english  česky 

rozšířené vyhledávání

Registrace občanů ČR

Registrace občanů ČR na generálním konzulátu je dobrovolná. Z důvodu ochrany osobních údajů je možná pouze při osobní návštěvě a po vyplnění souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 

Formulář  souhlas se zpracováním osobních údajů (DOCX, 17 KB) vytiskněte, vyplňte a po sjednání termínu přineste na Generální konzulát. k ověření totožnosti bude potřeba předložit občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný zákonem stanovený doklad totožnosti.

Rovněž doporučujeme registraci v databázi DROZD Ministerstva zahraničních věcí ČR (https://drozd.mzv.cz).