česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID 19 - aktuální podmínky cestování do Pákistánu a návratu do ČR

Cestovat do Pákistánu smějí jen plně očkované osoby. Výjimkou jsou cizinci mladší 12 let a lidé, kteří nemohou být očkováni z doloženého zdravotního důvodu; ti musí předložit osvědčení o negativním výsledku vyšetření RT-PCR.

VSTUP NA ÚZEMÍ PÁKISTÁNU

Pro občany ČR cestující do Pákistánu platí vízová povinnost.

Cestující leteckou dopravou musí před odletem do Pákistánu předložit potvrzení o provedeném plném očkování proti COVID-19 v digitální nebo vytištěné verzi. Výjimkou jsou osoby do 12 let věku, osoby, jimž očkování není doporučeno ze zdravotních důvodů (nutno předložit potvrzení lékaře), a těhotné ženy; neočkovaní musí předložit potvrzení o negativním výsledku vyšetření RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 provedeného méně než 72 hodin před odletem v digitální nebo vytištěné verzi.

Letecké spojení s Pákistánem není omezeno. Dopravu mezi ČR a Pákistánem nabízejí společnosti Emirates, Qatar Airways a Turkish Airlines. 

Úřední sdělení vydaná pákistánskými úřady lze dohledat v kapitole Užitečné kontakty.


OČKOVANÉ OSOBY

Cestující leteckou dopravou musí být plně očkovány proti COVID-19. Potvrzení o očkování jsou kontrolována před odletem i při vstupu do země. 

Vstup do obchodních center, hotelů, restaurací, kulturních a sportovních zařízení a použití vnitrostátní vlakové, autobusové a letecké dopravy je povoleno pouze osobám plně očkovaným. Výjimku tvoří osoby do 18 let, osoby, jimž očkování není doporučeno ze zdravotních důvodů (nutno předložit potvrzení lékaře), a těhotné ženy.

Kontroly při vstupu probíhají namátkově, vnitrostátní letecké společnosti kontrolu očkovacích certifikátů provádějí vždy.


TESTOVANÉ OSOBY

Cestující leteckou dopravou musí před odletem předložit potvrzení o provedeném plném očkování proti COVID-19 v digitální nebo vytištěné verzi, výjimku tvoří děti do 12 let. Potvrzení je kontrolováno i při vstupu do země.

Při odletu z Pákistánu vyžadují letecké společnosti pro některé destinace negativní vyšetření RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2. Tuto skutečnost je vhodné před odletem ověřit. Seznam pracovišť nabízejících vyšetření naleznete zde


OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

V případě cestování z/do Pákistánu a cestování vnitrostátnímu dopravními prostředky nejsou osoby s prodělaným onemocněním COVID-19 vyňaty z povinnosti předložit potvrzení o plném očkování.


DĚTI

Děti od šesti let jsou povinny nejdéle 48 hodin před odletem do Pákistánu podstoupit vyšetření RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2. Povinnost se nevztahuje na děti do šesti let.

Cestující do dvanácti let pro vycestování do Pákistánu nemusí předkládat potvrzení o očkování.


PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Předložení vyplněného příjezdového formuláře v aplikaci Pass Track v mobilním telefonu nebo formuláře Pass Track vyplněného a vytištěného on-line se od února 2022 nevyžaduje.


PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Vstup do obchodních center, hotelů, restaurací, kulturních a sportovní zařízení a použití vnitrostátní vlakové, autobusové a letecké dopravy je povoleno pouze osobám plně očkovaným. Kontroly při vstupu probíhají namátkově, vnitrostátní letecké společnosti kontrolu očkovacích certifikátů provádějí vždy.


POSTUP PŘI NÁKAZE COVID-19

V případě nákazy COVID-19 je nařízená čtrnáctidenní domácí karanténa. Doporučujeme řídit se pokyny místních orgánů, obrátit se na asistenční službu COVID-19 v Pákistánu na telefonním čísle 1166 nebo kontaktovat nouzovou linka Velvyslanectví ČR: +92 300 8566092.


TRANZIT

Pákistán nepatří mezi tranzitní země pro české občany. V případě přestupu na vnitrostátní let platí podmínky uvedené v kapitole Podmínky na místě.


UŽITEČNÉ KONTAKTY

Asistenční služba COVID-19 Pákistán - 1166
Nouzová linka Velvyslanectví ČR: +92 300 8566092

Stránka ministerstva zdravotnictví věnovaná pandemii a přijatým opatřením: http://covid.gov.pk/
Vydaná opatření k cestování z/do Pákistánu: https://covid.gov.pk/travel-guidelines 
Vydaná vládní opatření – podmínky v místě: https://ncoc.gov.pk/sop.php
Upozorňujeme, že opatření podléhají častým změnám.
Úřad pro civilní letectví: https://www.caapakistan.com.pk/
Pákistánské státní dráhy: https://www.pakrail.gov.pk
Aplikace PassTrack: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.passtrack.nitb.gov.pk&hl=en
Online formulář PassTrack: https://passtrack.nitb.gov.pk/login


PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Odlet z Pákistánu je pro cizince možný bez plného očkování. Některé letecké společnosti vyžadují  negativní vyšetření RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2. Tuto skutečnost je vhodné vždy před odletem ověřit u příslušné letecké společnosti.

Pro návrat do ČR platí pravidla uvedená v Přehledu podmínek návratu do České republiky na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí ČR.