česky  english  bahasa indonesia 

rozšířené vyhledávání

Žádost o vydání duplikátu matričního dokladu

Pokud potřebujete vydat kopii českého rodného/oddacího/úmrtního listu, protože jste původní doklad ztratili nebo jej nemůžete najít, či potřebujete rodný list své matky/otce, popř. musíte úřadům doložit úmrtní list přímého příbuzného, lze kdykoli požádat o vystavení duplikátu požadovaného matričního dokladu.

Duplikát matričního dokladu se vydává za poplatek  (300,- Kč) na žádost oprávněné osoby. Oprávněnou osobou se rozumí osoba, jejíž matriční doklad má být vydán a nebo osoba v příbuzenském vztahu nebo jiná osoba, která osvědčí právní zájem na získání matričního dokladu. Příbuzenský vztah je nutno doložit rodnými listy.

K podání žádosti o vydání duplikátu je nutné předložit:

1. vyplněnou žádost o vydání duplikátu matričního dokladu

2. kopii Vašeho dokladu totožnosti (cestovní pas, řidičský nebo občanský průkaz) – předkládá se kopie datové stránky (stránka s fotografií a údaji o držiteli)

3. pokud nejste osobou, jejíž matriční doklad má být vydán, přiložte na samostatném papíru žádost s odůvodněním potřeby vydání duplikátu matričního dokladu a doložte prosím doklady potvrzující příbuzenský vztah s osobou jejíž doklad má být vydán

Jakmile nám bude z České republiky doklad doručen, můžete si jej osobně převzít na velvyslanectví a nebo Vám bude zaslán na Vámi udanou adresu v žádosti.

přílohy

zadost_o_dupl_RL 16 KB PDF (Acrobat dokument) 11.7.2011