česky  english  türkçe 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pozvánka na podnikatelskou misi Hospodářské komory ČR do Turecka s podporou z programu „TURKEY-EU BUSINESS DIALOGUE“

Generální konzulát ČR v Istanbulu zve širokou podnikatelskou veřejnost na podnikatelskou misi Hospodářské komory ČR do Turecka s podporou z programu „TURKEY-EU BUSINESS DIALOGUE“ (TEBD) v termínu 23. – 27. září 2020

Díky finanční podpoře z programu TEBD, jehož cílem je mj. podpora integrace a spolupráce podnikatelských komunit EU a Turecka, se v rámci podnikatelské mise podařilo pokrýt více než 60 % nákladů.
Cílem podnikatelské mise je Samsun, což je dynamicky se rozvíjející strategické město a region na pobřeží Černého moře s komplexními transportními podmínkami, vyspělým zemědělským sektorem, silným automobilovým, zdravotnickým a strojírenským sektorem. V regionu je aktuálně funkčních 5 velkých a 20 malých průmyslových zón s různými dotacemi a výhodami zaměřených na výrobu oceli a železa, nábytkářský průmysl, sektor specializovaných medicínských nástrojů, zemědělskou a potravinářskou výrobu a energetiku. Strategická pozice Samsunu jako hlavního transportního hubu pro černomořský námořní obchod s Ruskem, Ukrajinou, Gruzií, Rumunskem a Bulharskem, společně s možností využití železniční a silniční infrastruktury, dává dobrý základ pro zahájení obchodu.
Mise je primárně určena pro společnosti podnikající v sektoru zemědělství a potravinářství, stavebnictví, nábytkářství, strojírenství a zdravotnických prostředků a vybavení, IT, logistiky a zemědělského strojírenství. Počet firem, které mohou využít finančně zvýhodněnou nabídku, je limitována na 10.
Hlavním bodem podnikatelské mise bude podnikatelské fórum spolu s bilaterálním jednáním mezi českými a tureckými firmami. V rámci B2B mají účastníci jednání možnost navázat kontakt s novými tureckými partnery nebo prohloubit kontakt s těmi stávajícími. V rámci mise je připravena návštěva logistického centra a průmyslové zóny a oficiální přijetí u guvernéra/primátora. V rámci zpáteční cesty podnikatelské mise přes Istanbul je připravena návštěva města a v jednání je rovněž uspořádání podnikatelského fóra.

V případě Vašeho zájmu o účast v podnikatelské misi zašlete následující dokumenty:

  •   vyplněnou závaznou přihlášku (podepsaný scan a rovněž editovatelnou verzi):

http://www.komora.cz/files/uploads/2020/09/Z%C3%A1vazn%C3%A1-p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka.docx

  •   firemní profil v Aj a v Čj (v editovatelné verzi) 

http://www.komora.cz/files/uploads/2020/09/PROFIL-%C4%8CJ-1.docx

http://www.komora.cz/files/uploads/2020/09/PROFILE-ENG.docx

  •  snímek pro prezentaci 

https://www.komora.cz/files/uploads/2020/03/Company-slide.pptx

  •  scan cestovního pasu (strana s fotografií),


na email lukac@komora.cz, a to nejpozději do 11. 9. 2020. Vzhledem k omezené kapacitě Vám doporučujeme se přihlásit co nejdříve.
Podnikatelská mise je finančně podpořená z programu „TURKEY-EU BUSINESS DIALOGUE“, záloha na účastnický poplatek díky tomu činí 584,- EUR (zahrnuje zpáteční letenku, ubytování, stravu, místní transfery a další náklady spojené s organizací programu). Pokud nemůžete zálohu uhradit v EUR, vyznačte, prosím, v této přihlášce, že chcete hradit ekvivalent ve výši 14 900,- Kč. (Členové HK ČR mají slevu na účastnickém poplatku ve výši 10 %, záloha na účastnický poplatek pro členy HK ČR tedy činí 526,- EUR, resp. 13 410,- Kč). Pro firmy přihlášené po naplnění početního limitu je účast možná, záloha na účastnický poplatek však činí 1.520,- EUR (pro členy HK ČR po odečtení slevy činí záloha 1.368,- EUR). Totéž platí pro druhého účastníka za stejnou firmu.