česky  english  bahasa indonesia 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Návštěva členů kontrolního výboru PSP ČR a vice-prezidentky NKÚ v Indonésii

Členové kontrolního výboru PSP ČR vedení místopředsedou Poslanecké sněmovny J. Bartoškem společně s vice-prezidentkou NKÚ Z. Horníkovou navštívili ve dnech 17. – 22. července Indonéskou republiku.
 

Členové kontrolního výboru PSP ČR a vice-prezidentka NKÚ zahájili pracovní program své cesty jednáním se členy výboru XI Parlamentu Indonéské republiky. Obě strany se navzájem seznámily se strukturou parlamentů, funkcemi jednotlivých výborů a komisí a s procesem přípravy rozpočtu obou zemí. ID strana přiblížila otázky zdaňování, ekonomické výkonnosti, zadluženosti a rozvoje infrastruktury, který Indonésie v posledních letech považuje za zásadní. Součástí diskuse bylo rovněž téma fungování a vztahu nejvyšších kontrolních orgánů ČR a ID (NKÚ a BPK) směrem k parlamentu.

Dalším jednáním na úrovni parlamentů bylo setkání se členy rozpočtového výboru ID parlamentu. I v rámci tohoto jednání proběhla výměna informací o struktuře a činnosti výborů, včetně objasnění otázky, do jaké míry mohou jednotliví poslanci ovlivňovat strukturu státního rozpočtu v závislosti na investičních záměrech jednotlivých regionů.

Jakartská jednání se zástupci ID parlamentu završil pracovní oběd se členy Výboru pro meziparlamentní spolupráci, v jehož rámci byly diskutovány nejen otázky spolupráce českého a indonéského parlamentu, ale i role parlamentní diplomacie při rozvoji bilaterálních vztahů.

Česká delegace měla rovněž možnost jednat se zástupci regionálního parlamentu v Yogyakartě.

01

01

Druhou část společné pracovní cesty tvořila jednání na úrovni nejvyšších kontrolních úřadů (NKU a BPK). Česká delegace byla přijata předsedou nejvyššího kontrolního úřadu ID (BPK). Společně s vice-prezidentkou NKÚ Z. Horníkovou se shodli na velmi těsné, dlouhotrvající a plodné spolupráci nejvyšších kontrolních úřadů obou zemí, přičemž Z. Horníková připomenula spolupráci ČR a ID v rámci INTOSAI na vypracování zprávy zelených měst a energetiky.

Členové kontrolního výboru PSP ČR a vice-prezidentka NKÚ rovněž navštívili školicí středisko BPK, kde probíhá základním výcvik budoucích auditorů i proškolování kmenových zaměstnanců BPK.

Česká delegace měla rovněž možnost navštívit regionální centrum BKP v Yogyakartě, kde se, mimo jiné, seznámila s fungováním a vztahem regionálního zastoupení BPK s regionálním parlamentem. V nedalekém Magelangu pak členové parlamentu a NKÚ navštívili nově otevřené muzeum BKP.

Vedle jednání na parlamentní a NKÚ úrovni byla česká delegace přijata ředitelem odboru fiskální politiky ministerstva financí Indonésie a guvernérem zvláštní správní oblasti Yogyakarta Sri sultánem Hamengkubuwonem X.

Galerie


PSP