česky  english  türkçe 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

PROPEA – výzva českým firmám k předkládání návrhů projektů

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky realizuje 2. ročník výzev projektů na podporu ekonomických aktivit českých firem v zahraničí PROPEA. V rámci projektů PROPEA poskytují akreditované expertní subjekty působící v zahraničí (s podporou českých zastupitelských úřadů v regionu) služby ekonomické diplomacie českým firmám, které v příslušném teritoriu působí nebo se na vstup na cílový zahraniční trh připravují.

Projekty PROPEA jsou posunem od podpory jednorázových obchodních operací českých firem k posilování jejich trvalé přítomnosti v zahraničí. Cílem programu je podpořit české exportní firmy i investory. Projekty PROPEA se snaží snížit českým firmám rizika spojená se  vstupem na náročné zahraniční trhy a posilují kapacity ČR v podpoře trvalejší přítomnosti firem na zahraničních trzích.
MZV ČR vyhlašuje  výzvu č. 1/2021 k předložení návrhů projektů PROPEA pro rok 2021. Návrhy projektů předkládají potenciální realizátoři (lokální turecké subjekty s právní subjektivitou dle místních předpisů) prostřednictvím Generálního konzulátu ČR v Istanbulu vyplněním Identifikačního formuláře projektu PROPEA (v příloze) a doložením dokladu o jejich právní subjektivitě.

Návrhy projektů PROPEA je možné Generálnímu konzulátu v Istanbulu doručit nejpozději do  22.10.2020 do 16:00 hodin. Maximální  možná finanční podpora pro projekt PROPEA realizovaný v rámci jedné země v jednom kalendářním roce je 500 000 Kč.
Prostřednictvím projektů PROPEA mohou české firmy využít například asistenci při zajištění registrace a certifikace svých výrobků nebo při zakládání pobočky v zahraničí. Kompletní sazebník služeb, které mohou české firmy v rámci projektů PROPEA využívat, obsahuje tyto položky:
 
- zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici
- zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy
- uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.)
- zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek
- zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku
- vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí
- zajištění propagačních, marketingových a PR služeb
- podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb
- využití technického zázemí
- zastupování firmy v místě. (Na komerční smluvní bázi mezi českou firmou a zahraničním zástupcem, bez finanční podpory z rozpočtu PROPEA.)
 

V případě zájmu prosím kontaktujte Generální konzulát České republiky v Istanbulu

 na e-mailu jan_ondrejka@mzv.cz