english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: PrintScreen webu ICRIS
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Možnosti prevence podvodného jednání obchodních partnerů v Hongkongu

Jedním z negativních dopadů pandemie COVID-19 je vzestup obchodních podvodů na dálku. Řada podvodníků využívá nemožnosti osobních jednání a pomocí sofistikovaných triků dokáží od svých partnerů vymámit nemalé finanční obnosy. V případě nových obchodních kontaktů se proto vyplatí využít všech dostupných možností k prověření partnera před uzavřením samotného obchodu. Hongkong tuto možnost nabízí i díky existenci databáze obdobné českému obchodnímu rejstříku. 

Hongkong je dle hodnocení Světové banky nadále jedním z nejlepších míst na světě z hlediska podnikatelského prostředí. Mezi nesporné benefity patří zdejší dosavadní stabilita právního prostředí s dobrou vymahatelností zákonů. Taktéž provázanost s trhem pevninské Číny a zejména s oblastí delty Perlové řeky, tedy s centrem čínského ekonomického růstu, je nespornou výhodou této metropole. Pakliže o hongkongském prostředí lze mluvit jako o poměrně transparentním, za hranicí to již platí o poznání méně (viz např. Index Transparency international). To je důležité si uvědomit zejména, pokud v Hongkongu hledáte dodavatele, jelikož je velmi pravděpodobné, že samotná výroba bude umístěna právě v pevninské Číně. Budete-li mít smůlu a naletíte podvodníkům, budete se muset potýkat se dvěma diametrálně odlišnými právními systémy. Rozhodně tedy platí známé heslo „dvakrát měř, jednou řež“. 

Jak prověřovat?

Každá v Hongkongu registrovaná, či inkorporovaná společnost by měla disponovat zákonem stanovenými identifikačními čísly. 

Jedním z nich je tzv. company registration number, což je unikátní číselný kód, který umožňuje ověření, zda je společnost registrována v hongkongském registru společností (Hong Kong Companies Registry). Toto registrační číslo je automaticky přiděleno registrem společností, jakmile je společnost založena. I když by předmětná společnost změnila název společnosti, povahu podnikání nebo strukturu akcií, její registrační číslo zůstane vždy stejné. Toto je speciální ID, které jedinečně definuje společnost. Registr společností umožňuje online vyhledávání informací o společnostech buď podle zmiňovaného registračního čísla, nebo podle názvu společnosti. Zdarma tak můžete snadno ověřit existenci firmy, zda je stále aktivní, datum zápisu, případně datum zániku. Za relativně malý poplatek je možné nahlédnout i do neveřejné části rejstříku, kde se lze dostat k finančním výsledkům, detailech o vedení firmy apod. 

Druhým číslem je tzv. business registration number (BR). Toto číslo má v základu vždy osmiciferný formát (např. 70569713 – ### – ## – # - #) a je vydáváno hongkongským daňovým úřadem (Inland Revenue Department) v momentu inkorporace firmy. 

Jak registrační číslo společnosti, tak i BR číslo jsou stvrzením, že firma splňuje právní náležitosti pro podnikání v Hongkongu. Bez těchto čísel nemůže firma komunikovat s úřady a ani otevřít firemní účet u banky. Pokud si nejste jisti, případně chcete s prověřením pomoci, můžete konzultovat konkrétní případy s ekonomickým diplomatem na Generálním konzulátu ČR v Hongkongu skrze schránku Commerce_Hongkong@mzv.cz

Co dělat, pokud se stanete obětí podvodu? 

Pokud nabydete dojmu, že jste se stali obětí podvodu, je zapotřebí celou situaci neprodleně nahlásit na policii, a to osobně, či přes online reportovací systém. Pokud si nejste jisti a chtěli byste situaci dále konzultovat, zřídila za tímto účelem Policie v Hongkongu zvláštní centrálu (Anti-Deception Coordination Centre) s nepřetržitou linkou pomoci. Ex post jsou nastalé problémy složitě řešitelné obzvláště v momentě, kdy nejste fyzicky přítomni v Hongkongu. V tomto případě musíte případný podvod nahlásit nejprve na místně příslušné pobočce Policie ČR, která pak skrze Interpol řeší případ se svými hongkongskými kolegy. Další možnost je najmout si v Hongkongu specializovaného advokáta, který Vám situaci pomůže řešit v místě. Pokud se jedná o případ zahrnující převod peněz, vyplatí se rovněž celý případ konzultovat s Vaší bankou, hlavně, pokud si svůj omyl uvědomíte rychle. Závěrem nelze jinak, než opět odkázat na lidové moudro „důvěřuj, ale prověřuj“.