english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

České firmy se úspěšně představily v Hongkongu na veletrhu ECO Expo Asia

Generální konzulát Hongkong připravil v rámci projektu ekonomické diplomacie, financovaného z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR, účast skupiny českých firem na významném veletrhu environmentálních technologií ECO Expo Asia 2016. Firmy se představily na českém pavilonu s plochou 36 m2 a na samostatném odborném semináři o českých technologiích. O českou produkci projevily zájem firmy z Hongkongu, Číny i ze států ASEAN.
 

Veletrh ECO Expo Asia, který se uskutečnil ve dnech 26.-29. října 2016 na výstavišti AsiaWorld-Expo v Hongkongu, je největší výstavou environmentálních technologií a služeb v regionu. Letošního 11. ročníku se zúčastnilo přes 320 vystavovatelů z 19 zemí. Český pavilon byl jedním z desítky národních expozic a zahrnoval čtyři výstavní stánky o celkové ploše 36 m2, kde své výrobky a služby představili zástupci firem Hydra a.s. Jičín, Advanced Materials s.r.o., VAPO s.r.o. a dále Czech Water Alliance. Generální konzulát Hongkong na svém stánku představil naši zemi jako vhodnou destinaci pro investování ve vybraných oborech a poskytl informace o českých zkušenostech a know-how z oblasti ochrany životního prostředí, k čemuž využil anglickou mutaci brožury vytištěné ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR. Kromě toho zde formou katalogové prezentace bylo představeno dalších pět českých firem z oboru. Stánek konzulátu doplnila velkoplošná fotografie Porta Bohemica, poskytnutá místní kanceláří CzechTourismu, která zdůraznila i turistický rozměr naší země.

Generální konzulát připravil v rámci veletrhu samostatný seminář „Progressive Environmental Technologies from the Czech Republic“, kde každý z českých účastníků měl prostor k prezentaci a kterého se zúčastnily téměř čtyři desítky zahraničních odborníků. Součástí podpory českých firem bylo uspořádání celkem dvou společenských podniků, pracovních večeří s partnery z hongkongských institucí působících v oblasti životního prostředí (Hong Kong Waste Management Association, Environmental Protection Department a HK Electric). Zástupci českých firem se zúčastnili i koktejlu uspořádaného generálním konzulátem při příležitosti státního svátku, kde měli příležitost setkat se s českou komunitou a prodiskutovat možnosti expanze na místní trh.  

Na půdě české expozice proběhla více než stovka jednání s partnery z Hongkongu, Číny a Macaa, ale i z vybraných zemí ASEANu (Malajsie, Thajsko, Filipíny) a dále z Indie, Izraele, Švédska. Podle vyjádření českých firem zhruba třetina jednání se zahraničními partnery má perspektivu dalšího rozvoje spolupráce a potenciál k uzavření obchodních dohod. Zájem byl o kompenzační zařízení nízkého a středního napětí z provenience Hydra a.s., firma VAPO s.r.o. jednala s partnery v regionu o dodávkách jejích výrobků na opravy poškozeného potrubí. Z nabídky firmy Advanced Materials s.r.o. byl největší zájem o přípravky na čistění fasád budov a k hygienické ochraně předškolních zařízení na bázi nanotechnologií. Czech Water Alliance poskytla informace o jejích členech, kteří se zabývají městským odpadovým hospodářstvím a technologiemi na zpracování kalů. Zájem byl i o akvizici českých potravinářských firem (výroba nápojů – džusy a mléko, jatka a zpracování masa pro maloobchod).

České firmy byly s účastí na veletrhu velmi spokojeny. Zahraniční partneři potvrdili, že nejen v Hongkongu, ale celém regionu je zájem o řešení problémů spojených se znečištěním životního prostředí, státní instituce podporují nákup ekologických zařízení a české firmy zde mohou najít významné odbytiště pro své technologie a výrobky. Perspektivu regionu dokresluje m.j. zájem jednoho z českých účastníků vytvořit v Hongkongu regionální středisko pro obchod a další česká firma jednala o jmenování oficiálního místního zástupce pro oblast Číny a Hongkongu.

Prakticky všechny české zúčastněné firmy potvrdily zájem o účast na dalším environmentálním veletrhu v regionu, konkrétně MICF 2017 v Macau od 30.3.2017. Zájem umocnila skutečnost, že organizátoři veletrhu pro příští rok plánují navíc tematickou návštěvu přilehlé čínské provincie včetně delty Perlové řeky a jednání s institucemi zodpovědnými za nákup technologií pro ochranu životního prostředí.

 

Milan Vágner

konzul (obchod a ekonomika)

Generální konzulát Hongkong

Stánek GK Hongkong na ECO Expo

Stánek GK Hongkong na ECO Expo

Slavnostní zahájení veletrhu ECO Expo Asia 2016

Slavnostní zahájení veletrhu ECO Expo Asia 2016

Expozice firmy Advanced Materials s.r.o.

Expozice firmy Advanced Materials s.r.o.

Firma VAPO s.r.o. při jednání

Firma VAPO s.r.o. při jednání

Zahájení semináře o českých environmentálních technologiích

Zahájení semináře o českých environmentálních technologiích

Prezentace firmy Advanced Materials s.r.o. na semináři

Prezentace firmy Advanced Materials s.r.o. na semináři

Firma Hydra a.s. při jednání

Firma Hydra a.s. při jednání

Seminář o českých environemntálních technologiích

Seminář o českých environemntálních technologiích

Česká delegace na ECO Expo 2016

Česká delegace na ECO Expo 2016