česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID 19 - aktuální podmínky cestování do Pákistánu a návratu do ČR

Cestovat do Pákistánu smějí jen plně očkované osoby. Výjimkou jsou cizinci mladší 12 let a lidé, kteří nemohou být očkováni z doloženého zdravotního důvodu; ti musí předložit osvědčení o negativním výsledku vyšetření RT-PCR. Všichni cetující jsou povinni se před cestou registrovat přes webovou stránku nebo aplikaci Pass Track.

VSTUP NA ÚZEMÍ PÁKISTÁNU

Pro občany ČR cestující do Pákistánu platí vízová povinnost.

Cestující leteckou dopravou musí před odletem do Pákistánu předložit:

  1. Potvrzení o provedeném plném očkování proti COVID-19 v digitální nebo vytištěné verzi.
    Výjimkou jsou: osoby do 12 let věku, osoby, jimž očkování není doporučeno ze zdravotních důvodů (nutno předložit potvrzení lékaře), a těhotné ženy; neočkovaní musí předložit potvrzení o negativním výsledku vyšetření RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 provedeného méně než 72 hodin před odletem v digitální nebo vytištěné verzi.
  2. Registraci v aplikaci Pass Track v mobilním telefonu nebo vyplněný on-line příjezdový formulář Pass Track.
    Výjimkou jsou: děti do 6 let věku, osoby se zdravotním postižením a delegace na vysoké úrovni.

Potvrzení o očkování a registrace Pass Track, případně negativní výsledek vyšetření jsou kontrolovány před odletem. 

Po příletu na pákistánské letiště se cestující, kteří nejsou plně očkovaní proti COVID-19, musí podrobit vyšetření antigenní metodou na přítomnost SARS-CoV-2. Výjimku tvoří děti do šesti let. V případě pozitivního výsledku musí cestující podstoupit desetidenní domácí karanténu. 

Letecké spojení s Pákistánem není omezeno. Dopravu mezi ČR a Pákistánem nabízejí společnosti Emirates, Qatar Airways a Turkish Airlines. 

Úřední sdělení vydaná pákistánskými úřady lze dohledat v kapitole Užitečné kontakty.


OČKOVANÉ OSOBY

Cestující leteckou dopravou musí být plně očkovány proti COVID-19. Potvrzení o očkování jsou kontrolována před odletem i při vstupu do země. 

Vstup do obchodních center, hotelů, restaurací, kulturních a sportovních zařízení a použití vnitrostátní vlakové, autobusové a letecké dopravy je povoleno pouze osobám plně očkovaným. Výjimku tvoří osoby do 18 let, osoby, jimž očkování není doporučeno ze zdravotních důvodů (nutno předložit potvrzení lékaře), a těhotné ženy.

Kontroly při vstupu probíhají namátkově, vnitrostátní letecké společnosti kontrolu očkovacích certifikátů provádějí vždy.


TESTOVANÉ OSOBY

Cestující leteckou dopravou musí před odletem předložit potvrzení o provedeném plném očkování proti COVID-19 v digitální nebo vytištěné verzi, výjimku tvoří děti do 12 let. Potvrzení je kontrolováno i při vstupu do země.

Při odletu z Pákistánu vyžadují letecké společnosti negativní vyšetření na přítomnost RT-PCR ne starší 72 hodin před odletem. Tuto skutečnost je potřeba vždy před odletem ověřit. Seznam pracovišť nabízejících vyšetření naleznete zde


OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

V případě cestování z/do Pákistánu a cestování vnitrostátnímu dopravními prostředky nejsou osoby s prodělaným onemocněním COVID-19 vyňaty z povinnosti předložit potvrzení o plném očkování.


DĚTI

Děti od šesti let jsou povinny nejdéle 48 hodin před odletem do Pákistánu podstoupit vyšetření RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 a předložit Příjezdový formulář prostřednictvím aplikace Pass Track nebo vyplněný a vytištěný on-line příjezdový formulář Pass Track. Povinnost se nevztahuje na děti do šesti let.

Cestující do dvanácti let pro vycestování do Pákistánu nemusí předkládat potvrzení o očkování.


PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Cestující leteckou dopravou musí před odletem do Pákistánu předložit příjezdový formulář v aplikaci Pass Track v mobilním telefonu nebo vyplněný a vytištěný on-line příjezdový formulář Pass Track.

Výjimku tvoří děti do 6 let věku, osoby se zdravotním postižením a delegace na vysoké úrovni.


PODMÍNKY NA MÍSTĚ

V Pákistánu je stanovena povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest v uzavřených prostorách. Vstup do obchodních center, hotelů, restaurací, kulturních a sportovní zařízení a použití vnitrostátní vlakové, autobusové a letecké dopravy je povoleno pouze osobám plně očkovaným. Kontroly při vstupu probíhají namátkově, vnitrostátní letecké společnosti kontrolu očkovacích certifikátů provádějí vždy.

Vládní opatření jsou vydávána pravidelně před oslavami místních svátků. Více informací k vydaným opatřením naleznete zde.


POSTUP PŘI NÁKAZE COVID-19

V případě nákazy COVID-19 je nařízená čtrnáctidenní domácí karanténa. Doporučujeme řídit se pokyny místních orgánů, obrátit se na asistenční službu COVID-19 v Pákistánu na telefonním čísle 1166 nebo kontaktovat nouzovou linka Velvyslanectví ČR: +92 300 8566092.


TRANZIT

Pákistán nepatří mezi tranzitní země pro české občany. V případě přestupu na vnitrostátní let platí podmínky uvedené v kapitole Podmínky na místě.


UŽITEČNÉ KONTAKTY

Asistenční služba COVID-19 Pákistán - 1166
Nouzová linka Velvyslanectví ČR: +92 300 8566092

Stránka ministerstva zdravotnictví věnovaná pandemii a přijatým opatřením: http://covid.gov.pk/
Vydaná opatření k cestování z/do Pákistánu: https://covid.gov.pk/travel-guidelines 
Vydaná vládní opatření – podmínky v místě: https://ncoc.gov.pk/sop.php
Upozorňujeme, že opatření podléhají častým změnám.
Úřad pro civilní letectví: https://www.caapakistan.com.pk/
Pákistánské státní dráhy: https://www.pakrail.gov.pk
Aplikace PassTrack: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.passtrack.nitb.gov.pk&hl=en
Online formulář PassTrack: https://passtrack.nitb.gov.pk/login


PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Odlet z Pákistánu je pro cizince možný bez plného očkování. Některé letecké společnosti vyžadují  negativní vyšetření na přítomnost RT-PCR ne starší 72 hodin před odletem. Tuto skutečnost je vhodné vždy před odletem ověřit u příslušné letecké společnosti.

Pro návrat do ČR platí pravidla uvedená v Přehledu podmínek návratu do České republiky na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí ČR.