česky  english  bahasa indonesia 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Slovo velvyslance I. Hoťka ke krajanům

 

Vážení krajané, vážení přátelé,

s odstupem času, pod rouškou nezvaného „agresora“ viru COVID 19 dovolte, abych vás opět krátce  oslovil. Mnohé původní predikce známe a mnohé vzaly za své. Pandemie je stále s námi a všichni jsme se s ní v různé formě přímo setkali. Složitý vývoj dnešního globálního bytí je přímo životy ohrožující. Proto se mu naše civilizace nemůže podvolit. Společnost a komunity jsou nuceny vypořádat se s realitou a být aktivní v doposud nepoznaném prostředí. Každá společnost a každá země volí svoji cestu k jejímu potlačení.

Nejinak tomu může být v Indonésii i v naší zemi. Opatření jsou úspěšná a méně úspěšná, nicméně život nemůže být zastaven. V současné době čelíme nové infekční vlně i novým restrikcím vyvolávajícím různé reakce. Společnost ztrácí své blízké, nemůže ztratit víru v odvrácení katastrofy. Opatření a nutné regulace je nezbytné respektovat. Místní vláda přistoupila k regionálním restrikcím a striktnímu zdravotnímu protokolu centrálně schvalovanému. Zabezpečila testovací podmínky a v současné době je například Jakarta ve fázi určitého rozmělnění. Prezentovaná čísla však stále nevedou k plnému optimismu. Podle Světové zdravotnické organizace dochází i v Indonésii k postupnému zlepšování pozice v oblasti kapacit a testování, nicméně kritéria pro odstoupení od restrikcí nejsou údajně stále naplňována.

Indonésie je tudíž trvale směrem k vnějšímu světu v podstatě uzavřená. Snaží se dojednávat tzv. zelené regionální koridory. 26. 10. 2020 byl otevřen koridor se Singapurem. Možnost existuje na dvou terminálech, tj. terminálu mezinárodního letiště v Jakartě a terminálu přístavu na ostrově Bintan.  Měl by poskytnout rezidentům za striktních pravidel, při podstoupení COVID testu před odjezdem a po příjezdu v obou směrech, možnost nezbytných cest. Podmínkou nutnou je potvrzení státního, či obchodního zájmu partnerem přijímající země. Základem je zajištění elektronického víza. Lze říci, že cestovní ruch tak stále není prioritou. Přesto jsou připravovány projekty zpřístupnění Bali a postupně dalších regiónů pro turisty z ČLR, Korejské republiky, Singapuru a UAE. Mohlo by se tak stát ještě do konce tohoto roku.

Uzavření Indonésie a uplatňovaná omezení jsou důvodem, proč jsem vás a naše partnery, po třiceti letech práce v zahraniční službě, poprvé za svoji dvacetiletou angažovanost v zahraničí, nemohl přizvat k připomenutí našeho státního svátku 28. října. Přiznávám, že sám osobně uvedené vnímám jako doposud nepoznané. Proto, při dodržení veškerých restrikcí a zdravotního protokolu jsem si komorně a na etapy s některými  přáteli naší země, kteří byli hosty předešlých oslav z řad vládních představitelů, politiků, významných podnikatelů, bezpečnostních složek i nevládních organizací, byť ve velice omezeném počtu, osobně i vaším jménem, náš nejvýznamnější státní svátek připomenul. Jsem rád, že naše země má ve zmíněných kruzích trvale oporu a není opomíjena. Stejně tomu je v případě připomínky jiného výročí, 17. listopadu, kdy již 31 let žijeme v jiné společnosti, nežli v té, do které jsme se mnozí narodili. Je dobré připomenout, že změna přinesla všem narozeným po roce 1989 i nám narozeným dříve nový život. Važme si jej, aniž bychom ustupovali novým výzvám a rizikům.

Situace byla a dnes nadále zůstává krizová.  Režim chodu zastupitelského úřadu je dlouhodobě omezený, nicméně v rámci restrikcí a zdravotního protokolu trvale pracujeme. Zabezpečili jsme letecké repatriace uvízlých turistů, napomáháme realizaci uzavřených kontraktů.  Ve složitém období realizujeme jednání na podporu nových proexportních aktivit. Připravujeme podmínky a program pro vzájemná politická jednání i na ministerské úrovni včetně dlouhodobých programů, které by měly být, jakmile okolnosti dovolí, realizovány. I za tohoto extrémního stavu trvale navazujeme na to, co se nám v minulých letech úspěšně podařilo. Nepřistupujeme na slovo vypnuto.

Náš pětiletý politický dialog na centrální úrovni etabloval podmínky pro ekonomickou a další spolupráci. Z naší strany jsme realizovali návštěvu ministra zahraničních věcí, návštěvu předsedy Senátu PČR, návštěvu ministra obrany, návštěvy senátních i poslaneckých delegací a exekutivní mise vedené náměstky mnoha resortů, často v doprovodu podnikatelských misí. Z místní strany Prahu navštívila ministryně námořnictví a rybolovu, ministr průmyslu, ministr dopravy, ministr energetiky a přírodních zdrojů, stejně jako představitelé komor místního parlamentu a mnozí nejvyšší představitelé regionů.

České subjekty s podporou ZÚ jsou velice aktivní mimo dalšího v rámci aspektů bezpečnostní spolupráce, kdy se naše země stává významným partnerem Indonésie. Pokračujeme ve formování nadstandardních politických vztahů s Yogyakartou. Není chybou diplomacie, že podnikatelské subjekty prozatím toto příznivé prostředí nedokázaly plně uchopit a proexportně vytěžit. Zajistili jsme produktivní jednání s regionálními představiteli od nejzápadnější provincie Aceh, až po Papuu. Partnery jsou ministerstva dopravy, životního prostředí, energetiky a minerálních zdrojů, stejně jako další resorty. Ani pandemie nás neodstavila od vzájemné spolupráce, často i s využitím webinářů.

Naše vláda jako jedna z prvých z členských zemí EU významně podpořila prostřednictvím Červeného kříže humanitární pomoc při řešení přírodní katastrofy na Sulawesi. Díky vzájemné spolupráci regionální vláda West Nusa Tenggara přijala program finanční podpory studentů, kteří budou v příštích letech studovat na vysokých školách v ČR. Právě v této provincii naše země reagovala jako jedna z prvých na přírodní katastrofu. Nadace Petry Němcové Happy Hearts se stala pilotním partnerem naší rozvojové pomoci a vystavěla z prostředků naší vlády čtyři školská zařízení. Páté školské zařízení bylo zabezpečeno z finančních prostředků sbírky ZÚ ČR s podporou podnikatelských subjektů a je směrováno do oblasti Timoru. Spolupráce pokračuje i v jiných regionech, i když pandemie činnost omezuje.

Podpora ochrany životního prostředí je díky vám všem i našim dobrovolníkům a neziskovým organizacím celoplošně etablována a je potěšitelné, že prostředky podpory směřují prostřednictvím našeho zastupitelského úřadu velice účelně i tímto směrem.  Navázali jsme úzkou spolupráci s nadací Faiar Hidayah s cílem zajištění šíření povědomí o ČR v rámci školských zařízení, které po celé zemi nadace provozuje. Zapojení stážistů z ČR do výuky je významným počinem. Představili jsme mnohé kulturní pořady i umělce a podpořili regionální akce v této oblasti. To pochopitelně není vše. Proto se omlouvám, pokud jsem některé zajišťované další aktivity i s vaším zapojením během tohoto krátkého komentáře nezmínil.

S mnohými z vás jsem měl možnost osobního setkání. Působíme na rozsáhlém teritoriu, kdy přelet země představuje přes 7,5 hodiny letu. Proto podpora směrem k našim občanům a krajanům, včetně cestovatelů je zajišťována i prostřednictvím honorárních konzulátů. Návazně na rezignaci bývalého honorárního konzula na Bali pana Grahama Jamese se nám podařilo s pomocí místního MZV a honorárního konzula v Surabaye pana Hermawana promptně obnovit funkčnost úřadu. V současné době byl ukončen proces schvalování nového honorárního konzula pana Gusdi Sugharta, který přebírá agendu. Naším dalším záměrem je připravit podmínky pro činnost dvou asistentů pracujících pod honorárním konzulem k zajištění celoplošných služeb občanům na území této významné turistické destinace. Dále je v řešení budoucnost honorárního konzulátu v Yogyakartě i Semarangu.

Nejvýraznějším počinem ve spolupráci s krajany bylo dle mého soudu ustanovení nevládní organizace tzv. společnosti přátel BohemIndo. Jedná se o etalon pro výměnu informací a spolupráce v rámci české komunity, stejně jako institucializaci spolupráce se ZÚ v Indonésii. Členům zakladatelům patří za převzetí této myšlenky a iniciativy moje osobní poděkování.

V posledních letech se povedlo realizovat, mnohdy i s vaší podporou, nemálo nového, odvedli jsme kvalitní sumu práce. Stačí nahlédnout do rostoucích statistik obchodní výměny. Mnohé čeká stále na realizaci. Domnívám se, že naše práce poskytuje dostatek aktivních příležitostí a návazného prostoru pro rozšiřování vzájemné spolupráce. Ani pandemie nás v tomto smyslu nezastavila.

S ohledem na skutečnost mého plánovaného ukončení mise dovolte, abych se na závěr touto cestou, i když s malým předstihem, s vámi se všemi rozloučil a popřál hodně štěstí v osobních životech. Nám všem pak brzké vytlačení COVID- 19 z našich životů.

Děkuji a přeji vám mnoho osobního štěstí a úspěchů,

Ing. Ivan Hotěk                                                                                                                                                   

 velvyslanec