Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Čína: Riziko v souvisosti s šířením koronaviru (COVID-19)

 

(Archivní článek, platnost skončena 12.05.2020 / 10:00.)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje, že v souvislosti s šířením koronaviru (COVID-19) vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR dne 3. února 2020 ochranné opatření, kterým se od neděle 9. února 2020 až do odvolání zakazují všechny přímé lety z Číny na všechna mezinárodní letiště v České republice.
 

Ačkoli na území Číny dochází postupně k uvolňování dopravy a cestování pro místní občany, na druhé straně jsou čínskými úřady přijímána další výrazná opatření k omezení šíření koronaviru při zpětném návratu čínských občanů a cizinců na území Číny. Dne 26. 3. 2020 přijala čínská vláda rozhodnutí výrazně omezit počet mezinárodních letů, které platí od 29. 3. 2020 a stanoví, že čínské nebo zahraniční aerolinie mohou uskutečnit pouze jeden let z/do určité země 1x týdně za podmínky 75 % kapacitního naplnění svých letů.

S platností od půlnoci dne 28. března 2020 čínské orgány rozhodly o dočasném pozastavení vstupu do ČLR držitelů platných víz nebo povolení k pobytu, zákaz se týká i všech typů bezvízového tranzitu. Výjimku z tohoto dočasného opatření mají pouze držitelé diplomatických a služebních pasů, zvláštních (courtesy) víz a držitelé víz typu C (posádky lodí, letadel a řidiči vozů dálkové dopravy). Cizinci, kteří potřebují cestovat do Číny za nezbytnými ekonomickými, obchodními, vědeckými nebo technologickými aktivitami nebo z důvodu naléhavé humanitární potřeby si mohou požádat na Velvyslanectví ČLR v Praze o vystavení nových víz, na která jim bude vstup do ČLR umožněn.

Vzhledem ke všem výše uvedeným preventivním opatřením ze strany čínských úřadů doporučuje MZV ČR necestovat do Číny, pouze v nezbytně nutných případech a teprve poté, až budete mít vyřízeno nové platné vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu. Víza a povolení k pobytu vydaná do 26. 3. 2020 jsou dočasně suspendována, na tato víza nebude vstup do Číny od 28. 3. 2020 umožněn. V případě, že se v Číně zdržujete a zamýšlíte odcestovat, MZV ČR doporučuje zvážit odcestování ze země v co nejkratší době, než budou zavedena další možná restriktivní opatření.

Dne 26. 3. 2020 přijala vláda ČLR další výrazná opatření k omezení šíření koronaviru při zpětném návratu čínských občanů a cizinců na území ČLR, která lze shrnout následovně:

(1) Další výrazné omezení počtu mezinárodních letů, které platí od 29. března 2020:
a) čínské aerolinie mohou uskutečnit pouze jeden let do určité země týdně, zahraniční aerolinie mohou přiletět do ČLR také pouze 1x týdně;
b) kapacitní omezení mezinárodních letů: max. 75 % pasažérů, kargo je naštěstí zachováno.

(2) Dočasné pozastavení vstupu cizinců:
S platností od půlnoci dne 28. března 2020 čínské orgány rozhodly o dočasném pozastavení vstupu do ČLR držitelů platných víz nebo povolení k pobytu. Týká se to rovněž všech typů bezvízového tranzitu. Výjimku z tohoto dočasného opatření mají pouze držitelé diplomatických a služebních pasů, zvláštních (courtesy) víz a držitelé víz typu C (posádky lodí a letadel, řidiči motorových vozidel). Cizinci, kteří potřebují cestovat do Číny za nezbytnými ekonomickými, obchodními, vědeckými nebo technologickými aktivitami nebo z důvodu naléhavé humanitární potřeby si mohou požádat na čínských diplomatických misích v zahraničí o nová víza, na která jim bude vstup do ČLR umožněn.

S platností od 7. března 2020 vyžadují čínské úřady povinnou zdravotní deklaraci při příletech ze zahraničí na všech letištích, zároveň je nutné podrobit se kontrole. Více informací na webových stránkách ZÚ Peking.

V rámci přijatých opatření dochází v některých případech k rušení jak vnitrostátních, tak i mezinárodních letů, na které byly zavedeny kvóty. Na všech letištích dochází k povinným zdravotním kontrolám (měření teploty, testy na COVID-19), od 20. 3. 2020 je povinná 14-denní karanténa v určených karanténních zařízeních.

V případě, že se již nacházíte v Číně, doporučujeme dbát zvýšené opatrnosti, zvýšené hygieny, nezdržovat se v místech s velkou koncentrací osob, nenavštěvovat tržnice a používat preventivně respirátory, případně ústní roušky, jejichž nošení je povinné.

Žádáme české občany, kteří se nacházejí v Číně, aby se ohlásili na zastupitelské úřady podle místa svého pobytu pro případ, že by došlo k dalšímu nepříznivému vývoji situace v zemi.

Na webových stránkách ZÚ Peking naleznete orientační přehled o dočasně zrušených leteckých spojeních a kontakty na letecké společnosti.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje všem cestovatelům registraci v aplikaci DROZD.

 

V případě nouze kontaktujte nouzovou linku:

Velvyslanectví ČR v Pekingu +86 139 1175 2207

Generální konzulát Šanghaj +86 139 1887 3144

Generální konzulát Chengdu +86 156 8099 8104 

Generální konzulát Hongkong +852 915 272 46

.