english  česky 

rozšířené vyhledávání

Výpis z rejstříku trestů

Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob

Od 2.1.2012 vydává Rejstřík trestů výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob. O tuto listinu lze požádat i na zastupitelském úřadě ČR. více ►

Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob

Žádost o výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob lze podat i na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí včetně GK ČR v Hongkongu. více ►