česky  english  türkçe 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Turecký Istanbul otevřel největší centrum pro digitalizaci výrobních technologií na světě MESS Teknoloji Merkezi

V Istanbulu bylo otevřeno největší centrum zaměřené na digitalizaci výrobních technologií ve strojírenství a kovozpracujícím průmyslu na světě. Cílem projektu je integrovat digitálně řízené postupy a urychlit transformaci turecké průmyslové výroby na Průmysl 4.0. Centrum na ploše 10 ha  otevírá prostor pro spolupráci nejen na lokální úrovni, ale i s průmyslovým sektorem a univerzitami v Turecku a v EU.                        
 

        Turecká vláda dlouhodobě podporuje rozvoj průmyslové výroby založené na moderních technologií, mezi něž patří automatizace a digitalizace výrobních procesů, zvláště pak v zásadních sektorech metalurgického, kovozpracujícího a strojírenského průmyslu. Export železa a oceli je dlouhodobě na vzestupu, když v červenci 2020 činil export oceli 1,58 miliardy USD a vývoz železa 930 milionů USD. Pozitivní růst tak tlačí turecké společnosti do dalšího rozvoje technologií a modernizace pracovních postupů v metalurgickém a strojírenském průmyslu, kam bylo investováno v posledních letech přes 50 milionů USD.
         Istanbulský Kovozpracující Svaz (MESS) se rozhodl vložit se svými partnery 200 milionů tureckých lir do urychlení modernizace výrobních procesů. Díky této investici předseda Svazu Burak O. Akkol, společně s tureckým prezidentem Recepem T. Erdoganem, v Istanbulu 29. srpna 2020 slavnostně otevřeli MESS Teknoloji Merkezi, zaměřující se na zavádění digitálních technologií do průmyslové výroby. Centrum se rozkládá na ploše 10 hektarů a je největším centrem zaměřeným na digitalizaci technologií na světě. Prezident Erdogan oznámil, že Turecko patří se svými 85 technologickými parky a 1607 výzkumnými centry k nejvíce modernizujícím zemím na světě a turecká vláda bude pokračovat v podpoře modernizačních projektů.
        MESS Teknoloji Merkezi zavádí do praxe nové postupy a pomáhá členským společnostem při transformaci na Průmysl 4.0. Cílem je zajistit efektivnější výrobu dosaženou využitím digitálních technologií v praxi. MESS je první centrum na světě, ve kterém jsou výrobní postupy zobrazovány pomocí virtuální platformy, ta se poté aplikuje v procesech používaných v ocelářském a kovozpracujícím průmyslu i v souvisejících průmyslových odvětvích, včetně strojírenského, automobilového nebo lisovacího.
        Postupy jsou zároveň integrovány s řídicím systémem používaným v reálných výrobních zařízeních. Pro partnerské firmy jsou zajištěny speciální vzdělávací programy. V nich budou mít firmy možnost porovnat digitálně řízenou produkci s tradičními metodami výroby a end-to-end digitálními technologiemi. Vyhodnocování výsledků je prováděno ve spolupráci s Fraunhoferovým institutem, který je se svými 72 pobočkami po celém Německu největší evropskou organizací pro výzkum a vývoj aplikovaných věd.
       S vizí digitální transformace domácího průmyslu, se v centru setkávají špičky domácích a globálních firem. K partnerům podílejících se na investicích do výzkumu patří Siemens, Bosch, B/S/H, Mercedes Benz, Ford & FIAT (Koc Holding Joint Ventures), Koç Group, Renault nebo MAN and Gestamp. MESS tím nabízí šanci na vytvoření nové spolupráce pro své evropské partnery a místní metalurgické a ocelářské firmy.
       Digitalizační snahy v tureckém průmyslu mají být uplatněny především na transformaci výrobních postupů ve strojírenském, ocelářském nebo automobilovém odvětví. Tím se otevírá zajímavá příležitost spolupráce pro české strojírenské, robotizační a automatizační firmy, technicky zaměřené univerzity, ale v neposlední řadě pak pro studenty a výzkumná centra na poli informačních a automatizačních technologií a robotiky.
 

Jakub Dluhosch, asistent GK Istanbul

Jan Ondřejka, ekonomický diplomat GK Istanbul