english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká expozice na veletrhu MIECF byla historicky největší účastí českých firem na veletrzích v Macao

Generální konzulát v Hongkongu uspořádal ve dnech 28. března až 1. dubna 2017 projekt ekonomické diplomacie „Prezentace českých environmentálních technologií a výrobků na veletrhu MIECF v Macau“, kterého se na ploše 72 m2 zúčastnilo celkem 12 českých subjektů, 8 firem a 4 státní instituce. Součástí projektu byl i specializovaný český seminář a jednání se státními institucemi v Hongkongu a Macau. České firmy uskutečnily přes stovku jednání s partnery z regionu delty Perlové řeky, Hongkongu a Maco i ze států JV Asie.
 

Generální konzulát v Hongkongu uspořádal ve dnech 28. března až 1. dubna 2017 projekt ekonomické diplomacie „Prezentace českých environmentálních technologií a výrobků na veletrhu MIECF v Macau“, kterého se na ploše 72 m2 zúčastnilo celkem 12 českých subjektů, 8 firem a 4 státní instituce. Součástí projektu byl i specializovaný český seminář a jednání se státními institucemi v Hongkongu a Macau. České firmy uskutečnily přes stovku jednání s partnery z regionu delty Perlové řeky, Hongkongu a Maco i ze států JV Asie.

Vlastní veletrh MIECF (Macao International Environmental Co-operation Forum & Exhibition) ve dnech 30.3. – 1.4.2017 slavil v letošním roce své 10. výročí a zúčastnilo se ho několik stovek vystavovatelů z celého světa, zejména z Asie a Evropy. Makajští organizátoři ze státního Institutu pro ekonomiku a investice organizují MIECF zejména s cílem vytvořit z Macaa místo pro jednání a trading čínských firem z oblasti delty Perlové řeky a tzv. regionu 9+2 (9 jihočínských provincií + SAR Hongkong a Macao) se zahraničními partnery. Záměrem je nejen řešit ekologickou situaci v jihočínských provinciích, ale současně diverzifikovat vlastní ekonomiku, která se orientuje především na herní průmysl.

Slavnostního zahájení veletrhu, na kterém byla přítomna generální konzulka L. Nebesářová, se zúčastnili státní tajemníci pro oblast životního prostředí z Macao, Hongkongu i přilehlých čínských provincií. Česká expozice využila stejné designové podoby jako European Pavilion organizovaný European Chamber of Commerce in Hong Kong a navazovala na něj. Na výstavě byly dále viditelné národní stánky Tchaj-wanu, portugalsky hovořících zemí, USA a samozřejmě stánky jednotlivých provincií Číny a firem z Hongkongu a Macao.

České firmy měly příležitost představit své výrobky a služby kromě výstavní plochy na české expozici i v rámci specializovaného odborného semináře „Advanced Environmental Technologies and Products from the Czech Republic“, který proběhl za účasti čtyř desítek odborníků na výstavišti hotelu The Venetian. Po krátkém úvodním vystoupení ekonomického diplomata M. Vágnera přestavili úkoly a záměry státních institucí v oblasti ochrany životního prostředí zástupci Ministerstva životního prostředí ČR a Státního pozemkového úřadu ČR. Poté následovaly prezentace českých firem. Velký zájem byl o technologie zpracování organického odpadu firmy Solbien, a.s., metody čištění spodní vody na bázi nanoželeza z Palackého univerzity, využívání  biomasy k výrobě energie z firmy Smart Heating Technology s.r.o., mobilní protipovodňové bariéry dodávané firmou SILVAPLANA SE, energeticky úsporné kondenzátory firmy Hydra a.s., ekologické čisticí prostředky firmy Tradelin s.r.o. nebo výrobky firem sdružených v Czech Water Alliance, které představil ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade z Guangzhou.

Zástupci Státního pozemkové úřadu a Ministerstva životního prostředí ČR absolvovali navíc zvláštní program v Hongkongu, kde se 28.3. setkali na půdě generálního konzulátu s představiteli Environmental Protection Department a Civil Engineering and Development Department Hongkong a následující den s NGO Green Council. Obě setkání sloužila k výměně zkušeností v oblasti ochrany životního prostředí (povodně, eroze) i klimatických změn. Na jednání v Hongkongu navázalo jednání s Environmental Protection Bureau Macao dne 31.3. v prostorách výstaviště MIECF.

České firmy uskutečnily v rámci veletrhu více než stovku jednání, ze kterých zhruba čtvrtinu hodnotí jako perspektivní pro budoucí spolupráci. Jednání proběhla s firmami z čínských provincií, Macaa, Hongkongu, Tchaj-wanu, Malajsie, Singapuru i Evropy. České firmy byly velmi spokojeny s přístupem a informovaností ze strany Generálního konzulátu v Hongkongu, ale některé by ocenily větší návštěvnost z řad odborné veřejnosti. Jeden z českých účastníků popsal svou zkušenost v jedné větě: „Velmi spokojeni s organizací (full servis), více takových akcí. Přínos, pokud se povede, v řádu desítek milionů.“

Čtyři z českých účastníků projektu projevili zájem participovat na obdobném veletrhu ECO Expo v říjnu 2017 v Hongkongu a generální konzulát zvažuje připravit projekt ekonomické diplomacie v mimořádném termínu.

 

Milan Vágner, konzul (obchod a ekonomika)

Generální konzulát Hongkong

 

Český pavilon s jeho účastníky

Český pavilon s jeho účastníky

Český seminář na MIECF

Český seminář na MIECF

České firmy na MIECF - Hydra a.s. a Solbien a.s.

České firmy na MIECF - Hydra a.s. a Solbien a.s.

European Pavilion při slavnostním otevření

European Pavilion při slavnostním otevření

Stánek Palackého univerzity

Stánek Palackého univerzity

 

České firmy na MIECF

České firmy na MIECF

Jednání s Green Council Hong Kong

Jednání s Green Council Hong Kong

Briefing na GK Hongkong s Environment Protection Department

Briefing na GK Hongkong s Environment Protection Department