česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Investiční pobídky v Pákistánu

Pákistánská vláda vědoma si nezbytnosti přílivu přímých zahraničních investic pro další rozvoj ekonomiky země přijala sérii pobídek, které mají za úkol přilákat nové investory do země. Na následujících řádcích přinášíme přehled konkrétních investičních pobídek pákistánské vlády. V závěru předkládáme analýzu rizik, kterou můžou případní zájemci ze strany českých podnikatelských subjektů o investování v Pákistánu využít jako výchozí bod při posuzování vhodnosti svého investičního záměru.

Upozornění: stránka byla naposledy aktualizována v březnu 2018, podmínky se mohly změnit, informujte se o aktuální situaci.

Průsečík odvětvových příležitostí mezi mapou globálních oborových příležitostí a investičními pobídkami pákistánské vlády identifikuje jako nejperspektivnější obory pro české podnikatele na místním trhu chemický průmysl, kovozpracovatelský a strojírenský průmysl (modernizace výrobní základny), stavebnictví a modernizaci infrastruktury (výstavba silnic a dálnic, dopravního a železničního spojení), energetiku (výstavba energetických bloků, instalace paroplynových zařízení), obranný průmysl (modernizace ozbrojených sil a bezpečnostních složek), textilní a obuvnický průmysl (modernizace výrobní základny) a v neposlední řadě zemědělství a potravinářství (velký potenciál v tomto segmentu mají potravinářské technologie na výrobu mléčných výrobků).

Přehled investičních pobídek pro zahraniční investory v Pákistánu:

 1. Úplné osvobození od dovozních cel pro veškerá dovážená průmyslová zařízení. Žádné částí těchto zařízení nesmí být vyráběna místně. PK vláda má primárně zájem o investice do sektorů biotechnologií, elektroniky, výroby hnojiv, optických vláken a solárních panelů.
 2. Provozování průmyslových celků ve výše uvedených sektorech je osvobozeno od veškerých daní, poplatků a cel na dobu 4 let.
 3. Od dovozních cel jsou úplně osvobozeny i dovozy veškerých komponentů a surovin nezbytných pro provozování průmyslových celků ve výše uvedených sektorech.
 4. Debt-equity ratio pro komerční financování u místních bank v poměru 70:30 pro dovážená průmyslová zařízení a v poměru 80:20 pro místně vyráběná průmyslová zařízení.
 5. V případě výstavby a provozování soukromých elektráren (na jakýkoliv pohon) je provozovatel osvobozen od veškerých daní a cel na dobu 8 let.
 6. Elektrická energie vyrobená v soukromých elektrárnách bude vykupovaná do státní sítě za předem domluvený fixní tarif po dobu až 20 let.
 7. V případě realizace projektu v průmyslových zónách Hub, Mianwali, Bhakkar, Khushab, Tharparker a Dadu je veškeré dovážené zařízení plně osvobozeno od dovozního cla.
 8. V případě realizace projektu v městských zónách Islámábád, Rawalpindi, Gujranwala, Sialkot, Faisalabad, Lahore, Multan, Ferozwala, Taluka of Khotri a Hyderabad je na veškeré dovážené zařízení uplatňováno 50 % snížení dovozního cla.
 9. 75 % snížení dovozního cla je uplatňováno na veškeré dovážené zařízení v případě realizace projektu v městských zónách Karáčí.
 10. V případě investic do pojišťovnictví, každý podíl větší nežli 10 % celkového kapitálu pojiš´tovny musí být schválen Security Exchange Commission of Pakistan.
 11. V případě investic do bankovnictví každý podíl větší nežli 5 % celkového kapitálu banky musí být schválen State Bank of Pakistan.

Samostatný status má tzv. Export Processing Zone v Karáčí. Pro všechny projekty realizované v této zóně platí následující pobídky:

 1. Bezcelní dovoz a vývoz veškerého zboží do/ze zóny
 2. 75 % snížení daně z příjmu.
 3. Daňové prázdniny na dobu 5 let v případě realizace nového výrobního provozu.

Analýza rizik realizace zahraniční investice v Pákistánu:

Silné stránky:

 1. poptávka trhu o velikosti 200 mil. obyvatel
 2. rychle rostoucí střední vrstva
 3. nenasycenost místního trhu hlavně po elektronice, průmyslových a spotřebních výrobcích
 4. pákistánský zákazník je schopen akceptovat výrobek výrazně nižší kvality nežli v ČR anebo Evropě
 5. velká liberalizace místního trhu
 6. 100 % účast zahraničního kapitálu ve většině oborů bez potřeby místního partnera
 7. 51 % podíl státního vlastnictví vyžadován pouze v sektorech výroby zbraní a munice, výbušnin, radioaktivního materiálu a tisku cenin
 8. zjednodušena procedura pracovních povolení pro zahraniční manažery a techniky
 9. zákonem zaručena plná repatriace zisků

Slabé stránky:

 1. bezpečnostní riziko, hlavně mimo velká města
 2. vysoká úroveň korupce na všech úrovních státní správy
 3. neexistující ochrana práv duševního vlastnictví
 4. problematická vymahatelnost práva
 5. nízká úroveň většiny pákistánských škol a z toho plynoucí nízká odborná úroveň pákistánských zaměstnanců
 6. nízká znalost IT technologií
 7. zatím minimální rozšíření internetu (pouze 2,5 mil uživatelů při 200 mil. obyvatel)

V případě zájmu o bližší informace ohledně investičních pobídek a investičního prostředí v Pákistánu obecně, je možné kontaktovat velvyslanectví České republiky v Islámábádu. Obchodně-ekonomický úsek velvyslanectví je připraven zprostředkovat informace o možnostech investiční účasti na místním trhu pro české subjekty formou individuálních služeb.

Luboslav Mazurek, ekonomický rada, Velvyslanectví České republiky v Islámábádu

Metro Bus Project v Islámábádu - největší investice Turecka v Pákistánu

Metro Bus Project v Islámábádu - největší investice Turecka v Pákistánu