česky  english  bahasa indonesia 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Picmedia
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace pro cizince – povinnost absolvování adaptačně-integračních kurzů

Povinnost absolvování adaptačně-integračních kurzů vyplývá ze zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR. Kurz musí absolvovat každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému, příp. trvalému pobytu v ČR.

Nevztahuje se však na některé kategorie dlouhodobých pobytů (např. za účelem studia, investování, zaměstnanecké a modré karty v rámci vládních programů apod.) a žadatele do 15 let a nad 61 let, občany EU a jejich rodinné příslušníky.

Cizinec je povinen kurz absolvovat do jednoho roku od převzetí povolení k pobytu. Nesplnění této povinnosti je považováno za přestupek, za který je možno uložit pokutu až do výše 10 000,- Kč.

Kurz trvá 4 hodiny a stojí 1 500,- Kč. Je organizován výhradně Centry na podporu integrace cizinců (www.integracnicentra.cz) v českém jazyce s tlumočením do cizích jazyků (angličtiny, arabštiny, francouzštiny, mongolštiny, ruštiny, srbštiny, španělštiny, ukrajinštiny, vietnamštiny, příp. dalšího jazyka).

Během kurzu cizinci dostanou základní informace ohledně podmínek pobytu na území, zaměstnání, podnikání, bydlení, vzdělávání, zdravotnictví a dále obecné informace o ČR (historii, kultuře apod.).

Další informace k adaptačně-integračním kurzům lze nalézt na web stránkách Ministerstva vnitra ČR.