česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dne 29. srpna 2021 končí lhůta pro zápis do zvláštního seznamu voličů

V neděli dne 29.8.2021 končí lhůta pro podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného na velvyslanectví v Islámábádu.

Možnosti podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů:

  1. Osobní podání žádosti na ZÚ – písemná žádost o zápis do ZSV doložená originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost voliče, jeho státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu ZÚ Islámábád. Zastupitelský úřad nevyžaduje ověření podpisu občana na žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů. Žádost lze předat na ZÚ v úředních hodinách od 09:00-17:00, během soboty 28.08.2021 a neděle 29.08.2021 lze žádost předat po předchozí telefonické domluvě na čísle +92 300 856 6092 (diplomatická služba).
  2. Písemné podání žádosti zaslané v poštovním styku na adresu: Embassy of the Czech Republic, House No. 49, Street No. 27, F-6/2, Islamabad. Písemnou žádost volič doloží originálem,  popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu ZÚ Islámábád. Žádost musí být doručena na ZÚ Islámábád do 29.8.2021.
  3. Email - žádost zaslaná emailem v uvedené lhůtě do 29.08.2021  je možné uznat pouze v případě, že ji volič doloží originálem, popř. ověřenou kopií výše uvedených dokladů do doby uzavření zvláštního seznamu voličů ZÚ Islámábád, t.j. do 8. září 2021.

Volby (na ZÚ Islámábád) se uskuteční v pátek, 8. října 2021 ve 14:00-22:00 hod a v sobotu 9. října 2021 v 8:00-14:00 hod ve volební místnosti velvyslanectví na adrese: House No. 49, Street No. 27, F-6/2 Islámábád.

Podrobné informace o volbách do Poslanecké sněmovny ČR jsou zveřejněny na webových stránkách  Ministerstva vnitra