česky  english 

rozšířené vyhledávání

Konzulární služby

Poskytujeme různorodé služby českým občanům pobývajícím v Pákistánu a zpracováváme vízovou agendu pro občany Pákistánu a Afghánistánu. To zahrnuje:

 • Přijímání žádostí o cestovní pas, vydávání cestovních průkazů
 • Legalizační agendu (ověřování veřejných listin ČR - apostila, ověřování pravosti podpisu, potvrzení o žití, ověření správnosti opisů a kopií listin, ověřování správnosti překladů – po prověření správnosti obsahu dokumentů)
 • Vyšší ověření pákistánských veřejných dokumentů pro použití v ČR (superlegalizaci)
 • Matriční agendu (zápisy narození, zápisy uzavření manželství a registrovaného partnerství, zápisy rozvodu, zápisy úmrtí, změna jména či příjmení, matriční doklady a jejich duplikáty, výpisy z evidence obyvatel ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství – po prověření správnosti obsahu dokumentů)
 • Státoobčanskou agendu (zjišťování státního občanství ČR)
 • Agendu voleb (vedení zvláštního seznamu voličů, organizace voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a volby prezidenta republiky, vydávání voličských průkazů)
 • Pomoc občanům ČR v nouzi nebo  v případě zadržení, zatčení či vzetí do vazby
 • Agendu pobytu cizinců na území ČR
 • Vízovou agendu pro cesty cizinců do ČR
 • Poskytování základních informací k cestám a pobytu v Pákistánu
 • Ukončení trvalého pobytu v ČR

Ověřování dokumentů - žádosti o termín. Žádosti o termín pro předložení dokumentů k ověření se zasílají e-mailem na adresu documents_islamabad@mzv.cz a musí obsahovat plné jméno žadatele, popis dokumentů k ověření, účel předpokládaného pobytu v ČR a telefonní číslo žadatee. Obsazování termínů probíhá podle pořadí přihlášených. Podrobné informace o sjednávání schůzek najdete v anglické verzi těchto stránek.

Velvyslanectví nevyřizuje občanské průkazy, řidičské průkazy, nesupluje komerční překladatelské, tlumočnické či advokátní služby, úkony sociálního zabezpečení, sňatkové a migrační agentury.

V případě nejasností nás kontaktujte telefonicky (+92 51 227 43 04) nebo e-mailem: consulate_islamabad@embassy.mzv.cz

Pro kontakt občanů ČR v nouzi či ohrožení zdraví nebo života je určena telefonní linka +92 300 856 6092.

COVID 19 - aktuální podmínky cestování do Pákistánu a návratu do ČR

Cestovat do Pákistánu smějí jen plně očkované osoby. Výjimkou jsou cizinci mladší 12 let a lidé, kteří nemohou být očkováni z doloženého zdravotního důvodu; ti musí předložit osvědčení o negativním výsledku vyšetření RT-PCR. více ►

DROZD

Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v Pákistánu. více ►

Sjednávání schůzek na ambasádě

Pro podání žádosti o víza/povolení k pobytu, superlegalizaci dokumentů či jiné vízové a konzulární služby je nutné se předem na Velvyslanectví ČR v Islámábádu objednat. více ►

Zaměstnání v České republice

Ekonomická migrace - programy a kvóty více ►

Stálá pohotovost

stala_sluzba

Zastupitelský úřad poskytuje 24 hodin denně v mimopracovní době, ve dnech pracovního volna, pracovního klidu i o svátcích stálou pohotovost pro případ, že se občané ČR ocitnou z jakýchkoli důvodů na území obou států v nouzi (ztráta dokladů,… více ►

První Předchozí
1 2
Další Poslední