česky  english  bahasa indonesia 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení k přijímání žádostí o zaměstnanecké karty na Velvyslanectví ČR v Jakartě na období říjen-prosinec 2022

Registrační systém je otevřen pro podání žádostí o zaměstnaneckou kartu od pátku 30. 09. 2022, 8:00 místního času (WIB), a to pro období říjen-prosinec 2022.
Nařízením vlády České republiky  č. 233/2021 Sb. ze dne 7.6.2021 byla pro Zastupitelský úřad ČR v Jakartě stanovena závazná kvóta ročního příjmu žádostí o zaměstnanecké karty a to v počtu 70 ročně.

Registrační systém je otevřen pro podání žádostí o zaměstnaneckou kartu od pátku 30. 09. 2022, 8:00 místního času (WIB), a to pro období říjen–prosinec 2022. V tomto období bude Velvyslanectví ČR v Jakartě moci přijmout celkem 16 žádostí o zaměstnaneckou kartu, což je poměrné množství ve vztahu k výše uvedené kvótě. Velvyslanectví ČR v Jakartě následně po registraci osloví registrované žadatele do výše uvedeného počtu (dle časové řady podání registrace) s určením termínu pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na velvyslanectví.

Žadatelé o zaměstnaneckou kartu se registrují k podání žádosti na e-mailové adrese visa_jakarta@mzv.cz. Na žádosti o registrace podané jiným způsobem nebude brán zřetel.

V registračním e-mailu musí být uvedeny následující údaje:

  • jméno a příjmení žadatele
  • datum narození
  • číslo cestovního dokladu
  • účel pobytu žádosti
  • kontaktní údaje (telefon, e-mail)

V příloze e-mailové registrace musí být:

  • kopie datové stránky cestovního dokladu žadatele s fotografií a osobními údaji (formát pdf)
  • kopie stránky dokladu prokazujícího účel pobytu (formát pdf)

Bez uvedených náležitostí je registrace neplatná a nebude velvyslanectvím dále zpracována.

Po obdržení platné registrace zašle zastupitelský úřad žadateli konkrétní termín určený pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu. Stanovený termín nelze měnit.

Pokud je žadatel cizím státním příslušníkem, tj. není občanem Indonésie, Sultanátu Brunej nebo Východního Timoru, je oprávněn podat žádost o zaměstnaneckou kartu na Zastupitelském úřadu ČR v Jakartě pouze, pokud při registraci doloží v registračním e-mailu doklad prokazující pobytové oprávnění v uvedených zemích, přičemž tento doklad musí prokazovat nepřetržitý pobyt delší než 1 rok.

KAŽDÝ ŽADATEL JE OPRÁVNĚN ZASLAT POUZE JEDEN REGISTRAČNÍ E-MAIL V RÁMCI AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍHO REGISTRAČNÍHO PROCESU, KTERÝ OBSAHUJE POUZE JEDNU ŽÁDOST DANÉHO ŽADATELE. Žadatelé, kteří zašlou VÍCE NEŽ JEDEN REGISTRAČNÍ E-MAIL nebo v jednom emailu budou žádosti pro více žadatelů, budou automaticky DISKVALIFIKOVÁNI.