english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

V Hongkongu proběhl summit k financování projektů v rámci iniciativy Belt & Road

Hongkong se stal 8. září 2016 místem konání summitu/semináře k financování projektů v rámci čínské iniciativy „Belt & Road“. Součástí programu byla prezentace záměru vydávat dluhopisy Silk Road Bond, které mají zajistit financování velkých infrastrukturálních projektů podél nové Hedvábné stezky.
 

Seminář uspořádala v hotelu JW Marriott čínská ratingová firma Dagong Global Credit Rating Group, která si Hongkong vybrala pro svoji expanzi na mezinárodních trzích úvěrového ratingu, a mezinárodní instituce ICMA (International Capital Market Association). Iniciativa „Belt & Road“ (dále B&R) zahrnuje vytvoření ekonomického pásu na Hedvábné stezce a projekt mořské Hedvábné stezky 21. století. Organizátoři si pro seminář zvolili Hongkong, globální finanční centrum se znalostí obchodních praktik Číny i Západu, jehož fungující kapitálový trh může být katalyzátorem pro inovativní iniciativy B&R včetně vydávání dluhopisů. Účast významných osobností z politického a ekonomického života, jako bývalí premiéři Francie Dominique de Villepin a Pákistánu Shaujkat Aziz nebo ministr financí Hongkongu Antony Leung, měla podtrhnout význam, který organizátoři tématu přikládají. Semináře se zúčastnilo zhruba 200 osob z bankovního a korporátního sektoru.

K myšlence B&R se dosud přihlásilo více než 60 zemí a bude zahrnovat řadu infrastrukturálních projektů – výstavbu železnic, dálnic, produktovodů, letišť a námořních přístavů nebo koridorů optických kabelů apod. (podle ADB se jedná o projekty v objemu 8 000 mld. USD v období 10 let). Financování tak rozsáhlých investičních aktivit není myslitelné bez zapojení kapitálového trhu a nových inovativních přístupů, jako je záměr vydávání dluhopisů Silk Road Bond, který představil předseda firmy Dagong. Projekt B&R zahrnuje desítky zemí na různé úrovni hospodářského rozvoje. Samotná realizace konkrétních projektů do infrastruktury vyvolá vnitřní poptávku v jednotlivých zemích, které nedisponují příslušnou likviditou. Seminář byl prvním krokem k nalezení mezinárodně uznávaného prostředku k financování iniciativy B&R a k zajištění prosperity řady rozvojových zemí na Hedvábné stezce. Zdrojem financování mají být mezinárodně obchodovatelné Silk Road Bond. Ty budou vydávané na základě informací o přeshraniční likviditě a při současném vytvoření nového ratingového modelu.

Jaká je budoucnost dluhopisů Silk Road Bond?

Seminář si kladl za cíl zodpovědět otázku jak financovat obrovské množství projektů v rámci iniciativy Belt & Road. A našel i odpověď – prostřednictvím mezinárodně obchodovatelných dluhopisů Silk Road Bond, které budou vydávat jednotlivé země podél Hedvábné stezky. K ocenění dluhopisů má sloužit nový „inovativní“ ratingový systém pod čínským vedením (firma Dagong?). Uvažováno je i širší uplatnění offshore operací s čínskou měnou RMB. Bohužel nezazněly konkrétní informace o vlastní realizaci celého záměru. Pravdou je, že uzavřené jednání související pracovní skupiny mělo po semináři teprve druhé zasedání. Příští summit snad již přinese konkrétnější představu o reálném využívání tohoto nového nástroje financování infrastrukturálních projektů v rámci iniciativy Belt & Road. Nutno poznamenat, že se semináře oficiálně nezúčastnil nikdo z velké trojky světových ratingových firem.

Samotný projekt B&R je obrovskou příležitostí pro české firmy v širokém spektru oborů: výstavba infrastruktury dopravní i energetické, dopravní strojírenství vč. letectví, environmentální strojírenství, zdravotnictví, zemědělství, výzkum a vývoj apod.  

 

Milan Vágner

konzul (obchod a ekonomika)

Generální konzulát Hongkong