english  česky 

rozšířené vyhledávání

Konzulární poplatky

Konzulární poplatky přijímáme POUZE V HOTOVOSTI V  HKD

Poplatky - platné od 1. srpna 2022

Schengenské vízum 648 HKD
Schengenské vízum (děti 6-12 let)      324 HKD
Žádost o nové posouzení důvodů neudělení, zneplatnění či zrušení schengenského víza 486 HKD
Dlouhodobé vízum či povolení k dlouhodobému pobytu 833 HKD
Dlouhodobé vízum za obchodním účelem 1665 HKD
Zaměstnanecká karta či Modrá karta EU 1665 HKD
Ověření pravosti podpisu     83 HKD
Ověření kopie či správnosti předloženého překladu (za každou započatou stranu) 100 HKD
Vyhotovení překladu vyjmenovaných dokumentů do češtiny (za každou započatou stranu)   200 HKD
Vyhotovení překladu vyjmenovaných dokumentů do angličtiny (za každou započatou stranu)      216 HKD
Osvědčení o státním občanství ČR 67 HKD
Zápis matriční události do Zvláštní matriky v Brně 64 HKD
Výpis z rejstříku trestů ČR   64 HKD
Dopis GK k výpisu z RT HK 250 HKD
Biometrický pas 400 HKD
Biometrický pas (pro děti do 15 let) 133 HKD
Náhradní cestovní dokument ČR či EU 133 HKD

Žadatelé o schengenské vízum, kteří jsou příbuznými občana členského státu EU, Švýcarska, Norska, Lichtenštejnska či Islandu a doprovázejí tuto osobu na cestě do výše uvedených zemí, jsou osvobozeni od vízového poplatku.