english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Senátu Parlamentu ČR

Prezident ČR vyhlásil volby do Senátu Parlamentu ČR na pátek 23. září 2022 a sobotu 24. září  2022 a jejich případné 2. kolo na pátek a sobotu 30. září a 1. října 2022. Hlasování proběhne pouze na území ČR v celkem 27 volebních obvodech (viz seznam v příloze). Voliči zapsaní ve stálém seznamu voličů na GK Hongkong musí v případě, že se chtějí  účastnit voleb na  území České republiky požádat o  vydání voličského průkazu nebo o vyškrtnutí ze stálého seznamu voličů  vedeného GK Hongkong.

Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů vedeném Generálním konzulátem v Hongkongu může před volbami do Senátu požádat o vydání voličského průkazu, na jehož základě  je oprávněn zúčastnit se senátních voleb v jakémkoliv volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, v němž jsou volby vyhlášeny. O vydání voličského průkazu lze požádat buď podáním v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, popř. v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky a doručeným do 7 dnů přede dnem voleb (tj. do 16. září 2022), nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů (tj. do 21. září 2022). 

Případně je také možné požádat o vyškrtnutí ze stálého seznamu voličů (stálý seznam voličů je trvalé povahy- vyškrtnutí platí tedy i pro další volby).  Bližší informace zde.

Bližší informace o volbách do Senátu Parlamentu ČR lze nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

přílohy

volební obvody 155 KB PDF (Acrobat dokument) 10.6.2022

Vyhlášení voleb 516 KB PDF (Acrobat dokument) 10.6.2022

přílohy

volební obvody 155 KB PDF (Acrobat dokument) 10.6.2022

Vyhlášení voleb 516 KB PDF (Acrobat dokument) 10.6.2022