česky  english  bahasa indonesia 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Základní informace pro cestování


DOKLADY

Platným cestovním dokladem pro vstup do Singapuru je cestovní (služební, diplomatický) pas s minimální dobou platnosti 6 měsíců, kde alespoň 2 stránky v pase musí být volné.

Pro krátkodobé řízení auta na území Singapuru (jezdí se vlevo) se vyžaduje mezinárodní řidičský průkaz, při dlouhodobém pobytu je nutné požádat o vydání místního řidičského průkazu (podmínkou vydání je absolvování zkoušky, resp. testů v angličtině).


VÍZA, REŽIM VSTUPU

Občané ČR mohou cestovat do Singapuru bez víza a zůstat v zemi po dobu 90 dnů. Bezvízový styk neopravňuje k získání zaměstnání v Singapuru ani k výdělečné činnosti na území státu.

Při příjezdu je vyžadováno vyplnění imigrační karty (tzv. Disembarkation/Embarkation Card). Její polovina je odebrána při vstupu, druhou pečlivě uschovejte a odevzdejte při odjezdu ze země. Formulář obsahuje kromě běžných údajů o cestujícím také délku a místo pobytu v Singapuru. Jiná přihlašovací povinnost neexistuje.

Orgány pasové kontroly mohou vyžadovat potvrzenou zpáteční letenku nebo letenku do dalšího místa pobytu, případně platné povolení ke vstupu do země, do které osoba přes Singapur cestuje. Poslední podmínkou pro vstup je zajištění dostatečných finančních prostředků pro pobyt, jejichž výše však není přesně stanovena. Není vyloučena namátková kontrola dostatečného finančního zajištění pobytu v zemi. Je vhodné mít platební kartu na jméno cestujícího.

O případné prodloužení pobytu v zemi nad 90 dnů je nutno požádat úřad “Immigration and Checkpoints Authority” (adresa: 10 Kallang Road, Singapore 208718, http://www.ica.gov.sg, e-mail: ICA_FEEDBACK@ica.gov.sg). Podmínkou prodloužení víza nad 90 dní je garance singapurského občana nebo firmy se sídlem na území Singapuru, případně osoby s trvalým pobytem na území Singapuru. Obvyklá doba vyřízení takové žádosti je několik dnů.

Ženy v pokročilém stádiu těhotenství (6 měsíců a více), které chtějí navštívit Singapur v rámci bezvízového styku do 90 dnů (“Social Visit”), by se měly před cestou do země obrátit se žádostí o povolení ke vstupu do země na nejbližší zastupitelský úřad Singapuru nebo přímo na “Immigration and Checkpoints Authority” (viz výše).


CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY

Cestující do země nejsou limitováni při dovozu a vývozu valut.

Celní předpisy nedovolují dovoz drog a dalších omamných látek, žvýkaček, erotického zboží jakékoliv povahy, masných výrobků, hraček a zapalovačů napodobujících zbraně, cigaret (vyjma minimálního množství pro vlastní potřebu), žvýkacího tabáku a imitací výrobků tabákového průmyslu, alkoholu (pouze 1l destilátu), zbraní (včetně např. vystřelovacích nožů), petard, kopií publikací, videokazet, kompaktních disků a dalších výrobků podléhajících cenzuře a zákonům na ochranu duševního vlastnictví.

Za držení a převážení drog se ukládají vysoké tresty. Trestem smrti se trestají osoby, u nichž se nalezne více než 500 g hašiše nebo 15 g heroinu nebo úměrné množství jiných drog. Soud nemá možnost uložit trest mírnější.

Cestujícím přivážejícím do země léky pro svou osobní potřebu, které lze získat v Singapuru pouze na zvláštní předpis (především prášky na spaní, antidepresiva a další stimulanty), se doporučuje mít při sobě potvrzení od lékaře, že daný lék je určen výhradně pro jejich osobní potřebu z důvodu jejich zdravotního stavu. Potvrzení by mělo být v anglickém jazyce.

Osoby, které do Singapuru přicestují na dobu delší než 48 hod (ne z Malajsie), mohou do země bezcelně dovézt pro svou osobní potřebu: 1 litr tvrdého alkoholu, 1 litr vína, 1 litr piva.

Další informace o dovozových restrikcích naleznete na zde.

Zboží dovážené do země je zdaňováno 7% sazbou GST (Goods and Services Tax). Dovoz zboží (suvenýry, dárky apod.) v hodnotě nad 300 SGD (cca 4200,- Kč) podléhá zaplacení uvedené daně. Další informace o dovozu zboží je možno nalézt na stránkách singapurské celní správy v sekci „Travellers“


ZDRAVOTNICTVÍ, DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Zdravotní péče i první pomoc je v Singapuru poskytována vždy za finanční úhradu (vysoké částky). Státní nemocnice jsou levnější než soukromé. Úroveň lékařské péče je vysoká.

Mezi ČR a Singapurem není dohoda o bezplatné zdravotní péči, proto se doporučuje kvalitní mezinárodní zdravotní pojištění. V ideálním případě by kromě obvyklé karty pojištěnce měl mít pojištěný při sobě i kopii uzavřené smlouvy (nejlépe v anglickém jazyce), na základě které bude patrno, co všechno v sobě pojistka zahrnuje. Některé nemocnice vyžadují před nebo po ošetření zahraničních pacientů i písemnou garanci pojišťovny, že uhradí vynaložené náklady na léčbu pacienta. Nejjednodušší řešení je zaplatit ošetření na místě hotově nebo kartou a o pojistné plnění požádat pojišťovnu dodatečně na základě dokladů o ošetření (léčbě). Proto je dobré mít s sebou mezinárodní platební kartu s dostatečně vysokým krytím.

Řadu léků je možno zakoupit i bez lékařského předpisu v lékárnách, některé i v supermarketech apod. Informace o doporučených očkováních před cestou do regionu naleznete na zde.

Pro aktuální informace doporučujeme také navštívit stránku Ministerstva zdravotnictví Singapuru.

Policie - tísňové volání 999
Záchranná služba a hasiči 995
Lékařská služba 6311 1111, 6321 4311
Informace o odletech a příletech 1800 542 4422
Reklamace zavazadel na letišti 6214 0318, 6214 0448
24-hodinová linka pro turisty 1800 736 2000
Singapore Tourist Board Feedback Hotline
(„turistická policie“)
1800 736 3366
Informace o MHD (Hotline) 1800 767 4333
Taxi: City Cab 6552 2222
Taxi: Comfort 6552 1111
Taxi: Premier Taxi 6363 6888
Taxi: Smart Cab 6485 7777
Taxi: SMRT 6555 8888
Taxi: Trans Cab 6555 3333SPECIFIKA, BEZPEČNOSTNÍ SITUACE, DOPORUČENÍ TURISTŮM

Doporučujeme věnovat nejprve pozornost aktuálním sdělením v kapitole "Upozornění pro cesty do zahraničí" na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Singapur je znám svými zákazy a omezeními. Vysokými finančními pokutami mohou být trestány: odhazování odpadků i jiné znečišťování prostředí, kouření ve veřejných budovách, přecházení silnice na červenou nebo mimo přechod pro chodce, sexuální pohoršování včetně opalování se bez oděvu apod. Za vandalismus muže být udělen fyzický trest.

Singapur je pro cizince bezpečný. Je možno se bez problémů pohybovat po ulici ve dne i v noci, riziko přepadení nebo kapesní krádeže je menší než v ČR. Přesto se doporučuje bezpečnostní rizika nepodceňovat.


DALŠÍ TURISTICKÉ INFORMACE

Singapur se vyznačuje vlhkým a teplým rovníkovým počasím během celého roku. Teploty se pohybují v rozmezí 24 - 34 °C, relativní vlhkost v rozmezí 65 – 95 %. Srážky, většinou ve formě tropických lijáků, jsou téměř rovnoměrně rozloženy po celém roce a jejich úhrn je asi 5x vyšší než ve střední Evropě. Dva ze tří dnů jsou deštivé. Většina vnitřních prostor veřejných budov, hotelů, restaurací a obchodů je klimatizována.

Singapurskou měnou je singapurský dolar ($, S$, SGD), který se dále dělí na centy. V oběhu jsou mince do hodnoty jednoho dolaru, od hodnoty 2 SGD se používají bankovky. Obvyklá provozní doba místních bank je Po-Pá: 10.00 - 15.00 hod, So: 9.30 - 13.00 hod. Výměna valut je možná ve většině bank a v dalších směnárnách, kterých je v Singapuru velký počet, jsou spolehlivé, nabízejí podobný kurs a mají otevřeno i večer. Kurs místní měny se pohybuje kolem 1,50 SGD / 1 USD. Banky a směnárny běžně přijímají americké a australské dolary, eura, malajsijské ringgity, indonéské rupie a další asijské směnitelné měny. Výměnu českých korun nelze očekávat. V naprosté většině obchodů (ne však ve stáncích s jídlem) lze používat běžné platební karty, někdy však až od útraty 20 SGD výše. Kartami lze rovněž vybírat hotovost z bankomatů, označovaných jako ATM.

Pitná voda v Singapuru je zdravotně nezávadná. Běžně k dostání je také voda balená. Konzumace jídel v místních stáncích (tzv. “hawker‘s stalls” nebo „food courts“) je bezpečná. Podle úrovně hygienického zabezpečení jsou stánky viditelně označeny stupněm A (nejlepší kvalita) až D.

Napětí v elektrické síti je v rozmezí 220 - 240 V/ 50Hz. Vzhledem k odlišnému typu elektrických zásuvek (britský typ) je pro zapojení českých spotřebičů třeba zakoupit levnou plastovou redukci (pro spotřebiče se zástrčkou typu “dvojkolík”) nebo adaptér (v případě klasické zástrčky s uzemněním).

V Singapuru je rozvinutá síť mobilních telefonů pracujících na frekvencích GSM 900 a GSM 1800 se třemi základními operátory: SingTel, M1 a Starhub. Při volání do zahraničí z telefonních automatů nutno volit předvolbu 001 a následně kód země (v případě ČR tedy 001 420 atd.). Není problém zakoupit předplacenou SIM kartu, volání do ČR tak přijde levněji, než s českým roamingem.

Pro pohyb po městě je pro krátkodobého návštěvníka nejvhodnější použít vozů taxi, kterých je v Singapuru velké množství. Jízdné je ve srovnání s ČR asi třetinové, řidiči jsou korektní, automaticky zapínají taxametr, přijímají platbu kartou a doklad vydávají bez námitek.

Spolehlivá a civilizovaná je i hromadná doprava (metro MRT a autobusy) s jízdným srovnatelným s ČR. Je však složitě odstupňováno podle vzdálenosti, proto je vhodné si opatřit tzv. EZ-link card (čti „easy-link“) za 15 SGD, která je nabita kreditem 7 SGD (lze navýšit). Prodává se ve stanicích MRT a při vstupu a výstupu do/ze stanice nebo při nástupu či výstupu z autobusu se jen přiloží ke snímači. Před odjezdem lze kartu vrátit a získat zpět nespotřebovaný kredit a vratnou zálohu 3 SGD. Nevrací se tedy pouze 5 SGD, což je kompenzováno tím, že jízdné na kartu je nižší, než při placení v hotovosti.Téměř všechny dopravní prostředky jsou klimatizovány.

Podrobné informace pro návštěvníky Singapuru jsou k dispozici zde, případně na oficiální vládní stránce, ubytování v Singapuru, informace o mezinárodních veletrzích a výstavách v zemi.