česky  english  türkçe 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Omezené obnovení vízové činnosti - rozšiřující informace

Od 01/06/2020 je v omezené míře obnovená vízová činnost zastupitelského úřadu.

GK Istanbul k doplnění svého oznámení ze dne  29. května 2020 informuje o vydání nového Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 11. 6. 2020 (č.j. MZDR 20599/2020-8/MIN/KAN), které s účinností od 15. 6. 2020 upravuje šíři vykonávané vízové agendy:

Příjem nových žádostí na ZÚ se rozšiřuje o:

 

  • příjem nových žádostí o dlouhodobá víza za účelem kulturním, sportovním a za účelem pracovní dovolené (tzv. Working Holiday);
  • příjem žádosti o dlouhodobá víza za účelem jiné vzdělávací aktivity (D/VC/99 za účelem ostatní, ale pouze pro vzdělávací aktivity – neakreditované studium);

 

Základní pravidla

  • Před zastupitelským úřadem je třeba striktně dodržovat veškerá platná protiepidemiologická opatření, včetně dodržování vzájemných dvoumetrových rozestupů, a řídit se pokyny.

  • Do prostor bude vpuštěna jen ta osoba, která se předem řádně registrovala.

 

Schengenská víza:

Příjem žádostí           

● rodinných příslušníků občana EU nebo občana ČR

● v zájmu ČR

● pracovníků mezinárodní dopravy

● pracovníků kritické infrastruktury 

● diplomatů a úředníků mezinárodních organizací

● sezónních zaměstnanců (dle vyhlášky MPSV č. 322/2017 Sb.)

● za účelem zaměstnání ve zdravotnictví a sociálních službách a jejich rodinné příslušníky

● za účelem zaměstnání v potravinářské výrobě

● v naléhavých mimořádných situacích dle článku III. odst. 3 článku I. odst. 10. a 11. Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26. května 2020 (č.j. MZDR 20588/2020-4/MIN/KAN)

 

Dlouhodobá víza a pobyty:

a/ Příjem žádostí o         

● DLOUHODOBÁ VÍZA ZA ÚČELEM SEZÓNNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ (dle vyhlášky  MPSV č. 322/2017 Sb.)

● MIMOŘÁDNÁ PRACOVNÍ VÍZA

● pobytová oprávnění v rámci PROGRAMU PRO KLÍČOVÝ A VĚDECKÝ PERSONÁL

● pobytová oprávnění v rámci PROGRAMU PRO VYSOCE KVALIFIKOVANÉ ZAMĚSTNANCE A KVALIFIKOVANÉ ZAMĚSTNANCE, pokud se jedná o pracovníky ve zdravotnictví nebo v sociálních službách

● pobytová oprávnění v rámci PROGRAMU KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC, pokud se jedná o pracovníky ve zdravotnictví nebo v sociálních službách

● POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO VÝZKUMU a žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu manželů a nezletilých dětí vědeckých pracovníků

● POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU A TRVALÉMU POBYTU ZA ÚČELEM SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ RODINY, ovšem pouze v případech, kdy se jedná o sloučení manželů a nezletilých dětí s cizinci, kteří již mají na území ČR povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt; ostatních rodinných příslušníků se toto obnovení prozatím netýká

● DLOUHODOBÉ VÍZUM ZA ÚČELEM RODINNÝM, ovšem pouze v případech, kdy se jedná o sloučení manželů a nezletilých dětí s cizinci, kteří již mají na území ČR povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt; ostatních rodinných příslušníků se toto obnovení prozatím netýká

● PROGRAMU VYSOCE KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC

● DLOUHODOBÁ VÍZA ZA ÚČELEM STUDIA A POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU ZA ÚČELEM STUDIA

● víza za účelem převzetí povolení k pobytu na území České republiky – tzv. PŘENOS VÍZOVÉHO ŠTÍTKU – bez ohledu na účel pobytu