suomeksi  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální podmínky cestování do Finska v souvislosti s opatřeními proti šíření COVID-19

(Archivní článek, platnost skončena 14.06.2021.)

Vstup cizích státních příslušníků do Finska zůstává omezen a je povolen pouze v případě stanovených účelů cesty.

Cestování z České republiky do Finska je povoleno v těchto případech:

- finští občané a jejich rodinní příslušníci;

- občané s povolením k dlouhodobému pobytu ve Finsku;

- pracovní cesty v případech, kdy se jedná o sektory a úkoly s kritickým významem z hlediska fungování ekonomiky a bezpečnosti (jejich výčet naleznete zde), které nesnesou odkladu a vyžadují osobní přítomnost, zaměstnavatel musí vyplnit formulář, ve kterém zdůvodní nezbytnost cesty, a cestující předloží vyplněný formulář při hraniční kontrole;

- pracovníci ve zdravotnictví při plnění svých pracovní úkolů;

- pracovníci nákladní dopravy při plnění svých pracovní úkolů;

- osoby studující ve Finsku;

- návštěva rodiny, svatby, pohřbu, návštěva partnera na základě dlouhodobého partnerského vztahu (partnerský vztah mezi dvěma osobami žijícími v různých zemích je akceptován; nemusí jít o finského občana, pokud taková osoba ve Finsku dlouhodobě legálně pobývá (je k dlouhodobému pobytu registrována); jako příbuzní jsou definováni manžel/ka, děti, rodiče, prarodiče, vnuci, tchán/tchyně);

- zástupci zahraničních médií při plnění svých pracovních úkolů;

-diplomaté, zaměstnanci mezinárodních organizací, vojenský personál a humanitární pracovníci při plnění pracovních úkolů;

- zvláštní skupiny osob působících v kultuře a sportu či obchodu (zvoucí strana musí požádat o povolení emailem přímo Finskou pohraniční stráž - rajavartiolaitos@raja.fi; více informací na stránkách Finské pohraniční stráže bod 5.1. v části "special groups");

- další nezbytné případy, kdy cesta nesnese odkladu (např. v souvislosti s majetkem vlastněným na území Finska);

Povolen je rovněž tranzit přes Finsko v rámci pravidelné letecké dopravy (cestující musí zůstat v tranzitním prostoru).

Kompletní výčet a podrobná pravidla jsou k dispozici v anglickém jazyce na stránkách Finské pohraniční stráže (bod 3.3., 5.1. a 5.2.). V případě nejistoty, zda Vaše cesta spadá do příslušné výjimky, doporučujeme zaslat dotaz přímo na adresu Finské pohraniční stráže rajavartiolaitos@raja.fi, která je jedinou autoritou, oprávněnou závazně interpretovat oficiálně zveřejněné podmínky cestování do Finska.

Cestující musí být při odletu a příletu schopen účel cesty prokázat při hraniční kontrole podpůrnými informacemi/dokumenty, například potvrzením o studiu, zvacím dopisem rodinného příslušníka nebo partnera (finského residenta) v podobě, která obsahuje jasnou identifikaci pozvaného i zvoucího, doporučujeme uvedení rovněž telefonického kontaktu na zvoucí osobu.

Letecká společnost Finnair od všech cestujících do Finska vyžaduje při odletu v angličtině negativní výsledek testu na COVID-19 nebo lékařské potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19 během posledních 6 měsíců (netýká se dětí mladších 2 let a tranzitní letecké dopravy). Akceptován je PCR test (ne starší 72 hodin) i antigenní test (ne starší 48 hodin). Více informací zde.

V případě, že cestujete do/z Finska letecky přes Nizozemsko, upozorňujeme, že je v platnosti povinnost pro cestující od 13 let přijíždějící do Nizozemska letecky z rizikových zemí předložit negativní PCR test. Test nesmí být při příjezdu do Nizozemska starší 72 hodin. Cestující musí před odletem/odjezdem kromě negativního PCR testu předložit také negativní antigenní test na přítomnost COVID-19, provedený ne déle než 4 hodiny před nástupem do letadla. Nizozemsko momentálně považuje za rizikovou zemi ČR i Finsko. Opatření se týká i cestujících při tranzitu! Více informací také zde.

Aktuální podmínky z hlediska povinnosti předložit při odletu negativní test na COVID-19 si ověřte u letecké společnosti, se kterou cestujete.

Všichni cestující ze zahraničí by měli být po příjezdu do Finska testováni na COVID-19. Pokud cestující může předložit při příjezdu negativní výsledek testu na COVID-19 ne starší než 72 hodin, není potřeba po příjezdu absolvovat nový test. Test na COVID-19 lze po příletu absolvovat  např. na mezinárodním letišti Helsinky-Vantaa (výsledek je oznámen obvykle do 1-2 dnů). Na jiných hraničních přechodech budete informováni o nejbližších místech, kde lze test na COVID-19 absolvovat. Test na COVID-19 pro cestovatele přijíždějící do Finska je prováděn zdarma. Další místa, kde lze test absolvovat, je možné po vyplnění registračního formuláře zjistit zde.

Po příjezdu do Finska z České republiky je nařízeno absolvování čtrnáctidenní karantény. Karanténu není třeba absolvovat, pokud se můžete prokázat lékařským potvrzením, že jste prodělal(a) onemocnění COVID-19 v posledních 6 měsících. Karanténu lze zkrátit dalším testem na COVID-19 s negativním výsledkem, absolvovaným nejdříve 72 hodin po příjezdu.

Podrobnější informace k podmínkám a pravidlům karantény jsou k dispozici v anglickém jazyce na internetové stránce finského Národního úřadu veřejného zdraví (THL). Během karantény se osoba zdržuje v místě, kde má zajištěno své ubytování, nezbytné cesty jsou povoleny (např. cesta k lékaři).

O aktuálně platných opatřeních v jednotlivých regionech proti šíření COVID-19 více zde (u některých regionů informace k dispozici pouze ve finštině).

COVID Help line (Finsko) +358 (0) 931 010 024