english  česky 

rozšířené vyhledávání

Apostilní doložka

Potřebujete-li předložit úřadům České republiky veřejnou listinu jako např. rodný list, oddací list apod. vydanou v Hongkongu anebo v Macau, musíte ji nejdříve opatřit vyšším ověřením, tzv. apostilou. Apostila má v různých zemích různou formu, v Hongkongu se jedná například o speciální razítko velkého formátu umístěné na zadní straně ověřovaného dokumentu. V apostile se potvrzuje, že úřední razítka a podpisy na ověřované listině jsou pravé.

Potřebujete-li předložit úřadům České republiky veřejnou listinu jako například rodný list, oddací list vydanou v Hongkongu anebo v Macau, musíte ji nejdříve opatřit vyšším ověřením, tzv. apostilou. Apostila má v různých zemích různou formu, v Hongkongu se jedná o speciální razítko velkého formátu umístěné na zadní straně ověřovaného dokumentu. V apostile se potvrzuje, že úřední razítka a podpisy na ověřované listině jsou pravé. Apostila obsahuje nadpis APOSTILLE a odkaz na Úmluvu o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, přijatou v Haagu dne 5. října 1961 (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961).Apostilní doložka je pak v ČR platná bez dalšího ověřování. V současné době vydává apostilu a uznává veřejné listiny cizích zemí opatřené apostilou asi 116 zemí světa.

Apostille Hong Kong

V Hongkongu vydává Apostilu High Court na adrese:

Apostille Service Office, High Court Registry

LG 115, High Court Building

38 Queensway, Hong Kong

tel.: (852) 2825 4226

fax: (852) 2524 2034

V Macau vydává Apostilu Legal Affairs Bureau na adrese:

Rua do Campo, No. 162

Edifício Administracao Pública

19. floor

Macau

tel.: (853) 2856 4225, (853) 2859 5298

fax: (853) 2871 0432, (853) 2871 0445