česky  english  türkçe 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ministr zemědělství ČR M. Jurečka a české zemědělské firmy jednali s Istanbulskou obchodní komorou

Ministr zemědělství ČR Marián Jurečka podnikl ve dnech 30. 1. až 1. 2. 2017 návštěvu Turecké republiky. Pana ministra doprovázela v Turecku podnikatelská delegace, pro kterou ZÚ Ankara a GK Istanbul připravily ve spolupráci s tureckými partnery bilaterální jednání s domácími podnikateli a zemědělskými asociacemi.

Doprovodná podnikatelská mise se uskutečnila za podpory MZV ČR v rámci projektu ekonomické diplomacie. Na organizaci obchodní delegace se dále podílely Ministerstvo zemědělství ČR (MZe) a Hospodářská komora ČR (HK).

Proexportní program, který byl připraven pro delegaci v Ankaře (blíže viz http://www.mzv.cz/ankara/cz/obchod_a_ekonomika/ministr_zemedelstvi_marian_jurecka.html), pokračoval v Istanbulu jednáním ministra Jurečky a českých podnikatelů s významným tureckým multiplikátorem, Istanbulskou obchodní komorou (ITO).  Ministra spolu s třiadvacetičlennou  českou podnikatelskou delegaci přivítal vice-prezident ITO pan Gökhan Murat Kalsin (GMK) a členové zemědělského výboru při ITO.

S ohledem na pořádání B2B jednání mezi českými a tureckými podnikateli v Ankaře se setkání na ITO zaměřilo na podtržení významu obchodní spolupráce v zemědělství mezi oběma zeměmi a navázání kontaktů s nejvýznamnější tureckou obchodní komorou, jejíž členskou základnu tvoří více jak 400 tisíc členů. I zde měli čeští podnikatelé příležitost setkat se v menší míře s tureckými partnery. 

Vice-prezident ITO Kalsin ve své úvodní řeči zdůraznil význam zemědělského sektoru pro turecké hospodářství. Například z hlediska podílu pracovníků ve struktuře zaměstnanosti národního hospodářství vytváří zemědělský sektor v současnosti pracovní pozice pro více jak 25% pracujících. Potravinářsko-zemědělský průmysl generuje v Turecku zajímavé příležitosti, které mohou přispět ke zvýšení objemu bilaterálního obchodu mezi Tureckem a ČR[1].

Ministr Jurečka uvedl mj., že agrární sektor představuje klíčový prvek pro politickou a sociální stabilitu každé země. Zdůraznil, že každá obchodní spolupráce musí být dobře vyvážená. ČR hledá pro své podnikatele exportní příležitosti, na druhou stranu má zároveň zájem o produkty, které lze do ČR dovážet, případně dále distribuovat do dalších evropských zemí.  Pan ministr také podtrhl otevřenost ČR k intenzivní spolupráci a nabídl tureckým partnerům zkušenosti založené na dlouholeté tradici v průmyslových odvětvích.

V rámci podnikatelského setkání na ITO se představilo celkem 14 českých firem převážně z agrárního sektoru (Animalco,  a.s., Biopreparáty, s. r. o., Bohemia Breeding, export-import, a.s., BUDWEISER Export - Import s.r.o., CBS – Czech Breeding Services s.r.o.,  Czech-Turkish Joint Chamber of Commerce,  Čerozfrucht, s.r.o.,  GOLDIM  spol s.r.o.,  Interlacto s.r.o., VVS Vermerovice s.r.o.,  Javořice a.s., P.Z.S.  Group s.r.o., Bioveta, a.s. – pouze v Ankaře, ČEB, EGAP)

 

Vypracoval: Pavel Buchta, ekonomický rada Generálního konzulátu v Istanbulu

 

 


[1] Turecko lze charakterizovat jako relativně vyspělou, průmyslově agrární zemi. Přibližně třetina celého území státu je zemědělsky obdělávána a využívána. Turecko je soběstačné ve všech základních zemědělských produktech (obiloviny, ovoce, zelenina, cukrová řepa, olejniny), část produkce se vyváží. Významný je chov drůbeže, ovcí, koz a hovězího dobytka. Turecko je největším světovým producentem lískových oříšků a nejkvalitnějších rozinek – sultánek. K tradičním položkám, které se ve značné míře vyváží, patří čaj, bavlna, tabák, olivy a další čerstvé i sušené plody. Rozvíjí se mořský rybolov, na nějž je vázána výstavba konzerváren.