česky  english  bahasa indonesia 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.flickr.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Mise těžařského průmyslu v Indonésii 2022

Ve dnech 22. až 26. března 2022 se v gesci Velvyslanectví České republiky v Jakartě uskuteční mise PROPED českého těžařského průmyslu vedená odborníky z řad Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Neoddiskutovatelný nerostný potenciál jihovýchodní Asie vyžaduje nové investory a dodavatele těžké techniky i řady prospekčních metod se zřetelem indonéské vlády na rozvoj zpracovatelského průmyslu nerostných surovin.
 

Indonésie patří mezi země tradičně bohaté na nerostné suroviny s celosvětově významnými zásobami niklu, zlata a mědi. Je druhým největším vývozcem cínu a rovněž celosvětově významným vývozcem tekutého zemního plynu. Vzhledem ke svým mezinárodním závazkům ke klimatické změně nyní legislativa v oblasti těžby prochází významnějšími změnami, které evokují zájem o účinnější a šetrnější řešení vzhledem k ochraně nerostných zdrojů, což povede i ke změně stávajících partnerů místních i mezinárodních a otvírá prostor pro vstup partnerů nových. Indonéská strana již při 4. smíšeném hospodářském výboru v roce 2019 projednala možnost sestavení expertní pracovní skupiny, která by doplnila již stávající aktivní spolupráci akademickou např. v oblasti vulkanologie s Geofyzikálním ústavem ČAV. Indonéská strana má pod tlakem klesajících příjmů z tradičně těžených nerostných surovin zájem o geologické mapování a průzkum včetně studií proveditelnosti, z hlediska ekologie ji pak zajímají i techniky rekultivace vytěžených dolů. Vývoj hospodářství také směřuje k reorientaci na vývoz produktů s vyšší přidanou hodnotou, s čímž souvisí tlak na zpracování surovin. Konkrétní vládní programy pak usilují o posílení kapacit rafinérií a v oblasti kovů na příklad o mandatorní budování tavíren jako podmínku pro realizaci těžby. Zájem je zde tedy o strojírenskou techniku i netěžebního typu. V říjnu 2021 navíc zástupci ministerstva energetiky a nerostných zdrojů projevili zájem o jednání o MoU mezi MPO ČR a Ministerstvem energetiky a surovinových zdrojů Indonésie.

Přibližně 4 denní podnikatelská mise vedená zástupcem Odboru surovinové politiky MPO ČR zrealizuje jednání k otázkám dobré praxe v oblasti těžby na aktuální témata (rekultivace těžebních ložisek, kritické suroviny, těžba uhlí a identifikace nových surovinových zdrojů) s možností prezentace jednotlivých obchodních subjektů. Ve spolupráci s místní těžařskou asociací bude uspořádán B2B seminář. A následně se české firmy budou moci zúčastnit veletrhu se zaměřením na těžbu a těžební techniku CON-MINE, který tou dobou bude v Jakartě probíhat. Do programu bude případně zařazen i field trip.

 

Zájemci o účast na misi se mohou registrovat prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR – Odboru surovinové politiky zasláním e-mailu na bomberovic et mpo.cz či reif et mpo.cz

 

Mgr. Alena Štojdlová, MBA, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Jakartě