česky  english  türkçe 

rozšířené vyhledávání

Konzulární informace

LOCK DOWN - Informace o stávajících režimových opatřeních v Turecku

varovani_upozorneni

Zákaz vycházení od 29. 04. 2021 (19.00) do 17.05.2021 (5.00)!!! Omezení týkající se COVID-19 platí pro všechny občany a obyvatele Turecka; (včetně cizinců, pobývajících v Turecku dlouhodobě), turisté jsou z těchto omezení vyjmuti. více ►

ZAPOJTE SE DO SČÍTÁNÍ 2021

vlajka_ceske_republiky

Sčítání lidu začíná o půlnoci z pátku 26.3.2021, povinnost zúčastnit se mají všichni občané ČR, kteří mají v ČR trvalý pobyt. Týká se i osob s hlášeným pobytem v ČR, které žijí v zahraničí. více ►

NOVÉ PODMÍNKY PRO VSTUP DO TURECKA

budovaGK

S platností od 14. 03.2021 (21.00) se všichni cestující do Turecka starší 6 let musejí registrovat. více ►

Aktuální informace k cestování do/z Turecka v souvislosti s koronavirem COVID 19

Ministerstvo zahraničních věcí i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s… více ►

Sčítání 2021

Informace ke Sčítání 2021 více ►

Aktualizované ochranné opatření účinné od 1.3.2021

Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 1.3.2021 do odvolání. Je zavedena povinnost absolvování RT-PCR testu (nejvýše 72 hodin před cestou) před vstupem na území ČR ze země s velmi vysokým rizikem nákazy a… více ►

Zákaz vycestování z ČR do zemí s "extrémním rizikem" nákazy COVID 19

atencao_1

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydává nové ochranné opatření, které se týká zákazu vycestování občanů ČR a cizinců s bydlištěm na území ČR do vybraných třetích zemí. Ochranné opatření je platné ode dne 26.2.2021 do 11.4.2021. více ►

Nové telefonní číslo Informačního centra pro cesty do zahraničí MZV

info_1

S pravidly cestování do zahraničí v době pandemie českým občanům dlouhodobě radí pracovníci konzulárního call centra MZV. Operátoři jsou k dispozici každý všední den od 8 do 16 hodin. Od čtvrtka 18. února budou nově na lince dostupné základní… více ►

ODBĚROVÁ MÍSTA PRO RT - PCR TESTY PRO CIZINCE V ISTANBULU

Dle nového ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je s platností od 14.2.2021 povinné mít před započetím cesty do ČR RT - PCR test. více ►

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (8. a 9. října 2021)

volby_2

Prezident republiky vyhlásil na dny 8. a 9. října 2021 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb. (pdf, 95 kB). více ►

PŘEHLEDNĚ: Nová pravidla cestování platná od 5. února 2021

thumb

Vzhledem k nepříznivému vývoji pandemie a obavám ze šíření nových mutací koronaviru začínají od pátku 5. února 2021 platit nová pravidla pro cestování do ČR. Tedy i pro návraty Čechů do vlasti. více ►

Adaptačně-integrační kurzy

Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen… více ►

Změny ve výkonu vízové agendy

thumb_visa_02

S platností od 5. 10. 2020 se mění následující: více ►

Omezené obnovení vízové činnosti - rozšiřující informace

thumb_visa_02

Od 01/06/2020 je v omezené míře obnovená vízová činnost zastupitelského úřadu. více ►

Informace k podávání žádostí o zaměstnaneckou kartu a dlouhodobému vízu za účelem podnikání

thumb_visa_02

Vláda České republiky s účinností od 1. 9. 2019 v rámci potřeby zajištění pracovních sil pro český trh práce a na to navazující koncept cílené ekonomické migrace rozhodla o zavedení kvót na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza… více ►

Oznámení :

visa

Změna v nabírání žádostí o zaměstnaneckou kartu a dlouhodobé podnikatelské vízum více ►

Nový systém pro objednávání žadatelů k příjmu žádosti o dlouhodobá víza/dlouhodobé pobyty na Generálním konzulátu ČR v Istanbulu

thumb_visa_02

Nový systém pro objednávání žadatelů k příjmu žádosti o dlouhodobá víza/dlouhodobé pobyty na Generálním konzulátu ČR v Istanbulu více ►

Pomoc v nouzi

Poskytování pomoci občanům ČR, kteří se v zahraničí ocitli v nouzi, je jednou z důležitých činností, kterou zajišťují konzulární pracoviště zastupitelských úřadů ČR v zahraničí (dále jen "ZÚ"). více ►

Vydávání nových cestovních pasů

Od 1.9. 2006 Česká republika vydává cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (biometrické pasy). Od 25. 4. 2008 se biometrické pasy vydávají i občanům mladším 5 let. Od 1. 7. 2011 již nelze zapsat dítě do… více ►

Konzulární služba

Náš úsek zajišťuje služby a asistenci pro klienty v nejrůznějších sférách konzulárních agend. Konzulární servis poskytujeme zejména v následujících oblastech: více ►

Matriční agenda - narození dítěte v Turecku

Legalizace dokumentů

Generální konzulát ČR v Istanbulu je oprávněn provádět ověřování kopie, překladu, podpisu a uznání podpisu za vlastní. více ►

Obchodování s lidmi - upozornění

Obchodování s lidmi, které je též někdy nazýváno novodobým otroctvím, je považováno za jedno z nejzávažnějších porušení lidských práv obětí a zároveň za jednu z nejvýnosnějších forem organizovaného zločinu. více ►

Apostille

Co je to Apostila a jak jí získat? Apostila je tzv. konečná ověřovací doložka, která Vám umožní použít listinu vydanou v zahraničí v ČR. více ►

Seznam překladatelů a tlumočníků

Informace a kontakty na překladatele a tlumočníky žijící v ČR. více ►