česky  english  türkçe 

rozšířené vyhledávání

Obchodně-ekonomické oddělení

Zastupitelské úřady České republiky v zahraničí a jejich obchodně ekonomické úseky plní významnou roli při prosazování obchodně ekonomických zájmů České republiky. Náplní jejich činnosti je podpora národních orgánů a institucí a dalších subjektů při rozvíjení bilaterálních kontaktů, zajišťování skutečností významných pro přípravu národních stanovisek a podkladů, předávání a výměna informací, lobování při prosazování věcí prioritního zájmu a rozvoje hospodářské spolupráce.

Při poskytování podpůrné a poradenské činnosti českým podnikatelským subjektům musí zastupitelské úřady dbát na dodržování principu rovnosti mezi českými podniky a předcházení konfliktu zájmů. Jejich činností v daném teritoriu nesmí docházet k porušování mezinárodních závazků a mezinárodně politických a bezpečnostních zájmů ČR.

Ekonomicko-provozního oddělení je integrální součástí Generálního konzulátu ČR v Istanbulu. Posláním Ekonomicko-provozního oddělení v Istanbulu je vytváření podmínek pro zlepšování exportní a investiční pozice ČR v Turecku.

K jeho hlavním úkolům patří:

  • napomáhat českým podnikatelským subjektům, hospodářským komorám, oborovým svazům, asociacím a aliancím při orientaci na tureckém trhu;
  • vyhledávat exportní, investiční a privatizační příležitosti v Turecku a zprostředkovávat je podnikatelské veřejnosti;
  • podílet se na organizaci a průběhu oficiálních prezentací ČR na mezinárodních veletrzích a výstavách, oborových prezentací a podnikatelských misích;
  • zpracovávat informace o hospodářském vývoji Turecka, bilaterální i multilaterální relaci a průběžně aktualizovat ve spolupráci se ZÚ Ankara Souhrnnou teritoriální informaci;
  • mapovat legislativní předpisy, daňový systém, investiční prostředí, problematiku certifikací apod.;
  • napomáhat orgánům státní správy při plnění jim stanovených úkolů ve vztahu k Turecku.

Kontakt:

Mgr. Jan Ondřejka, PhD.

Vedoucí obchodně-ekonomického oddělení

 

Tel: +90 532 570 81 03

 

E-mail: commerce_istanbul@mzv.cz 
Web: http://www.mzv.cz/istanbul

 

Consulate General of the Czech Republic

Abdi Ipekci Cad. 71, P.O.Box 35 Istanbul
34367