česky  english  bahasa indonesia 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k předkládání návrhů do programu B2B

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na přípravu a realizaci projektů v rámci „Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (program B2B)“ pro rok 2022. Lhůta pro podání Vašich návrhů byla stanovena na 26.listopadu 2021. Bližší informace o podmínkách účasti naleznete na webovém portálu České rozvojové agentury.

Výzva je vyhlášena na základě ustanovení zákona č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí. Program B2B se zaměřuje na všechny rozvojové země dle klasifikace OECD.

Firmy mohou získat dotaci v režimu de minimis až 50% celkových nákladů (nejvýše však 500 tis. Kč) na přípravu studií proveditelnosti a podnikatelských plánů nebo až 40% celkových nákladů (nejvýše však 2 mil. Kč) na samotnou realizaci projektu.

Cílem Programu B2B, který spravuje Česká rozvojová agentura, je zapojení soukromého sektoru do naplňování cílů zahraniční rozvojové spolupráce ČR, podpora soukromého sektoru v rozvojových zemích a zároveň plnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Projekty tak musí demonstrovat rozvojový dopad pro daný region nebo cílovou skupinu (např. rozvoj podnikatelského prostředí, zapojení místních dodavatelů do hodnotových řetězců, posílení konkurenceschopnosti, přenos technologií a know-how, tvorbu nových a kvalifikovaných pracovních míst, environmentálně přijatelné technologie nebo zavádění výrobních a pracovních standardů).

Žádosti je možno předkládat do 26. 11. 2021, do 15:00, dle instrukcí na webu CZECHAID.CZ

V souvislosti s výzvou pro předkládání žádostí o dotaci v rámci „Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (program B2B)“ pro rok 2022 připravila Česká rozvojová agentura webinář pro potenciální žadatele, který proběhne dne 25. 10. 2021 od 10:00 hodin. Během webináře se firmy seznámí se strategií a s pravidly programu. Účastníci budou podrobně provedeni postupem vyplňování žádosti o dotaci. Během webináře bude prostor pro dotazy z publika. Webinář bude uskutečněn online prostřednictvím platformy MS Teams.

Více informací na webu CZECHAID.CZ