Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k cestám do zahraničí v souvislosti se šířením koronaviru ve světě

 

Od 15.6.2020 se uvolňují překážky volného pohybu osob na většině území EU. Po ukončení nouzového stavu v České republice k 17. květnu 2020 platí na území ČR v souvislosti s epidemií koronaviru ochranná opatření ministerstva zdravotnictví. 

 

KOIC2

 

Rozcestník informací k cestování do zahraničí
(EU + ostatní státy)

Ministerstvo zdravotnictví z dostupných dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) vyhodnocuje epidemiologickou situaci a aktualizuje seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19. S účinností od pondělí 10. srpna 2020 Rumunsko zůstává mimo seznam států s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19.

Španělsko zatím zůstává na seznamu států s nízkým rizikem, nicméně MZV varuje před zvýšeným rizikem nákazy zejména v oblasti Barcelony a doporučujeme do této oblasti cestovat jen v nezbytných případech.

Další významná lokální ohniska ze zvýšeným rizikem nákazy představují oblasti Zadar (Chorvatsko), Bavorsko (Německo) a Slezské vojvodství (Polsko). MZV vyzývá v těchto oblastech ke zvýšené opatrnosti.

Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví byla vydána i obecná doporučení k chování v přímořských oblastech (s ohledem na vyšší výskyt importu nákazy do ČR z vybraných přímořských letovisek v závislosti na konkrétních událostech/způsobu chování turistů).

MZV i nadále doporučuje cestovat do ostatních zemí světa (označených červeně a neoznačených žádnou barvou na tzv. Semaforu)  jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci, z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření  a výrazných komplikací v dopravě. MZV ČR doporučuje před cestou uzavřít cestovní pojištění obsahující i léčebné výlohy pro případ onemocnění COVID-19.

Semafor 3.8.2020

Semafor 3.8.2020


Cestujete do státu EU?


cesta je možná

Belgie, Bulharsko, Dánsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko,  Rumunsko, Řecko (vyjma cest vozidlem), Slovensko, Švédsko, Švýcarsko, Španělsko (některé oblasti mohou být uzavřeny),  Velká Británie 


cesta je možná, ale podléhá karanténě, testu, nebo jiným podmínkám - viz Rozcestník

Dánsko (povinný test pouze pro Grónsko a Faerské ostrovy), Estonsko (karanténa), Francie (zámořská území), Irsko (karanténa),  Island (povinný test nebo karanténa), Kypr (povinný test),   Lotyšsko (karanténa),   Portugalsko - Madeira, Azory, Řecko - pouze při pozemní cestě vozem, Slovinsko (karanténa, test)


cesta není možná/nebo povolená

Finsko, Litva - nelze vstoupit

Důležitá informace: Výše uvedené informace se týkají tzv. zbytných cest, jakými jsou například cesty turistické. Nezbytné cesty MOHOU být umožněny, více informací v tzv. Rozcestníku informací k cestám do zahraničí
Přehled vychází z volně dostupných informací a je pravidelně aktualizován. Nemá právní závaznost.

 


NÁVRAT ZE ZAHRANIČÍ DO ČR - SEMAFOR

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření v souvislosti s epidemií koronaviru upravuje ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (ze dne 31.7.2020) a pravidelně aktualizované sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR, tzv. Semafor, na jehož základě nemusí občané ČR a cizinci cestující do České republiky  ze státu s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (zelená barva) předkládat negativní test ani nastoupit karanténu.

Při návratu (delším než 12 hodin) ze států s vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (červená barva) a ze zemí mimo EU a schengenský prostor (neoznačené žádnou barvou), které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy,  je po vstupu do ČR až na výjimky nutno nahlásit svůj vstup krajské hygienické stanici a do 72 hodin předložit potvrzení o negativním RT-PCR testu na COVID 19 nebo podstoupit karanténu. Tyto podmínky se vztahují i na občany ČR, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, tzn. bydlí-li v zemích s nízkým rizikem nákazy COVID-19 (označených zeleně), nutnost předložit po vstupu do ČR negativní test nebo nastoupit karanténu se na ně nevztahuje, ale bydlí-li v zemích s vysokým rizikem nákazy COVID-19 (tj. označených  červeně, nebo žádnou barvou) musí po vstupu do ČR kontaktovat hygienickou stanici a předložit negativní test nebo nastoupit karanténu (nevztahuje-li se na ně některá z výjimek).  

Více informací o podmínkách vstupu na území ČR naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR.


 

Vracíte se z…?

 
Evropy

návrat do ČR bez nutnosti testu na COVID-19 a karantény

Andorra, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Monako, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán, Velké Británie


po návratu do ČR nutný test na COVID-19, nebo karanténa

Rumunsko a ostatní výše neuvedené evropské státy


ze zemí mimo Evropu?

návrat do ČR bez nutnosti testu na COVID-19 a karantény

Australský svaz, Japonsko, Kanada, Korejská republika,  Nový Zéland, Thajsko, Tunisko


po návratu do ČR nutný test na COVID-19, nebo karanténa

ostatní výše neuvedené státy světaDROZD (Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí)

DROZD s nápisem

.