suomeksi  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přednáška pro studenty a absolventy bohemistiky na Univerzitě v Helsinkách

Velvyslanectví ČR v Helsinkách společně s helsinskou univerzitou uspořádaly pro studenty a absolventy bohemistiky, pedagogy a překladatele dne 23. září 2015 přednášku na téma „Mluvená komunikace a metody jejího výzkumu“. Hostem a přednášející byla prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. z Ústavu pro jazyk český AV ČR.
 

Přednáška na téma „Mluvená komunikace a metody jejího výzkumu“ stručně připomněla historii výzkumu mluvené češtiny v Ústavu pro jazyk český Akademie věd. Zaměřila se na některá ústřední témata, jako jsou stylové diference českých textů mluvených a psaných (sledované např. v prostředí komunikace elektronické nebo mediální), a dále hlavně na běžnou každodenní mluvenou komunikaci, základní typy dialogů a využití některých frekventovaných jazykových prostředků.

Uspořádání přednášky podpořily také oba spolky krajanů a přátel ČR ve Finsku – Finsko-česká společnost a Společnost Bohemia.

Prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.

Vystudovala obory český jazyk a literatura – historie na Filozofické fakultě UK v Praze. Od roku 1983 působí v Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, nyní jako vedoucí vědecká pracovnice. Od počátku devadesátých let je také vysokoškolskou pedagožkou (přednášky a semináře pro Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK a pro Ústav translatologie FF UK; několik let také výuka kultury psaného projevu na Fakultě humanitních studií UK). Zabývá se především stylistikou, textovou lingvistikou, analýzou dialogu a výzkumem mluvené češtiny, v neposlední řadě i interpretací literárních textů. Je autorkou dvou individuálních odborných monografií a spoluautorkou třinácti týmových publikací, kromě toho i spoluautorkou řady učebnic a učebních textů pro školy základní, střední i vysoké.

 

Galerie


přednáška paní Hoffmannové