česky  english  türkçe 

rozšířené vyhledávání

Konzulární informace

Oznámení o konání voleb do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 2. října a sobotu 3. října 2020

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů (částka 61), pod číslem 169/2020 Sb., volby do 1/3 Senátu a stanovil dny jejich konání na pátek 2. října a sobotu 3. října 2020. více ►

Aktuální Informace k cestování do České republiky

info_1

Pravidla pro vstup na území ČR: více ►

Informace o stávajících režimových opatřeních v Turecku

varovani_upozorneni

Upozornění k situaci v Turecku k 19. 6. 2020. více ►

Omezené obnovení vízové činnosti - rozšiřující informace

thumb_visa_02

Od 01/06/2020 je v omezené míře obnovená vízová činnost zastupitelského úřadu. více ►

Konání přerušených doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32

volby_2013

Prezident republiky svým rozhodnutím č. 240 ze dne 6. května 2020 stanovil dny konání doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 – Teplice na pátek 5. června 2020 a sobotu 6. června 2020. Případné… více ►

Doporučení při cestování mezi provinciemi z důvodu návratu do ČR/opuštění Turecka:

info_1

Před cestou mezi provinciemi včetně dopravy na letiště doporučujeme vzhledem k omezením informovat na consulate_istanbul@mzv.cz v minimálním rozsahu uvedené trasy, jména a příjmení a číslem mobilního telefonu. Doporučuje se mít registraci v… více ►

Informace pro české občany o volbách do Senátu Parlamentu ČR

volby_2

Na základě usnesení vlády České republiky č. 218 ze dne 15. března 2020, vyhlášeným pod č. 88/2020 Sb., se z důvodu omezení svobody pohybu na území České republiky odkládá hlasování v doplňovacích volbách do Senátu, vyhlášených ve volebním… více ►

Opatření úřadů Turecka a tureckých aerolinek v souvislosti s epidemií koronaviru

varovani_upozorneni

V souvislosti s epidemií koronaviru turecký ministr zdravotnictví zdůraznil, že vývoj nemoci v dalších 4-5 týdnech bude extrémně důležité pro další opatření vlády, která budou postupně přijímána. více ►

Informace k podávání žádostí o zaměstnaneckou kartu a dlouhodobému vízu za účelem podnikání

thumb_visa_02

Vláda České republiky s účinností od 1. 9. 2019 v rámci potřeby zajištění pracovních sil pro český trh práce a na to navazující koncept cílené ekonomické migrace rozhodla o zavedení kvót na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza… více ►

Oznámení :

visa

Změna v nabírání žádostí o zaměstnaneckou kartu a dlouhodobé podnikatelské vízum více ►

Nový systém pro objednávání žadatelů k příjmu žádosti o dlouhodobá víza/dlouhodobé pobyty na Generálním konzulátu ČR v Istanbulu

thumb_visa_02

Nový systém pro objednávání žadatelů k příjmu žádosti o dlouhodobá víza/dlouhodobé pobyty na Generálním konzulátu ČR v Istanbulu více ►

Pomoc v nouzi

Poskytování pomoci občanům ČR, kteří se v zahraničí ocitli v nouzi, je jednou z důležitých činností, kterou zajišťují konzulární pracoviště zastupitelských úřadů ČR v zahraničí (dále jen "ZÚ"). více ►

Vydávání nových cestovních pasů

Od 1.9. 2006 Česká republika vydává cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (biometrické pasy). Od 25. 4. 2008 se biometrické pasy vydávají i občanům mladším 5 let. Od 1. 7. 2011 již nelze zapsat dítě do… více ►

Konzulární služba

Náš úsek zajišťuje služby a asistenci pro klienty v nejrůznějších sférách konzulárních agend. Konzulární servis poskytujeme zejména v následujících oblastech: více ►

Matriční agenda - narození dítěte v Turecku

Legalizace dokumentů

Generální konzulát ČR v Istanbulu je oprávněn provádět ověřování kopie, překladu, podpisu a uznání podpisu za vlastní. více ►

Obchodování s lidmi - upozornění

Obchodování s lidmi, které je též někdy nazýváno novodobým otroctvím, je považováno za jedno z nejzávažnějších porušení lidských práv obětí a zároveň za jednu z nejvýnosnějších forem organizovaného zločinu. více ►

Apostille

Co je to Apostila a jak jí získat? Apostila je tzv. konečná ověřovací doložka, která Vám umožní použít listinu vydanou v zahraničí v ČR. více ►

Seznam překladatelů a tlumočníků

Informace a kontakty na překladatele a tlumočníky žijící v ČR. více ►