suomeksi  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Finsko musí dramaticky omezit skleníkové plyny – šance pro české exportéry

Evropská komise stanovila členským státům EU národní limity pro snížení emisí skleníkových plynů v oblasti dopravy, zemědělství a bydlení. Dle uvedeného nařízení musí Finsko v letech 2021-2030 zredukovat emise v těchto sektorech až o 39 %. Ke splnění tohoto cíle bude nutná výrazná obměna dopravních prostředků i technologických zařízení, což otevírá možnosti pro české exportéry.

Nové národní limity pro emise skleníkových plynů, stanovené dne 20.7.2016 Evropskou komisí, jsou součástí závazku EU z roku 2014 snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů v členských státech jako celku o 40 % (v porovnání s rokem 1990). Ke splnění tohoto cíle musí průmyslová odvětví a energetika snížit emise o 43 % (vztaženo k roku 2005) a další sektory, především pak doprava, zemědělství a bydlení, o 30 %.

Osobní vlaková souprava ve Finsku

Osobní vlaková souprava ve Finsku

Finsko k těmto závazkům přistupuje velmi odpovědně. Již v roce 2013 byl finskou vládou přijat strategický rámcový dokument týkající se snižování emisí a rozvoje energetického sektoru ve Finsku – Národní klimatická a energetické strategie. V oblasti energetiky tak chce země do roku 2030 ukončit používání uhlí pro výrobu elektrické energie a tepla a spotřebu ropy snížit na polovinu. Na druhé straně Finsko intenzivně usiluje o využívání obnovitelných zdrojů energie (biomasa, hydroenergie, větrná energie) a o rozvoj jaderné energetiky a již nyní se obnovitelné zdroje podílejí z 29 % na energetickém mixu země, u jaderných zdrojů je tento podíl 18%.

Přes uvedený aktivní přístup znamená požadavek na 39% snížení emisí v oblasti dopravy, zemědělství a bydlení pro Finsko velkou výzvu. Studené klima a dlouhé vzdálenosti způsobují, že 25 % veškerých energetických zdrojů se spotřebuje na vytápění a 16 % v sektoru dopravy. K dosažení předepsaného emisního cíle tak budou nutné poměrně masivní investice do uvedených odvětví spojené mj. s radikální obměnou vozového parku (zaměření na plynový a elektropohon vozidel), podporou ekologičtější hromadné dopravy, přechodem k bezemisním způsobům vytápění budov i nasazením nových technologií v zemědělské výrobě.

Veškeré načrtnuté nutné změny vytváří příležitost pro české firmy v řadě exportních segmentů, jakými jsou např. nízkoemisní prostředky MHD (tramvaje, autobusy na plynový pohon), tepelná čerpadla, rekuperační jednotky, solární technologie apod.

Jaroslav Mandys, zástupce velvyslance, ZÚ Helsinky