česky  english  bahasa indonesia 

rozšířené vyhledávání

Úřední deska

Na Úřední desce velvyslanectví České republiky v Jakartě jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění považuje za doručenou.

 

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Číslo jednací Jméno a příjmení Vyvěšeno Svěšeno
OAM-56360-15/ZM-2019 HOSSAIN Sadek PDF (PDF, 110 KB) 07.12.2022 23.12.2022