česky  english  bahasa indonesia 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydává matriční úřad na žádost státního občana České republiky.  Příslušným úřadem je matriční úřad podle místa trvalého pobytu žadatele či matriční úřad podle posledního trvalého pobytu žadatele na území České republiky před jeho odchodem do ciziny. Žádost o vydání vysvědčení lze podat cestou zastupitelského úřadu České republiky v Jakartě, který ji postoupí příslušnému matričnímu úřadu.

K podání žádosti je nutno se osobně dostavit na konzulární oddělení Velvyslanectví České republiky v Jakartě po předchozí písemné rezervaci termínu na e-mailu jakarta@embassy.mzv.cz.  

Žadatelem o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je občan ČR nebo jeho zplnomocněný zástupce, který předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

 

Náležitosti žádosti jsou:

a) řádně a čitelně vyplněný formulář žádosti (Žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (DOCX, 31 KB)),

b) platný doklad totožnosti (tj. občanský průkaz, cestovní pas),

c) rodný list (originál nebo ověřená kopie),

d) úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině anebo nemá-li trvalý pobyt na území ČR,

e) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera,

f) úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů,

g) kopie dokladu totožnosti druhého snoubence (nejlépe cestovního pasu),

ch) správní poplatek ve výši 500 Kč, resp. ekvivaletní částka v IDR dle aktuálního sazebníku konzulárních poplatků.

 

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství má platnost 6 měsíců od data jeho vydání.

 

Doklad je nutné nechat pro použití před orgánem cizího státu opatřit náležitým vyšším ověřením (pro Indonéskou republiku je náležitým ověřením apostilní doložka, více viz tento článek) a opatřit úředním překladem (doporučujeme v této věci komunikovat s příslušným matričním úřadem, u něhož se bude sňatek konat).