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na Velvyslanectví ČR v Helsinkách (Armfeltintie 14, Helsinky) bude možné volit v pátek 25. října 2013 od 14,00-22,00 hod. a v sobotu 26. října od 8,00-14,00 hod. Při volbách se volič musí prokázat platným českým dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

Na velvyslanectví mohou volit čeští občané zapsaní do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem (další možnost je – zejména při krátkodobém pobytu – volit na voličský průkaz). Tento seznam je stálé povahy, tzn. nevytváří se pro každé volby znovu. Aktualizaci zvláštního seznamu voličů provádí zastupitelský úřad průběžně, vždy na základě žádosti voliče, a to buď na základě žádosti o zápis nebo o vyškrtnutí. Žádost o provedení těchto úkonů může volič podat kdykoli v době platnosti zákona o volbách. Pro volby do PSP ČR můžete žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů podat na konzulátě osobně do 15. září 2013. Konzulát bude mimořádně otevřen v sobotu 14.9. a v neděli 15.9. od 8 do 16 hodin pouze pro záležitosti spojené s volbami (předání žádosti o zápis do seznamu voličů apod.).

Písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů doložíte originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujícíchVaši totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu velvyslanectví. Podpis na žádosti nemusí být ověřen. Žádost může být napsána volnou formou nebo vyplníte na konzulátě jednoduchý formulář. Žádost podanou v uvedené lhůtě prostřednictvím e-mailu nebo faxu, je možné uznat v případě, že ji občan doloží originálem popř. ověřenou kopií níže uvedených dokladů, a to do doby před uzavřením zvláštního seznamu voličů dne 25. září 2013.

Totožnost prokážete platným občanským průkazem, platným cestovním dokladem, popř. jiným platným úředním dokladem, a to i cizozemským, opatřeným fotografií a obsahujícím Vaše základní osobní údaje (jméno, popř. jména, příjmení, datum narození) vystaveným příslušným orgánem. Státní občanství ČR pro účely zápisu do zvláštního seznamu voličů prokážete občanským průkazem, cestovním pasem, diplomatickým pasem, služebním pasem, cestovním průkazem; osvědčením, popř. potvrzením o státním občanství ČR, vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden, a to ne starším 6 měsíců. Dále je potřeba předložit doklad potvrzující bydliště ve Finsku (např. karta pojištění KELA, potvrzení o studiu ve Finsku, výpis z Magistrátu apod.).

Jakmile budete zapsáni do zvláštního seznamu voličů vedeného velvyslanectvím, budete ve stanoveném termínu vyškrtnuti ze stálého seznamu voličů vedeného příslušným úřadem v ČR (podle adresy Vašeho trvalého nebo posledního bydliště v ČR). Pokud byste v budoucnu chtěli volit na území České republiky v místě svého trvalého pobytu, musíte požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů a následně se nechat zapsat do stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu máte na území České republiky trvalý pobyt.

Pokud budete pobývat ve Finsku v době voleb pouze krátkodobě, je vhodnější volit na voličský průkaz (nemusíte se tudíž zapisovat do zvláštního seznamu voličů na ZÚ Helsinky a poté žádat tamtéž o vyškrtnutí). Tento voličský průkaz Vám vydá obecní úřad v místě Vašeho trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém seznamu voličů jste zapsán/a. Vystavení voličského průkazu v tomto případě konzultujte prosím přímo s Vaším obecním úřadem.

Pokud jste zapsáni ve zvláštním seznamu voličů na Velvyslanectví ČR v Helsinkách, ale budete volit mimo Helsinky, můžete na konzulátě ZÚ požádat o voličský průkaz, a to písemně v žádosti opatřené úředně ověřeným podpisem voliče do 18. října 2013 nebo osobně předat žádost na konzulátě, a to do 23. října 2013. Zastupitelský úřad předá voličský průkaz od 10. října 2013. Pokud již nebudete vůbec volit u našeho velvyslanectví a chcete volit v ČR nebo na jiném ZÚ, můžete požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt nebo v den voleb okrskové volební komisi.

Státní volební komise losem rozhodla o tom, že Češi pobývající v zahraničí budou vybírat kandidáty mezi poslanci Středočeského kraje.