Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k cestám do zahraničí v souvislosti se šířením koronaviru ve světě

 

Od 15.6.2020 se uvolňují překážky volného pohybu osob na většině území EU. Po ukončení nouzového stavu v České republice k 17. květnu 2020 platí na území ČR v souvislosti s epidemií koronaviru ochranná opatření ministerstva zdravotnictví. 

 

KOIC2

 

Rozcestník informací k cestování do zahraničí
(EU + ostatní státy)

Od 15. 6. 2020 MZV ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest do států s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (označených zeleně na tzv. Semaforu).

MZV ČR i nadále doporučuje cestovat do ostatních zemí světa (označených červeně a neoznačených žádnou barvou na tzv. Semaforu jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci, z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření  a výrazných komplikací v dopravě. 

Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví byla vydána i obecná doporučení k chování v přímořských oblastech (s ohledem na vyšší výskyt importu nákazy do ČR z vybraných přímořských letovisek v závislosti na konkrétních událostech/způsobu chování turistů). Ministerstvo zdravotnictví vydalo také  doporučení pro občany, kteří cestují do Chorvatska a Francie. S ohledem na epidemiologický vývoj doporučuje MZV ČR českým občanům pečlivě vážit zbytnost cest do Francie.

MZV ČR doporučuje před cestou uzavřít cestovní pojištění obsahující i léčebné výlohy pro případ onemocnění COVID-19.

Ministerstvo zdravotnictví ČR z dostupných dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) vyhodnocuje epidemiologickou situaci a aktualizuje seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19.

Aktuální seznam zemí s nízkým rizikem nákazy na webu Ministerstva zdravotnictví ČR

a na přiložené mapě:

Semafor 14. 9. 2020

Semafor 14. 9. 2020


Cestujete do státu EU?


cesta je možná

Bulharsko, Francie, Chorvatsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko,  Polsko, Portugalsko, Rakousko kromě cestujících z Prahy,  Španělsko - pouze Baleárské a Kanárské ostrovy, Švédsko


cesta je možná, ale podléhá karanténě, testu, nebo jiným podmínkám - viz Rozcestník

Belgie (karanténa, test), Estonsko (karanténa), Francie (zámořská území), Irsko (karanténa),  Island (povinný test nebo karanténa), Itálie (povinný test), Litva (povinný test), Lotyšsko (karanténa),  Malta (test od 29.8.), Německo (karanténa nebo test), Nizozemí  (karanténa), Norsko (karanténa), Portugalsko - Madeira, Azory, Rakousko - cestující z Prahy (pouze s testem), Rumunsko (test, karanténa), Řecko (test), Slovensko (povinný test),  Slovinsko (karanténa, test), Švýcarsko, Velká Británie (karanténa od 29.8.)


cesta není možná/nebo povolená/riziková

Dánsko, Finsko, Kypr, Maďarsko - nelze vstoupit (jen výjimky),

Španělsko (s výjimkou Baleárských a Kanárských ostrovů) - vysoké riziko

Důležitá informace: Výše uvedené informace se týkají tzv. zbytných cest, jakými jsou například cesty turistické. Nezbytné cesty MOHOU být umožněny, více informací v tzv. Rozcestníku informací k cestám do zahraničí
Přehled vychází z volně dostupných informací a je pravidelně aktualizován. Nemá právní závaznost.

 


NÁVRAT ZE ZAHRANIČÍ DO ČR - SEMAFOR

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření v souvislosti s epidemií koronaviru upravuje ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (od 5.10.2020) a pravidelně aktualizované sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR, tzv. Semafor, na jehož základě nemusí občané ČR a cizinci cestující do České republiky  ze státu s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (zelená barva) předkládat negativní test ani nastoupit karanténu.

Při návratu (delším než 12 hodin) ze států či oblastí s vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (červená barva) a ze zemí mimo EU a schengenský prostor (neoznačené žádnou barvou), které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy, platí povinnost  před vstupem na území ČR oznámit návrat příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického Příjezdového formuláře, předložit oznámení hraniční nebo pobytové kontrole a do 5 dnů od vstupu na území ČR se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na SARS CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Výsledek testu je pak nutné oznámit dané hygienické stanici.

Povinnost podrobit se na vlastní náklady RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 lze splnit také předložením negativního výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, který byl proveden v členském státě EU a není starší než 72 hodin. Výsledek testu se v takovém případě předkládá bezprostředně po vstupu na území ČR místně příslušné krajské hygienické stanici.

Výjimku z testování mají osoby mladší 5 let.

Více informací o podmínkách vstupu na území ČR naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR.


 

Vracíte se z…?

 
Evropy

návrat do ČR bez nutnosti vyplnit příjezdový formulář a bez povinnosti podrobit se po návratu RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2

Andorra, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Monako, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko - pouze Baleárské a Kanárské ostrovy, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán, Velké Británie


před návratem do ČR nutnost vyplnit příjezdový formulář a po návratu do ČR nutnost podrobit se RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2

Španělsko (s výjimkou Baleárských a Kanárských ostrovů) a ostatní výše neuvedené evropské státy


ze zemí mimo Evropu?

návrat do ČR bez nutnosti vyplnit příjezdový formulář a bez povinnosti podrobit se po návratu RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2

Australský svaz, Japonsko, Kanada, Korejská republika,  Nový Zéland, Thajsko, Tunisko


před návratem do ČR nutnost vyplnit příjezdový formulář a po návratu do ČR nutnost podrobit se RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2

ostatní výše neuvedené státy světaDROZD (Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí)

DROZD s nápisem

.