Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Německo: informace v souvislosti s epidemií koronaviru (COVID-19)

 

(Archivní článek, platnost skončena 28.04.2020 / 10:15.)

Aktuální informace o opatřeních v souvislosti se šířením koronaviru (COVID-19)

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, a to i s ohledem na dynamicky se vyvíjející situaci s epidemií koronaviru, aby si před cestou ověřili u orgánů navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

_______________________________________________________________________________________________________

 

Vstup na území Německa:

Odkazy: Aktuální informace o vstupu na území Německa naleznete na stránkách Spolkového ministerstva zahraničí www.auswaertiges-amt.de (v angličtině https://www.auswaertiges-amt.de/en/einreiseundaufenthalt/coronavirus), a na stránkách Spolkové ministerstva vnitra www.bmi.bund.de (v angličtině https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/EN/2020/03/corona-ein-und-ausreise-en.html)

Vstup na území Německa je povolen občanům ČS EU, tedy i občanům ČR

- pro tranzit za účelem návratu do domovského státu nebo státu obvyklého bydliště, pokud neexistuje jiná možnost, přičemž tranzitující osoby musí území nejrychlejším způsobem opustit;

- s povolením k pobytu nebo bydlištěm v Německu;

- přeshraničním pracovníkům (podrobněji na www.mvcr.cz);

- v mimořádných případech (např. úmrtí v rodině, naléhavé lékařské vyšetření apod, nutno řádně zdůvodnit a prokázat na hranici).

 

Opatření:

Od 10. 4. platí v Německu povinná 14 denní karanténa pro osoby, které přicestují na území Německa. Karanténa se nevztahuje na osoby zabývající se přeshraničním poskytováním služeb v oblasti přepravy osob, zboží přepravovaného nákladními vozy, po železnici, letecky nebo loděmi,  pendlery a pracovníky ve zdravotních službách a kritické infrastruktuře a na osoby, které pobývají na území Německa krátkodobě (tj. maximálně do 5 dnů) nebo osoby, které pobývaly v zahraničí kratší dobu než 48 hodin. Dále se se nevztahuje na sezónní pracovníky (např. v zemědělství), přičemž zaměstnavatel musí zajistit takové podmínky, aby se tito pracovníci nedostali během prvních 14 dní do styku s jinými osobami než v rámci pracovního kolektivu. Karanténní opatření se nedotýkají osob, které tranzitují Německem do svého domovského státu, resp. státu obvyklého bydliště. Konkrétní opatření provádějí jednotlivé spolkové země.

Pravidla pro cestování na území a omezení sociálních kontaktů se liší dle jednotlivých spolkových zemí. Institut R. Kocha nyní doporučuje nošení roušek ve veřejných prostorách, kde není možné dodržet bezpečný odstup – např. ve veřejné dopravě, v obchodech s potravinami či na pracovištích.

 

.