česky  english  bahasa indonesia 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby v České republice

 Podle současné právní úpravy lze na zastupitelském úřadu v zahraničí hlasovat při:
- volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
- volbě prezidenta republiky

V Indonésii lze hlasovat pouze na Velvyslanectví ČR v Jakartě. Na honorárních konzulátech ČR nelze hlasovat. Při hlasování se volič musí na dostavit osobně.

Ve výše uvedených volbách může na uvedených zastupitelských úřadech hlasovat:
volič zapsaný do zvláštního seznamu voličů vedeného příslušným zastupitelským úřadem, nebo
volič, kterému příslušný obecní úřad pro dané volby vydal voličský průkaz.  
České zákony neumožňují korespondenční volbu, volbu elektronickými prostředky ani hlasování v zastoupení.
Dle § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, jsou všechny úkony pro účely využití volebního práva osvobozeny od poplatků.