česky  english  türkçe 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Matriční agenda - narození dítěte v Turecku

Narození dítěte v Turecku

žádost o české občanství (pouze tehdy, jestliže jeden z rodičů je/byl v den narození dítěte občanem ČR):

Pro vydání osvědčení o státním občanství ČR a zápis dítěte do zvláštní matriky (tj. vydání českého rodného listu) je potřeba, aby rodič/e předložil/i následující dokumenty (stačí jeden z rodičů, obvykle to je občan ČR):

1) originál nebo ověřenou kopii (stačí u nás ověřit shodu originálu s kopií)  tureckého rodného listu dítěte s ověřeným překladem do češtiny,

2)  kopie cestovního dokladu (nebo občanského průkazu) obou rodičů,

3) kopie rodného listu obou rodičů (pokud je v turečtině, přeložit a ověřit správnost překladu),

4) kopie oddacího listu rodičů (pokud je v turečtině, je nutné přeložit a ověřit správnost překladu),

5)  prohlášení otce nebo matky (občana/občanky ČR ke státnímu občanství).

6) zaplatit správní poplatky (za vystavení osvědčení a za legalizace) podle oběžníku o správních poplatcích,

7) vyplnit žádost a dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR,

8)  vyplnit žádost zápis o narození;

Žadatel se musí dostavit osobně a přinést originály rodného listu (ZÚ si pořídí kopie) a před námi žádost i prohlášení podepsat.

Pokud rodiče nejsou oddáni, pak musí předložit turecký dokument o určení otcovství.

Veškeré formuláře jsou k dispozici na našem konzulárním úseku.

Doporučujeme si domluvit s předstihem schůzku.