english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

První oficiální účast českých výrobců zdravotnické techniky na Hong Kong Medical Devices and Supplies Fair 2017 dopadla na jedničku

 
Účast čtyř českých výrobců a dodavatelů zdravotnické techniky a služeb předčila očekávání jak v počtu realizovaných jednání, tak hojnou účastí na doprovodném semináři “Advanced Medical Devices and Services from the Czech Republic“, kterého se zúčastnilo osm desítek zahraničních partnerů. České firmy ocenily přínos oficiální české účasti organizované Generálním konzulátem Hongkong v rámci projektu ekonomické diplomacie a současně se dohodly na vytvoření neformální skupiny firem z oboru, které se budou společně účastnit podobných akcí po celém světě.
 

Mezinárodní veletrh Hong Kong Medical Devices and Supplies 2017 se uskutečnil ve dnech 16.- 18. května 2017 v Hong Kong Convention and Exhibition Centre za účasti více než 200 vystavovatelů z celého světa. Český pavilon s plochou 18 m2 zde umožnil zástupcům čtyřech českých firem prezentovat své výrobky partnerům z Hongkongu i širšího regionu z kontinentální Číny, Macaa i vybraných států z JV a jižní Asie a Tchaj-wanu, ale i USA a Ruska. Firma M-Tray a.s. představila svůj koncept přípravy jídla pro nemocnice, DZO s.r.o. prezentoval své výrobky z oblasti ortopedické obuvi a Linet Group reprezentovaný zástupci firem Linet s.r.o. a Borcad Medical vystavoval nejnovější model nemocničního lůžka. Generální konzulát doplnil prezentaci českého sektoru medicínské techniky o katalogovou ukázku výrobků členů Asociace výrobců a dodavatelů medicínské techniky Brno.

První den veletrhu navštívila český pavilon oficiální delegace hongkongských zástupců státních institucí, vedená profesorem J. Leongem, předsedou Hospital Authority Hong Kong. Delegaci uvítala na českém pavilonu generální konzulka L. Nebesářová a ekonomický diplomat M. Vágner, kteří rovněž následující den uvedli specializovaný seminář „Advanced Medical Devices and Services from the Czech Republic“, kde každá ze zúčastněných českých firem představila svůj výrobní program. O seminář byl neobyčejný zájem, kapacita konferenčního sálu byla naplněna dlouho před zahájením semináře a místnost původně se čtyřiceti místy nakonec obsadilo 80 zástupců zahraničních firem a institucí. Úspěch akce byl dán jak kvalitními výrobky českých firem, tak výbornou přípravou a spoluprací mezi generálním konzulátem, který s pozvánkou obeslal stovku institucí v Hongkongu vč. místních profesních svazů a komor, a organizátory výstavy Hong Kong Trade Development Council, který zajistil masivní propagaci českého semináře i partnery pro B2B jednání na českém pavilonu. Tato instituce rovněž zajistila mediální pokrytí české účasti na veletrhu, proběhlo interview televizní stanice s firmou M-Tray, firma DZO se zúčastnila exkurze do vybrané nemocnice a Linet Group neponechal nic náhodě a kromě expozice na českém pavilonu představil své výrobky i na dalších výstavních stáncích svých místních dealerů.

České firmy velmi ocenily účast na veletrhu, který nebyl svým rozsahem velký ve srovnání s podobnými akcemi např. v Německu, ale firmy uvítaly především profesionální rozměr kontaktů s partnery, kteří se mimo jiné rekrutovali z řad lékařů a pracovníků hongkongských nemocnic, kteří se zúčastnili souběžně probíhající konference Hospital Authority Convention.

„Je dobře, že česká diplomacie podporuje české firmy na trzích, kde nemají své vlastní zastoupení“, podtrhl význam akce Petr Foit, obchodní ředitel firmy Linet. A všechny zúčastněné české firmy se shodly, že přijedou na stejný veletrh do Hongkongu i v příštím roce a navíc se dohodly na vytvoření neformální skupiny českých výrobců zdravotnické techniky, kteří se společně budou účastnit obdobných veletržních akcí po celém světě. Společný postup více firem vzájemně si nekonkurujících na zahraničních trzích umocní zájem zahraničních partnerů o českou produkci.

A zájem v Hongkongu byl velký, což dokládá m.j. 150 obchodních jednání českých firem během veletrhu s partnery nejen z Hongkongu, Macao a kontinentální Číny, ale i z dalších států JV Asie, z Indie, Tchaj-wanu a například i z USA a Ruska. Zájem o české výrobky umocňuje vloni schválený 10-ti letý plán rozvoje nemocnic v Hongkongu a plejáda s tím souvisejících tendrů, které jsou průběžně zveřejňovány na stránkách Hospital Authority Hong Kong (pozn.: generální konzulát vybrané výzvy publikuje na portále businessinfo.cz). Hongkong si navíc udržuje pozici centra výstavnictví v regionu, které láká prodávající i kupující jak z kontinentální Číny, tak ze států JV a jižní Asie. Během výstavy byl konzul pro obchod a ekonomiku osloven nezávisle dvěma firmami z Hongkongu a Číny se zájmem o přímé zahraniční investice v ČR do oblasti výrobků z netkaných textilií.

Čeští účastníci projektu zdůraznili potenciál odbytu nemocnic a zdravotnických zařízení v Hongkongu a reexportní zaměření místních dovozců. Dalším kladem účasti v projektu byla neformální dohoda zúčastněných českých firem společně se účastnit vybraných výstavních akcí ve světě, k čemuž budou využívat i služeb českých zastupitelských úřadů v zahraničí a jimi pořádané projekty ekonomické diplomacie, které firmy velmi kladně hodnotí.

 

Milan Vágner

konzul pro obchod a ekonomiku

Generální konzulát Hongkong

Česká expozice

Česká expozice

Generální konzulka L. Nebesářová uvítala prof. Leonga, předsedu Hospital Authority HK na českém pavilonu

Generální konzulka L. Nebesářová uvítala prof. Leonga, předsedu Hospital Authority HK na českém pavilonu

Firma Linet s.r.o. v obležení na české expozici

Firma Linet s.r.o. v obležení na české expozici

TV interview s majitelem firmy M-Tray a.s.

TV interview s majitelem firmy M-Tray a.s.

Generální konzulka L. Nebesářová při zahájení českého semináře

Generální konzulka L. Nebesářová při zahájení českého semináře

Linet s.r.o. se prezentuje na českém semináři

Linet s.r.o. se prezentuje na českém semináři

Hojná účast na semináři o české zdravotnické technice

Hojná účast na semináři o české zdravotnické technice

Velký zájem o český seminář

Velký zájem o český seminář

DZO s.r.o. na semináři

DZO s.r.o. na semináři

Vystupující na českém semináři

Vystupující na českém semináři

Český pavilon

Český pavilon