english  česky 

rozšířené vyhledávání

Konzulární poplatky

Konzulární poplatky přijímáme POUZE V HOTOVOSTI V  HKD

Poplatky - platné od 1. května 2022

Schengenské vízum 662 HKD
Schengenské vízum (děti 6-12 let)      331 HKD
Žádost o nové posouzení důvodů neudělení, zneplatnění či zrušení schengenského víza 496 HKD
Dlouhodobé vízum či povolení k dlouhodobému pobytu 840 HKD
Dlouhodobé vízum za obchodním účelem 1681 HKD
Zaměstnanecká karta či Modrá karta EU 1681 HKD
Ověření pravosti podpisu     84 HKD
Ověření kopie či správnosti předloženého překladu (za každou započatou stranu) 101 HKD
Vyhotovení překladu vyjmenovaných dokumentů do češtiny (za každou započatou stranu)   202 HKD
Vyhotovení překladu vyjmenovaných dokumentů do angličtiny (za každou započatou stranu)      218 HKD
Osvědčení o státním občanství ČR 101 HKD
Zápis matriční události do Zvláštní matriky v Brně 67 HKD
Výpis z rejstříku trestů ČR   67 HKD
Dopis GK k výpisu z RT HK 252 HKD
Biometrický pas 403 HKD
Biometrický pas (pro děti do 15 let) 134 HKD
Náhradní cestovní dokument ČR či EU 134 HKD

Žadatelé o schengenské vízum, kteří jsou příbuznými občana členského státu EU, Švýcarska, Norska, Lichtenštejnska či Islandu a doprovázejí tuto osobu na cestě do výše uvedených zemí, jsou osvobozeni od vízového poplatku.