english  česky 

rozšířené vyhledávání

Matriční agenda, státní občanství, ověřování

Narození dítěte v zahraničí

Pokud jste občanem České republiky a narodí se Vám dítě, je také občanem České republiky a tím se stává dítě narozením. Níže je popsán postup, jak si zažádat o osvědčení o státním občanství a rodný list. s těmito dokument si pak můžete požádat o… více ►

Obchodování s lidmi

Obchodování s lidmi, které je též někdy nazýváno novodobým otroctvím, je považováno za jedno z nejzávažnějších porušení lidských práv obětí a zároveň za jednu z nejvýnosnějších forem organizovaného zločinu. Oběti jsou často vystaveny krutému… více ►

Registrace manželství

Manželství občanů České republiky, k němuž došlo na území cizího státu, se zapisuje do Zvláštní matriky vedené Magistrátem města Brna. Pokud jste uzavřeli manželství v Hongkongu/Macau, je zapotřební nechat tento sňatek zaregistrovat taktéž na… více ►

Apostilní doložka

Potřebujete-li předložit úřadům České republiky veřejnou listinu jako např. rodný list, oddací list apod. vydanou v Hongkongu anebo v Macau, musíte ji nejdříve opatřit vyšším ověřením, tzv. apostilou. Apostila má v různých zemích různou formu, v… více ►