česky  english  bahasa indonesia 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: CTK
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Důležité termíny pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021 – vydání voličského průkazu, vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

Pokud je občan zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném na Velvyslanectví ČR v Jakartě a nezamýšlí volit na tomto úřadu, může na velvyslanectví požádat o vyškrtnutí z voličského seznamu nebo o vydání voličského průkazu, který mu umožní volit v jiném volebním obvodu, a to i na území ČR.

Vydání voličského průkazu

Volič může požádat o vydání voličského průkazu, a to osobně na velvyslanectví do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů, tj. 6. října 2021, nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 1. října 2021; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Velvyslanectví předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů před prvním dnem voleb,   tj. 23. září  2021, a to osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle v poštovním styku, formou mající podle místních podmínek charakter doporučené zásilky. Pokud se volič dostaví osobně na zastupitelský úřad do 6. října 2021 a požádá o vydání voličského průkazu, vydá mu zastupitelský úřad voličský průkaz na počkání.

Vyškrtnutí z voličského seznamu

Velvyslanectví provede vyškrtnutí voliče ze zvláštního seznamu voličů na základě žádosti voliče. Žádost o vyškrtnutí voliče ze zvláštního seznamu voličů může být písemná nebo ústní. Ústně může volič požádat o vyškrtnutí jen při osobní návštěvě zastupitelského úřadu. Uznat lze též žádost voliče o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů zaslanou elektronickou poštou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem. Běžná žádost prostřednictvím e-mailu není dostačující z důvodu nedostatečné identifikace voliče a anonymity odesílatele. Přijmout lze rovněž žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, zaslanou e-mailem, jehož přílohou bude scan žádosti s úředně ověřeným podpisem žadatele. Telefonická žádost není přípustná.

Vyškrtnutí s účinností pro volby do PS P ČR konané v roce 2021 lze provést nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb, tj. nejpozději 6. října 2021. Voliče, kterému byl vydán voličský průkaz, lze vyškrtnout jen tehdy, jestliže spolu s podáním žádosti o vyškrtnutí velvyslanectví vrátí voličský průkaz.

Velvyslanectví vydá vyškrtnutému voliči potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného úřadem.