česky  english  bahasa indonesia 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Wikimedia
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o cestování do Indonésie, Sultanátu Brunej a Východního Timoru


 

VYCESTOVÁNÍ  Z ČR a NÁVRAT DO ČR

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky nouzový stav na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021.

Vycestování z ČR (mimo nezbytné, naléhavé a neodkladné cesty) je zakázáno do 11 zemí světa s extrémním rizikem nákazy COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronavirus SARS-CoV-2 dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemí v článku Rozcestník.

Testovací místo v Indonésii pro absolvování testu na COVID-19 lze vyhledat dle konkrétní lokality pomocí webové aplikace halodoc.

 

INDONÉSIE

VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

!!! AKTUÁLNĚ: Nová omezení pro cestování do a z Indonésie a v rámci země platná od 6. července 2021

Cestování do Indonésie a v rámci Indonésie od 9. února 2021

Od 31. března 2020 platí zákaz vstupu do Indonésie a letištního tranzitu pro cizí státní příslušníky cestující za účelem turistiky.

Dle sdělení indonéských imigračních úřadu z 20. září 2020 jsou cizí st. příslušníci, kteří aktuálně pobývají v Indonésii jako držitelé nouzového povolení k pobytu (Emergency Stay Permit /Izin Tinggal Keadaan Terpaksa - ITKT/) na základě vypršeného bezvízového pobytu, původního příjezdového víza (visa on arrival), vícevstupního víza /D212/ nebo povolení k pobytu KITAS či KITAP si mohou prodloužit tato víza a pobytové tituly nebo zažádat o nové. Pokud tak neučiní, vystavují se možným sankcím ze strany imigračních úřadů.


DOPRAVA:

AKTUÁLNĚ: Zesílená plošná opatření proti šíření COVID-19 v Indonésii platná od 03. 07. 2021

Mezinárodní letecká přeprava: Je vždy potřeba se informovat u konkrétní letecké společnosti, zda v daném termínu let uskuteční a za jakých podmínek (test na COVID-19, prokázání návazné cesty z letiště příletu do cílové destinace apod.) budou cestující přijeti do přepravy.

Nový proces odbavení při příletu na mezinárodní letiště Soekarno-Hatta v Jakartě

Cestující ze zahraničí, kteří přilétají na mezinárodní letiště Soekarno-Hatta v Jakartě, prochází během odbavení při příletu následujícími stanovišti.

1) Cestující vyplní v příletové hale osobní údaje a údaje o svém letu do aplikace HORE V2 (Hotel Reservation app). K poskytnutí dat mohou cestující použít rovněž datové terminály instalované v hale.

2) Cestující předloží ke kontrole zdravotní doklad (negativní PCR test). Kontrola je prováděná pracovníky úřadu KKP Kemenkes (Port Health Office of the Ministry of Health of Indonesia). Cestujícímu je určeno, zda absolvuje povinnou popříletovou karanténu v designovaném hotelu nebo v karanténním zařízení Pademangan Athletes´ House.

3) Cestující prochází imigrační kontrolou.

4) Cestující si vyzvedne zavazadla.

5) Cestující prochází celní kontrolou.

6) Určení cestující se registrují na vyčleněné přepážce (Hotel Help Desk) k absolvování povinné popříletové karantény v designovaném hotelu.

přehled hotelů určených pro povinnou popříletovou karanténu (PDF, 1017 KB)

7) Cestující prochází kontrolou ze strany Letištní policie.

8) Určení cestující jsou na vyčleněném místě vyzvednuti autobusem, který je odveze do designovaného hotelu k absolvování povinné popříletové karantény.

Vnitrostátní letecká přeprava: Probíhá za zvláštních podmínek. V letadlech je možné využít jen 50% kapacity z důvodu dodržení odstupu, pasažéři musí prokázat negativní COVID-test.


OPATŘENÍ:

Ve všech provinciích země, včetně hlavního města Jakarty, platí režim tzv. místních mikro-restrikcí (PPKM mikro). V jeho rámci oblastní komunity (neighbourhood areas) v městech a obcích přistupují k místnímu lockdown, pokud se u nich razantně zvýší počet covid nakažených (o více jak 100 osob za posledních 7 dnů). Režim byl v pol. února zaveden pro hlavní město Jakartu, některé provincie na Jávě a ostrov Bali a postupně byl rozšířen i na další oblasti země. Nadále platí omezení pro počet osob v nákupních střediscích, restauracích a veřejných dopravních prostředcích. V uzavřených prostorách i na veřejnosti jsou lidé povinni nosit roušky, dodržovat hygienické zásady včetně mytí rukou a dodržovat rozestupy.   

Velvyslanectví ČR v Jakartě zůstává otevřeno pro omezenou vízovou a matriční agendu.

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Ministerstvo zahraničních věcí Indonésie

Ministerstvo zdravotnictví Indonésie

Aktuální informace k šíření koronaviru COVID-19 v Indonésii

 

SULTANÁT BRUNEJ

VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Od 24. března 2020 platí zákaz vstupu do země a letištního tranzitu pro všechny cizí státní příslušníky.

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Ministerstvo zdravotnictví Brunei Darussalam

Imigrační úřad Brunei Darussalam

 

VÝCHODNÍ TIMOR

VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Od března 2020 je v zemi zaveden nouzový stav. Všechny osoby přijíždějící do země musí podstoupit 14-denní karanténu ve státním nemocničním zařízení nebo v soukromém příbytku po obdržení úředního souhlasu. Na veřejnosti je povinné nošení roušek a dodržování hygienických opatření (včetně zachování min. 1,5 m odstupu ve společenském styku). Po dobu nouzového stavu zůstávají v platnosti všechny úřední dokumenty a rozhodnutí, kterým by jinak vypršela platnost.

Aktuálně přijatá opatření obnášejí:  

Zákaz pozemního, námořního a leteckého cestování z území hlavního města Dili a dalších municipalit země, přičemž cestovat lze pouze v ospravedlnitelných případech z důvodu bezpečnosti, veřejného zdraví, humanitární potřeby, příp. z jiných důvodů ve veřejném zájmu, se souhlasem vládního Integrovaného centra pro zvládání krizových situací (CIGC).  

Všechny osoby přijíždějící do země ze zahraniční se musí prokázat platným covid testem s negativním výsledkem a absolvovat povinnou izolaci v zařízení určeném Ministerstvem zdravotnictví Východního Timoru nebo v domácí rezidenci. Osoby, které se prokáží platným očkovacím certifikátem jsou vyňaty z tohoto opatření.  

Obyvatelé hlavního města Dili jsou povinni absolvovat izolaci v domácím zařízení, přičemž výjimka z tohoto opatření se vztahuje na cesty za lékařským ošetřením, účast na soudních nebo policejních řízeních, nákup zboží nebo nezbytných služeb a cest do zaměstnání.  

Platí zákaz jakýchkoli společenských, kulturních, sportovních a náboženských akcí, kterých se účastní shromáždění lidí.  

Dohled nad dodržováním uvedených opatření provádějí východotimorské policejní složky.

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Úřad vlády Východního Timoru