english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k účasti na veletrhu environmentálních technologií a výrobků ECO Expo Asia v Hongkongu od 26. do 29. října 2016

MZV ČR schválilo v srpnu t.r. financování projektu ekonomické diplomacie, v rámci kterého se české firmy mohou osobně či formou katalogové prezentace zúčastnit významného veletrhu ECO Expo Asia od 26. října 2016 v Hongkongu. Česká expozice o ploše 36 m2 je hrazena z rozpočtu projektu, firmy si hradí jen cestovní náklady, které navíc mohou být dotované.
 

Generální konzulát v Hongkongu vyzývá české firmy a instituce, které mají o účast v projektu zájem, aby obratem kontaktovaly GK na adrese: commerce_hongkong@mzv.cz, přičemž přednost bude dána dříve přihlášeným subjektům.

Veletrh ECO Expo Asia (www.ecoexpoasia.com) patří mezi největší výstavy v oblasti vodního hospodářství/environmentálních technologií v Hongkongu i celém regionu. V roce 2015 se veletrh uskutečnil na ploše 9320 m2 s 320 vystavovateli z 19 zemí a 12,5 tis. návštěvníků. Veletrh je i místem zájmu zástupců státní sféry; vloni to bylo 390 státních úřadníků ze států ASEAN, Číny, Hongkongu a dalších zemí. Motto letošního ročníku je „Green Solution for a Changing Climate“ a hlavními tématy: Energy Efficiency & Energy, Green Building Solution & Service, Air & Water Quality, Waste Management & Recycling, Green Transportation. Poslední téma bude mít zvláštní třídenní fórum.

České firmy se mohou představit osobně na české expozici s plochou 36 m2 nebo formou katalogové prezentace (prospekty nutno zaslat poštou na GK Hongkong). V plánu je i samostatná prezentace českých firem v rámci připravovaného podnikatelského fóra. Cílovými skupinami v Hongkongu budou oborové asociace a specializované instituce, konkrétní uživatelé uvedených technologií a dovozci/distributoři této komodity.

Hongkong je velmi perspektivní trh pro technologie a služby v oblasti environmentálních technologií s ohledem na prioritu tohoto oboru v agendě místní vlády, která vytvořila zvláštní fond na podporu recyklace v hodnotě 129 mil. USD, dalších 2,46 mld. USD bude alokováno do rozvoje integrovaného řízení odpadového hospodářství a dalších 70 mil. USD do recyklační linky pro elektrické a elektronické zařízení. Hongkong je nejen finančním a technologickým střediskem regionu, ale i střediskem výstavnictví, kde mají své pobočky či přímo ústředí tisíce firem z celého světa a zejména z kontinentální Číny, vč. zastoupení nejdůležitějších čínských provincií. Populace s více než 7 mil. obyvatel není velká, ale vazby Hongkongu zejména na kontinentální Čínu vytvářejí předpoklad obchodního úspěchu českých firem v regionu. Tomu má napomoci prezentace českých firem na veletrhu ECO Expo Asia.

České firmy mají dlouhou tradici výroby a exportu environmentálních technologií vč. vodohospodářských zařízení nebo energetických zařízení využívajících obnovitelné energetické zdroje vč. moderních progresivních technologií. Protože v Hongkongu panuje silná mezinárodní konkurence, měly by se české firmy při vývozu do tohoto teritoria soustředit na unikátní zařízení a progresivní technologie, protože při vývozu klasického „hardware“ narazí na cenově dostupnější výrobky z Asie. Další možností proniknout na místní trh jsou dodávky ucelených projektů (packages), které budou zahrnovat dodávku z více oborů (např. úprava vody, čistička odpadních vod a malá vodní elektrárna dodaná pro jednu oblast). To bude vyžadovat spolupráci odborníků a firem z více oborů.

 

Milan Vágner

Generální konzulát Hongkong

konzul (obchod a ekonomika)