česky  english  bahasa indonesia 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení k přijímání žádostí o zaměstnanecké karty na Velvyslanectví ČR v Jakartě na období duben-červen 2023

Registrační systém je otevřen pro podání žádostí o zaměstnaneckou kartu od středy 5.4.2023 od 8:00 místního času (WIB), a to pro období duben-červen 2023.
Nařízením vlády České republiky č.
321/2022 Sb. ze dne 19.10.2022 byla pro Zastupitelský úřad ČR v Jakartě stanovena závazná kvóta ročního příjmu žádostí o zaměstnanecké karty a to v počtu 70 ročně.
 

Termín registrace

Registrační systém je otevřen pro podání žádostí o zaměstnaneckou kartu od středy 5. 4. 2023 od 8:00 hodin místního času (WIB), a to pro období duben-červen 2023.

 

Počet přijímaných žádostí

V období duben-červen 2023 přijme Velvyslanectví České republiky v Jakartě celkem 18 žádostí o zaměstnaneckou kartu, což je poměrné množství ve vztahu k výše uvedené kvótě.

 

Způsob registrace

Žadatelé o zaměstnaneckou kartu se registrují k podání žádosti pouze elektronicky na e-mailové adrese visa_jakarta@mzv.cz. Na žádosti o registraci podané jiným způsobem nebude brán zřetel.

 

Náležitosti registrace

Přijímány budou jen registrační e-maily psané v českém nebo anglickém jazyce.

 

PŘEDMĚT REGISTRAČNÍHO E-MAILU:

V předmětu registračního e-mailu musí být bezpodmínečně uvedeno pouze celé jméno žadatele (přesně dle cestovního pasu žadatele) a číslo zahraničního cestovního pasu žadatele.

 

TEXT REGISTRAČNÍHO E-MAILU:

V textu registračního e-mailu musí být uvedeny následující údaje žadatele:

- jméno a příjmení (přesně dle cestovního pasu žadatele)

- datum narození

- číslo cestovního dokladu

- účel pobytu

- kontaktní údaje (tj. telefon a e-mail)

 

PŘÍLOHY REGISTRAČNÍHO E-MAILU:

V příloze e-mailové registrace musí být připojeny následující přílohy ve formátu pdf (odkazy na přílohy umístěné v cloudových úložištích se nepřijímají), text příloh musí být zřetelně čitelný:

- kopie datové stránky cestovního dokladu žadatele s fotografií a osobními údaji

- kopie dokladu prokazujícího účel pobytu (tj. pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo smlouvy o smlouvě budoucí)

 

Bez výše uvedených náležitostí je registrace neplatná a nebude velvyslanectvím dále zpracována.

 

Pokud žadatel není státním příslušníkem Indonésie, Sultanátu Brunej nebo Východního Timoru, je oprávněn podat žádost o zaměstnaneckou kartu na Velvyslanectví České republiky v Jakartě pouze, pokud v registračním e-mailu přiloží kromě výše uvedených náležitostí také doklad prokazující pobytové oprávnění v uvedených zemích (ve formátu pdf), přičemž tento doklad musí prokazovat nepřetržitý pobyt delší než 1 rok.

 

Přidělení termínu pro podání žádosti

Žadatelům do výše uvedeného počtu, kteří odešlou e-mailovou registraci splňující všechna výše uvedená kritéria, je termín k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na zastupitelském úřadě následně sdělen formou e-mailu do 7 pracovních dnů.

Termíny jsou přidělovány chronologicky v pořadí doručení registrací do e-mailové schránky visa_jakarta@mzv.cz. Do pořadí doručených e-mailů zastupitelský úřad nijak nezasahuje.

Stanovený termín není možné měnit a na žádosti tohoto typu se neodpovídá. V případě, že se žadatel ve stanoveném termínu nedostaví, musí si o nový termín požádat výše popsaným standardním způsobem.

 

Důvody vyřazení registračního e-mailu

Registrační e-mail bude vyřazen, pokud nesplní jednu z níže uvedených podmínek:

- žadatel nesplňuje podmínky registrace, viz text výše;

- v předmětu registračního e-mailu nebylo uvedeno celé jméno žadatele (přesně dle cestovního pasu žadatele) a číslo zahraničního cestovního pasu žadatele;

- v předmětu registračního e-mailu byly uvedeny (i) jiné informace než celé jméno žadatele (přesně dle cestovního pasu žadatele) a číslo zahraničního cestovního pasu žadatele;

- žadatel neuvedl všechny požadované údaje v textu registračního e-mailu;

- žadatel nepřipojil všechny požadované přílohy;

- žadatel uložil přílohy na cloudové úložiště a do registračního e-mailu uvedl pouze odkazy na ně;

- údaje v textu registračního e-mailu se liší od údajů v přílohách;

- žadatel zaslal svou žádost na e-mailovou adresu, která není určena pro registraci;

- registrace byla na více než jednoho žadatele;

- e-mail byl doručen do e-mailové schránky před zahájením registrace, tj. před stanoveným dnem a hodinou;

- žadatel zaslal několik registračních e-mailů (každý žadatel je oprávněn zaslat pouze jeden registrační e-mail v rámci aktuálně probíhajícího registračního procesu, který obsahuje pouze jednu žádost daného žadatele; žadatelé, kteří zašlou více než jeden registrační e-mail nebo v jednom e-mailu budou žádosti pro více žadatelů, budou automaticky vyřazeni).