česky  english  bahasa indonesia 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Jakarta
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Čeští těžaři dobývají Indonésii

Kovidové době navzdory se do Indonésie vypravila podnikatelská mise zaměřená na oblast těžby a zpracování nerostných surovin vedená zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Zájem o na nerosty bohatý region indonéského souostroví je ze strany českých těžařů dlouhodobý, a nejen díky letošní podpoře z finančního nástroje PROPED jen tak nepoleví.
 

Indonésie byla, je a neoddiskutovatelně bude i nadále významným hráčem na poli světové těžby, zejména pak s ohledem na zásoby uhlí, mědi, zlata, cínu, bauxitu a niklu. Právě nerostné suroviny vévodí indonéskému exportu, a to i přes nemilou skutečnost relativně nízkých investic do tohoto odvětví v posledních letech. Těžba zůstává klíčovým sektorem, který přispívá růstu HDP, vývozu, státním příjmům, zaměstnanosti a rozvoji řady odlehlých regionů – Střední a Východní Kalimantan, ostrov Riau, Jambi, Maluku, Papua, Jihovýchodní Sulawesi. Restartu indonéského těžařského sektoru částečně pomohla úprava regulatorního prostředí, stejně jako čistka v těžařských koncesích, rostoucí ceny uhlí a dalších nerostů na světových trzích indonéské těžařské firmy vedou k úvahám nad optimalizací těžebních procesů a intenzifikací těžby. Česká těžařská mise tak byla ve správný čas na správném místě.

Podnikatelské mise do Indonésie se zúčastnili zástupci předních českých firem - NOEN, ENELEX, RPS Ostrava a Ferrit -  v čele s těžařskou asociací Česká dobývací technika.  Nejen v mimoevropských regionech jsou naprosto klíčové kontakty, a to jak na partnerské oborové asociace a obchodní komory, jakož i na koncové uživatele a investory. Společně s Ministerstvem energetiky a nerostných zdrojů Indonéské republiky a za organizačního přispění největší hospodářské komory v zemi KADIN tak vzniklo unikátní tématicky zaměřené česko-indonéské obchodní fórum. Účast 80 indonéských subjektů z řad soukromých i státních podniků a aktivní příspěvek oborové asociace uhlářských firem a odborníků na těžbu uhlí APBI-ICMA svědčí o intenzivním zájmu indonéské strany o české výrobky, know-how, a potenciálně i investice. Obchodního fóra se také zúčastnil zástupce firmy ComAP s nabídkou řídících a monitorovacích systémů využitelných v energetice. Stěžejní zde byl však i kontakt se zástupci státní správy, konkrétně generálním ředitelem R. Djamaluddinem a zástupci odboru uhlí a geotermálních zdrojů. V časech globální energetické tranzice bylo klíčové vyměnit si názory na energeticky čistou budoucnost, správu kritických surovin, optimalizaci těžby a z české strany zastoupené panem ředitelem odboru surovinové politiky MPO ČR P. Kavinou nastínit možnost vzájemného posilování kapacit, eventuálního vytvoření pracovní skupiny a sdílení dobré praxe.

Návštěva uhelné elektrárny Suralaya v Bantenu, Západní Jáva

Návštěva uhelné elektrárny Suralaya v Bantenu, Západní Jáva

Hlavním bodem programu byla ovšem návštěva jedné z největších tepelných uhelných elektráren na Jávě, Suralaya v oblasti Banten. Velvyslanectví České republiky v Jakartě se tak podařilo zajistit vstup do strategicky významné zóny, jakož i přímé rozhovory s nejvyšším managementem elektrárny. A nyní se již hovoří o možnosti navázat incomingovou misí do České republiky. Nechyběly ovšem ani expertní rozhovory mezi zástupci České geologické služby a jejího protějšku Indonéské geologické služby v Bandungu. Vysoce odborná debata o přírodních zdrojích, rizicích a udržitelném rozvoji nerostných zdrojů byla zakončena návštěvou Geologického muzea Bandung, které je kromě skvělé ukázky indonéského muzejnictví, také útočištěm pro řadu světových unikátů.  

Společenský podnik na rezidenci velvyslance: Pavel Snášel (Noen), ředitel P. Kavina, velvyslanec J.Doleček s partnerem firmy Noen PT Sari Mekanik

Společenský podnik na rezidenci velvyslance: Pavel Snášel (Noen), ředitel P. Kavina, velvyslanec J.Doleček s partnerem firmy Noen PT Sari Mekanik

Po úspěšných misích v rámci návštěvy tehdejšího ministra životního prostředí R. Brabce v roce 2021, či podnikatelské mise v gesci CzechTrade zaměřené na těžbu z roku 2017 se tato mise PROPED zařadila mezi srovnatelně úspěšné a lze ji považovat za skvělý odrazový můstek postkovidové spolupráce jednak díky úspěšným bilaterálním jednáním, stejně jako díky upevnění vztahu s Indonéským ministerstvem energetiky a nerostných zdrojů.

Mgr. Alena Štojdlová, MBA, ekonomický diplomat, Velvyslanectví České republiky v Jakartě