česky  english  türkçe 

rozšířené vyhledávání

Konzulární informace

Aktuální upozornění - požáry

varovani_upozorneni

MZV ČR upozorňuje na rozsáhlé požáry, které v Turecku postihly i středomořské regiony, v nichž se nacházejí některé oblíbené turistické destinace (např. Manavgat nebo Bodrum), v zemi jsou již oběti na životech a velké materiální škody a vznikly… více ►

Aktuální informace k cestování do/z Turecka v souvislosti s koronavirem COVID 19

varovani_upozorneni

Ministerstvo zahraničních věcí před případnou cestou do zahraničí doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje… více ►

Změna pravidel návratu do ČR od 9.7.2021

budovaGK

Cestující ze zemí s vysokým nebo vemi vysokým rizikem nákazy (včetně Turecka) musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho… více ►

Informace o způsobu hlasování na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných v roce 2021.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., v částce 248, která byla rozeslána dne 31. prosince 2020. více ►

Informace pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky HLASOVÁNÍ NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát. více ►

Hlasování v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volič může hlasovat v zahraničí ve zvláštním volebním okrsku při zastupitelském a konzulárním úřadu České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (dále jen „zastupitelský úřad“). více ►

Nové telefonní číslo Informačního centra pro cesty do zahraničí MZV

info_1

S pravidly cestování do zahraničí v době pandemie českým občanům dlouhodobě radí pracovníci konzulárního call centra MZV. Operátoři jsou k dispozici každý všední den od 8 do 16 hodin. Od čtvrtka 18. února budou nově na lince dostupné základní… více ►

ODBĚROVÁ MÍSTA PRO RT - PCR TESTY PRO CIZINCE V ISTANBULU

Dle nového ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je s platností od 14.2.2021 povinné mít před započetím cesty do ČR RT - PCR test. více ►

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (8. a 9. října 2021)

volby_2

Prezident republiky vyhlásil na dny 8. a 9. října 2021 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb. (pdf, 95 kB). více ►

Adaptačně-integrační kurzy

Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen… více ►

Změny ve výkonu vízové agendy

thumb_visa_02

S platností od 5. 10. 2020 se mění následující: více ►

Omezené obnovení vízové činnosti - rozšiřující informace

thumb_visa_02

Od 01/06/2020 je v omezené míře obnovená vízová činnost zastupitelského úřadu. více ►

Informace k podávání žádostí o zaměstnaneckou kartu a dlouhodobému vízu za účelem podnikání

thumb_visa_02

Vláda České republiky s účinností od 1. 9. 2019 v rámci potřeby zajištění pracovních sil pro český trh práce a na to navazující koncept cílené ekonomické migrace rozhodla o zavedení kvót na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza… více ►

Oznámení :

visa

Změna v nabírání žádostí o zaměstnaneckou kartu a dlouhodobé podnikatelské vízum více ►

Nový systém pro objednávání žadatelů k příjmu žádosti o dlouhodobá víza/dlouhodobé pobyty na Generálním konzulátu ČR v Istanbulu

thumb_visa_02

Nový systém pro objednávání žadatelů k příjmu žádosti o dlouhodobá víza/dlouhodobé pobyty na Generálním konzulátu ČR v Istanbulu více ►

Pomoc v nouzi

Poskytování pomoci občanům ČR, kteří se v zahraničí ocitli v nouzi, je jednou z důležitých činností, kterou zajišťují konzulární pracoviště zastupitelských úřadů ČR v zahraničí (dále jen "ZÚ"). více ►

Vydávání nových cestovních pasů

Od 1.9. 2006 Česká republika vydává cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (biometrické pasy). Od 25. 4. 2008 se biometrické pasy vydávají i občanům mladším 5 let. Od 1. 7. 2011 již nelze zapsat dítě do… více ►

Konzulární služba

Náš úsek zajišťuje služby a asistenci pro klienty v nejrůznějších sférách konzulárních agend. Konzulární servis poskytujeme zejména v následujících oblastech: více ►

Matriční agenda - narození dítěte v Turecku

Legalizace dokumentů

Generální konzulát ČR v Istanbulu je oprávněn provádět ověřování kopie, překladu, podpisu a uznání podpisu za vlastní. více ►

Obchodování s lidmi - upozornění

Obchodování s lidmi, které je též někdy nazýváno novodobým otroctvím, je považováno za jedno z nejzávažnějších porušení lidských práv obětí a zároveň za jednu z nejvýnosnějších forem organizovaného zločinu. více ►

Apostille

Co je to Apostila a jak jí získat? Apostila je tzv. konečná ověřovací doložka, která Vám umožní použít listinu vydanou v zahraničí v ČR. více ►

Seznam překladatelů a tlumočníků

Informace a kontakty na překladatele a tlumočníky žijící v ČR. více ►