česky  english  bahasa indonesia 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádosti o dlouhodobé vízum/povolení k pobytu

Žadatelé o  dlouhodobé vízum nebo o povolení k pobytu se registrují k podání žádosti na e-mailové adrese jakarta@embassy.mzv.cz. Na žádosti o registrace podané jiným způsobem nebude brán zřetel.

V registračním e-mailu musí být uvedeny následující údaje:

  • jméno a příjmení žadatele
  • datum narození
  • číslo cestovního dokladu
  • účel pobytu žadatele
  • kontaktní údaje (telefon, e-mail)

V příloze e-mailové objednávky musí být:

  • kopie datové stránky cestovního dokladu žadatele s fotografií a osobními údaji (formát pdf)
  • kopie stránky dokladu prokazujícího účel pobytu (formát pdf)

Bez uvedených náležitostí je registrace neplatná a nebude zastupitelským úřadem dále zpracována.

Po obdržení platné objednávky zašle zastupitelský úřad žadateli konkrétní termín určený pro podání žádosti o dlouhodobé vízum nebo žádosti o povolení k pobytu.

Stanovený termín nelze měnit.

V případě zrušení přiděleného termínu ze strany žadatele může zastupitelský úřad stanovit nový termín pouze po obdržení nové objednávky.