česky  english  bahasa indonesia 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Mezinárodní konference o ochraně ohrožených druhů v Jakartě přivedla k jednomu stolu až 100 účastníků

Ve dnech 13. až 15. září 2022 se v Jakartě v rámci CZPRES a geografické priority Indo-Pacifiku uskutečnila Mezinárodní konference o ochraně ohrožených druhů. Mezinárodní konference v gesci Ministerstva životního prostředí České republiky realizovaná ve spolupráci s EK a Ministerstvem životního prostředí a lesnictví Indonéské republiky získala četné publikum úředníků, odborníků a akademiků. Významným způsobem také posílila česko-indonéské vztahy zejména v oblasti životního prostředí a přinesla závěry, které poslouží při přípravách příštích jednání v rámci platforem OSN.
 

Sérii expertních panelů o Obnově ohrožených druhů, Výhodách technologií při ochraně ohrožených druhů předcházela úvodní slova NM E. Volfové, NM Alue Dohong (nom.) a velvyslance EU pro ASEAN I. Driesmanse. Odborníci se shodli na nutnosti spolupráce při řešení světové výzvy v podobě úbytku biodiverzity a klimatické krize, která je sice předmětem série mezinárodních dohod (UNCBD, UNFCCC, IUCN a další), z jejichž podstaty ostatně mezinárodní konference vyšla, avšak skutečný problém vyžaduje skutečná technická a technologická řešení a v další úrovni pak věcné kroky v mezinárodní spolupráci pro jejich implementaci.

NM MŽP E. Volfová spartnery

NM MŽP E. Volfová spartnery

Konference však primárně posloužila jako platforma výměny názorů a zkušeností odborníků a vědců, z české strany zastoupených Mgr. Pavlou Říhovou z Centra environmentálních forenzních studií Přírodovědné fakulty UK, panem RNDr. Danielem Vaňkem PhD, ředitelem firmy Forensic DNA service s.r.o., Mgr. Jakubem Trubačem, odborníkem na geochemii, konkrétně radiogenetické izotopy z Přírodovědné fakulty UK, a Mgr. Ondřejem Kloučkem, odborníkem na ochranu přírody a styčným národním zástupcem pro CITES z Ministerstva životního prostředí ČR. Odborníci se ujednotili v názoru, že ačkoliv jsou ohrožené druhy a jejich stanoviště chráněny národní legislativou nebo předpisy EU, úsilí musí být vyšší, aby se zvrátil trend jejich vymírání.

Diskusní panel o ochraně ohrožených druhů v Jakartě

Diskusní panel o ochraně ohrožených druhů v Jakartě

Problematika biodiverzity a CITES – tedy Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – je skoro tradičním tématem českých předsednictví Rady EU. Tato akce volně navázala na Mezinárodní konferenci o divoké přírodě, která v předsednickém roce 2009 přivedla na jednu platformu 40 odborníků z celého světa a zaměřila se především na biodiverzitu severní a východní Evropy. Dlouhodobý záměr dávat výsadní prostor zelené tématice během českých předsednictví se příhodně protnul s prioritami česko-indonéské spolupráce. Ta je v oblasti životního prostředí obzvlášť silná, o čemž svědčí i probíhající jednání o posílení smluvní základny z úrovně Letter of Intent na Memorandum of Understanding. Nyní již vznikají pracovní skupiny, jmenovitě zaměřené na biodiverzitu, adaptaci na klimatickou změnu a správu odpadních vod a odpadního hospodářství. Tyto platformy následně umožní pokračovat v pravidelném sdílení poznatků výzkumu, ale také sdílení zkušeností s technologiemi, čímž se vytvoří i prostor pro české firmy.

Tisková konference

Tisková konference

Merit konference skvěle shrnula hlavní poradkyně ministryně životního prostředí Indonéské republiky paní Novi Widyaningtyas slovy, která si následně propůjčili i další vystupující: „Máme jen jednu planetu, pojďme z ní udělat příjemný domov pro náš biologicky rozmanitý ekosystém.“

 

 

přílohy

MZV ČR 377 KB PDF (Acrobat dokument) 27.9.2022

MZV ČR 484 KB JPG (Obrázek / Fotka) 27.9.2022

MZV ČR 731 KB JPG (Obrázek / Fotka) 27.9.2022